Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

258 resultaten

Verslag (Dossier 35397)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba gemeenten provincies Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 4 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt Verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35405)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting bestuur financiën parlement Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 19 maart 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbe-reidend onderzoek van de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 405 nrs. 1 – 3 ), heeft de eer als volgt Verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 juni 2020, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 35405)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 juni 2020, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Verslag van een wetgevingsoverleg begroting bestuur financiën parlement Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 8 juni 2020 overleg gevoerd over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30 januari 2020 inzake compliance rapport van de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) vierde evaluatieronde (Kamerstuk 35 300 VI, nr. 105); – de Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Kamerstuk 35 405); – de brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 25 mei 2020 inzake beantwoording vragen commissie over toezicht en handhaving op het gebied van integriteit (Kamerstuk 35 351, nr. 2) (Kamerstuk 35 351, nr. 3); – de brief van het presidium d.d. 3 juni 2020 inzake de Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Kamerstuk 35 405, nr. 6). ...

Verslag (Dossier 35408)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting huren en verhuren Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 5 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 mei 2020, over wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) (Dossier 35409)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 mei 2020, over wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) Verslag van een wetgevingsoverleg huisvesting huren en verhuren Nr. 14 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 2 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 19 mei 2020 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) (Kamerstuk 35 409); – de nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) (Kamerstuk 35 409, nr. ...

Verslag (Dossier 35409)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting huren en verhuren Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 april 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35417)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 23 april 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt Verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35418)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur parlement recht staatsrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 23 april 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt Verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35419)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur parlement recht staatsrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 23 april 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt Verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 mei 2020, over Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet (Dossier 35419)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 mei 2020, over Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet Verslag van een wetgevingsoverleg bestuur parlement recht staatsrecht Nr. 9 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 10 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 25 mei 2020 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) (Kamerstuk 35 419); – het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Kamerstuk 35 418); – het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (Kamerstuk 35 417). ...

Verslag (Dossier 35424)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 31 maart 2020 De leden van de PvdD-fractie hebben hedenochtend kennisgenomen van de spoedwet digitale besluitvorming decentrale overheden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 april 2020, over Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (Dossier 35431)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 april 2020, over Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten Verslag van een wetgevingsoverleg huisvesting huren en verhuren Nr. 34 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 29 april 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 15 april 2020 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – het wetsvoorstel Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) (Kamerstuk 35 431); – de brief van de Minister voor Milieu en Wonen d.d. 14 april 2020 inzake appreciatie van de ingediende amendementen op de tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (Kamerstuk 35 431, nr. 14); – de nota naar aanleiding van het (nader) verslag (Kamerstuk 35 431, nr. 15); – de nota van wijziging (Kamerstuk 35 431, nr. 16). ...

Verslag (Dossier 35431)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting huren en verhuren Nr. 13 VERSLAG Vastgesteld 10 april 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt Verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35450-B)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 35450-C)
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 2 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 35450-I)
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 2 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35450-IIA)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 35450-IIB)
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 2 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 35450-III)
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 2 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35450-VII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...