Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

141 resultaten

Verslag (Dossier 33788)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 februari 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33789)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 17 januari 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33790)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 17 januari 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33344)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur burgerlijk recht gemeenten recht Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 23 januari 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33359-(R1986))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld, 17 februari 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33440-(R1990))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 5 december 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Blanco verslag (Dossier 33480-B)
Blanco verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 7 december 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota), heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 33480-C)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 december 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een vraag en een antwoord (Dossier 33480-H)
Verslag houdende een vraag en een antwoord Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN VRAAG EN EEN ANTWOORD Vastgesteld 13 december 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een vraag met het daarop gegeven antwoord. ...

Blanco verslag (Dossier 33480-I)
Blanco verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 7 december 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota), heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Blanco verslag (Dossier 33480-IIA)
Blanco verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 7 december 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota), heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Blanco verslag (Dossier 33480-IIB)
Blanco verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 7 december 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota), heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 33480-III)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 december 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 33480-VII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 december 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 33482)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 8 februari 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33496)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 1 maart 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33805-B)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 6 december 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33805-C)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 6 december 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33805-H)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 6 december 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33805-I)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 6 december 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...