Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

122 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2016, over de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 en over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Dossier 34475-XV)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2016, over de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 en over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 11 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 15 juli 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 juni 2016 overleg gevoerd met de heer Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President, en mevrouw Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: – het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken 2015 (Kamerstuk 34 475 XV); – de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 18 mei 2016 met het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (Kamerstuk 34 475 XV, nr. ...

Verslag (Dossier 34478)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 22 juni 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34485-XV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 juni 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 34489)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 19 oktober 2016 I ALGEMEEN De leden van de VVD-fractie hebben met genoegen kennis genomen van dit wetsvoorstel. ...

Verslag (Dossier 34494)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht economie ondernemen recht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 13 september 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34514)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) werk werkgelegenheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 30 september 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34528)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 4 oktober 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33481)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 20 december 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34550-XV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 11 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 november 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 34573)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) arbeidsomstandigheden financiën inkomensbeleid werk Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 9 november 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34578)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 november 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34073)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 december 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34083)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën ouderen sociale zekerheid Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 11 december 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Dossier 34085-XV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 december 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 34108)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 26 januari 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag (Dossier 34108)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag Verslag van een schriftelijk overleg arbeidsvoorwaarden werk Nr. 27 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 31 augustus 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 13 juni 2016 over ontwerpbesluit tot wijziging Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag (Kamerstuk 34 108, nr. ...

Verslag (Dossier 34117)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ouderen sociale zekerheid Nr. 6 VERSLAG De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nader verslag (Dossier 34117)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ouderen sociale zekerheid Nr. 11 NADER VERSLAG Vastgesteld 26 mei 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34396)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 9 maart 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34408)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid werk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 maart 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...