Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

168 resultaten

Verslag (Dossier 35599)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financieel toezicht financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 23 november 2020 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35614)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financieel toezicht financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 december 2020 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2020, over Wijziging van de Wet Vliegbelasting (35645)(novelle) (Dossier 35645)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2020, over Wijziging van de Wet Vliegbelasting (35645)(novelle) Verslag van een wetgevingsoverleg belasting financiën Nr. 13 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 23 december 2020 De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 december 2020 overleg gevoerd met de heer Vijlbrief, Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet vliegbelasting (Kamerstuk 35 645). ...

Verslag (Dossier 35645)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2020 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35650-IX)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2020 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 35659)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 7 december 2020 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op evaluatie Wet elektronische registratie notariële akten (Kamerstuk 33406-7) (Dossier 33406)
Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op evaluatie Wet elektronische registratie notariële akten (Kamerstuk 33406-7) Verslag van een schriftelijk overleg burgerlijk recht economie overige economische sectoren recht Nr. 8 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 21 mei 2021 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de brief van 15 december 2020 over de kabinetsreactie op evaluatie Wet elektronische registratie notariële akten (Kamerstuk 33 406 nr. 7) De vragen en opmerkingen zijn op 28 januari 2021 aan de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst voorgelegd. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 februari 2021, over incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen (voortzetting) (Dossier 35704)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 februari 2021, over incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen (voortzetting) Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 24 februari 2021 De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 februari 2021 overleg gevoerd met mevrouw Van Huffelen, Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen) (Kamerstuk 35 704). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 10 februari 2021, over incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen (Dossier 35704)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 10 februari 2021, over incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 16 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 24 februari 2021 De vaste commissie voor Financiën heeft op 10 februari 2021 overleg gevoerd met mevrouw Van Huffelen, Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen) (Kamerstuk 35 704); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën – Toeslag en Douane d.d. 5 februari 2021 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen) (Kamerstuk 35 704) (Kamerstuk 35 704, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35704)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 15 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 februari 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 35708)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 9 april 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 februari 2021, over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigen Middelenbesluit van de Raad van de Europese Unie (Dossier 35711)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 februari 2021, over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigen Middelenbesluit van de Raad van de Europese Unie Verslag van een wetgevingsoverleg europese zaken financiën internationaal organisatie en beleid Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 4 maart 2021 De vaste commissie voor Financiën heeft op 23 februari 2021 overleg gevoerd met de heer Hoekstra, Minister van Financiën, over: − het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. ...

Verslag (Dossier 35711)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken financiën internationaal organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 februari 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35779)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 mei 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35783)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financieel toezicht financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 mei 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35799)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 mei 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35812)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 mei 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 juni 2021, over Incidentele suppletoire begrotingen inzake kwijtschelding schulden toeslagengedupeerden (Dossier 35812)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 juni 2021, over Incidentele suppletoire begrotingen inzake kwijtschelding schulden toeslagengedupeerden Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 4 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 2 november 2021 De vaste commissie voor Financiën heeft op 28 juni 2021 overleg gevoerd met mevrouw Van Huffelen, Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, en de heer Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten) (Kamerstuk 35 812); – het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden) (Kamerstuk 35 799); – het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen) (Kamerstuk 35 798); – het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden) (Kamerstuk 35 796); – het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden) (Kamerstuk 35 800); – het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden) (Kamerstuk 35 866); – het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming) (Kamerstuk 35 797); – het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden) (Kamerstuk 35 801). ...

Verslag (Dossier 36203)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 oktober 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 36204)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 oktober 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...