Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

168 resultaten

Verslag (Dossier 36205)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) lucht natuur en milieu Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 oktober 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

36206 Verslag inzake Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie (Wet minimum CO2-prijs industrie) (Dossier 36206)
36206 Verslag inzake Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie (Wet minimum CO2-prijs industrie) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting economie financiën industrie lucht natuur en milieu Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 oktober 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 36207)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 oktober 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 36208)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financiën gezin en kinderen inkomensbeleid ouderen sociale zekerheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 oktober 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 36231)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 december 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 36235)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie overige economische sectoren Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 15 november 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2022, over de Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (Dossier 36235)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2022, over de Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage Verslag van een wetgevingsoverleg economie overige economische sectoren Nr. 14 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 14 december 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 21 november 2022 overleg gevoerd met de heer Van Rij, Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, over: – het wetsvoorstel Invoering van een tijdelijke solidariteitsbijdrage (Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage) (Kamerstuk 36 235). ...

Verslag (Dossier 35819)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 juni 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35830-IX)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 juni 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 juni 2021, over het jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2020 (Dossier 35830-IX)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 juni 2021, over het jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2020 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 10 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 12 augustus 2021 De vaste commissie voor Financiën heeft op 24 juni 2021 overleg gevoerd met de heer Hoekstra, Minister van Financiën, mevrouw Van Huffelen, Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, en de heer Vijlbrief, Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, over: – de brief van de Minister van Financiën d.d. 19 mei 2021 inzake Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2020 (Kamerstuk 35 830 IX, nr. 1); – de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 19 mei 2021 inzake aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (Kamerstuk 35 830 IX, nr. 2); – het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2020 (Kamerstuk 35 830 IX, nr. ...

Verslag (Dossier 35831)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken internationaal Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 4 juni 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35832)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken financieel toezicht financiën internationaal Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 4 juni 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35850-IX)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 juni 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 35858)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financieel toezicht financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 1 juli 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35866)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 30 juni 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 35873)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 september 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35907)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financieel toezicht financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 14 oktober 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35908)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie financieel toezicht financiën ondernemen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 14 oktober 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021 over wet implementatie richtlijnen accijns 2022. (Dossier 35918)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021 over wet implementatie richtlijnen accijns 2022. ...

Verslag (Dossier 35918)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting economie financiën handel Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 18 oktober 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...