Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

241 resultaten

Verslag (blanco) (Dossier 35071-(R2110))
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 29 november 2018 Het onderzoek van dit voorstel van wet heeft de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid geen aanleiding gegeven tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. ...

Verslag (Dossier 35079)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuursrecht openbare orde en veiligheid recht staatsveiligheid Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 18 juni 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35080)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 18 december 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 5 december 2018,over Verzamelwet Brexit (Dossier 35084)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 5 december 2018,over Verzamelwet Brexit Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek economie europese zaken internationaal organisatie en beleid Nr. 8 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 3 januari 2019 De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Defensie, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 5 december 2018 gesprekken gevoerd over Verzamelwet Brexit. ...

Verslag (Dossier 35086)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht verkeer weg Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 21 december 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35095-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiĆ«n Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 december 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 35106-(R2115))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer weg Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 januari 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35936)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 34997)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang ontwerpbesluit houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (Dossier 34997)
Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang ontwerpbesluit houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen Verslag van een schriftelijk overleg ...

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de kabinetsreactie nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen (Herdruk) (Dossier 34997)
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de kabinetsreactie nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen (Herdruk) Verslag van een schriftelijk overleg ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35000-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...

Verslag van een schriftelijk overleg over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht (Dossier 35000-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht Verslag van een schriftelijk overleg ...

Verslag van een schriftelijk overleg over seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk (Dossier 35000-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk Verslag van een schriftelijk overleg ...

Verslag (Blanco) (Dossier 34871)
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 15 februari 2018 Het onderzoek van dit voorstel van wet heeft de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid geen aanleiding gegeven tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. ...

Verslag (Dossier 34883)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie ict netwerken openbare orde en veiligheid organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 22 maart 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34887)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 5 april 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34889)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 april 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34912)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 19 april 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34915)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) criminaliteit internationaal internationale samenwerking luchtvaart openbare orde en veiligheid verkeer Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 april 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...