Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

168 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden en appreciatie van het amendement van het lid Van NIspen om 45 miljoen euro te investeren in de politie in plaats van in controle op coronatoegangsbewijzen (Kamerstuk 35923-3) (Dossier 35923)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden en appreciatie van het amendement van het lid Van NIspen om 45 miljoen euro te investeren in de politie in plaats van in controle op coronatoegangsbewijzen (Kamerstuk 35923-3) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 november 2021 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 36102)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financieel toezicht financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 juni 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 36103)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 10 juni 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 36105)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financieel toezicht financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 20 juni 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie ‘Toezicht op Algemeen Nut’ (Kamerstuk 36107-9) (Dossier 36107)
Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie ‘Toezicht op Algemeen Nut’ (Kamerstuk 36107-9) Verslag van een schriftelijk overleg belasting financiën Nr. 10 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 april 2023 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 15 december 2022 inzake de kabinetsreactie «Toezicht op Algemeen Nut» (Kamerstuk 36 107, nr. ...

Verslag (Dossier 36107)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 juli 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 mei 2022, over Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM (Dossier 36108)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 mei 2022, over Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 15 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 8 juni 2022 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben op 30 mei 2022 overleg gevoerd met de heer Harbers, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, en mevrouw Kaag, Minister van Financiën, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM) (Kamerstuk 36 108); – de brief van de Minister van Financiën d.d. 24 mei 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM en deelname Nederlandse Staat (Kamerstuk 36 108, nr. ...

Verslag (Dossier 36108)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 27 mei 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 36120-IX)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 juni 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 36131)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financieel toezicht financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 36140)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 8 september 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 september 2022, over de Wet Hersteloperatie Toeslagen (Dossier 36151)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 september 2022, over de Wet Hersteloperatie Toeslagen Verslag van een wetgevingsoverleg belasting financiën Nr. 31 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 oktober 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 27 september 2022 overleg gevoerd met mevrouw De Vries, Staatssecretaris Toeslagen en Douane, over: – het wetsvoorstel Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) (Kamerstuk 36 151); – de brief van de Staatssecretaris Toeslagen en Douane d.d. 16 september 2022 inzake stand van zaken hersteloperatie toeslagen (Kamerstuk 31 066, nr. ...

Verslag (Dossier 36151)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 15 juli 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 27 september 2022, over vrijgeven van alle sms-berichten tussen het Kamerlid Omtzigt en de toenmalige staatssecretaris van Financiën rondom de Catshuisregeling (Kamerstuk 36151-32) (Dossier 36151)
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 27 september 2022, over vrijgeven van alle sms-berichten tussen het Kamerlid Omtzigt en de toenmalige staatssecretaris van Financiën rondom de Catshuisregeling (Kamerstuk 36151-32) Verslag van een schriftelijk overleg belasting financiën Nr. 35 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 15 februari 2023 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 11 november 2022 over de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 27 september 2022, over vrijgeven van alle sms-berichten tussen het Kamerlid Omtzigt en de toenmalige Staatssecretaris van Financiën rondom de Catshuisregeling (Kamerstuk 36 151, nr. ...

Nader verslag (Dossier 36157)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 8 NADER VERSLAG Vastgesteld 14 maart 2023 De vaste commissie voor Financiën heeft na kennisneming van de nota van naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging nog behoefte nadere vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli 2023, over Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (Dossier 36157)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli 2023, over Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting Verslag van een wetgevingsoverleg belasting financiën Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 3 augustus 2023 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben op 3 juli 2023 overleg gevoerd met de heer Van Rij, Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, en de heer Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming, over: – het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek tot implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting) (Kamerstuk 36 157). ...

Verslag (Dossier 36157)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 36174)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financieel toezicht financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 30 september 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van wetgevingsoverleg, gehouden op 12 september 2022, over wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via het Internationaal Monetair Fonds) (Dossier 36182)
Verslag van wetgevingsoverleg, gehouden op 12 september 2022, over wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via het Internationaal Monetair Fonds) Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 7 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 28 september 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 12 september 2022 overleg gevoerd met mevrouw Kaag, Minister van Financiën, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via het Internationaal Monetair Fonds) (Kamerstuk 36 182). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 36182)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 september 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...