Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

122 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 november 2010De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de Eerste en de Tweede Kamer aan Aruba, Curacao en Sint Maarten (#:-)
Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de Eerste en de Tweede Kamer aan Aruba, Curacao en Sint Maarten Verslag van een werkbezoek begroting financiën B/ Nr. 35 VERSLAG VAN EEN WERKBEZOEK Vastgesteld 14 april 2011Een delegatie uit de Eerste en de Tweede Kamer, bestaande uit de voorzitters van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties, mevrouw B. ...

Verslag (blanco) (#:-)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 2 december 2010De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 32616)
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 februari 2011De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012 (Dossier 33000-H)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 oktober 2010 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Nader verslag (Dossier 32889)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 (Dossier 33000-IV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (Dossier 33400-XV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 december 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid , belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Nader verslag (Dossier 33182)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ouderen sociale zekerheid Nr. 13 NADER VERSLAG Vastgesteld 15 februari 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag van 26 juni 2012 en de ontvangen nota’s van wijzing van 27 december 2012 besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33240-H)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 Het onderzoek van dit wetsvoorstel (Kamerstuk 33 240 H, nrs. 3 en 4) heeft de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen over de slotwet. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33240-IV)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 Het onderzoek van dit wetsvoorstel (Kamerstuk 33 240 IV, nrs. 3 en 4) heeft de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen over de slotwet. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33280-IV)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 32710-IV)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 26 mei 2011 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van de Slotwet Koninkrijksrelaties 2010 (32 710, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Dossier 32780-H)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 juni 2011 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Dossier 32780-IV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 juni 2011 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 32825)
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 29 september 2011 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 31 januari 2014, over de Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (Dossier 33847)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 31 januari 2014, over de Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek belasting financiën ouderen sociale zekerheid Nr. 9 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 14 februari 2014 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op donderdag 30 januari 2014 gesprekken gevoerd over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (Kamerstuk 33 847). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 maart 2014, over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (Dossier 33847)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 maart 2014, over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Verslag van een wetgevingsoverleg belasting financiën ouderen sociale zekerheid Nr. 24 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 13 maart 2014 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 3 maart 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Wiebes van Financiën en Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (novelle Witteveenkader) (Kamerstuk 33 847). ...

Verslag (Dossier 33853)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ouderen sociale zekerheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 20 februari 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33855)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) nabestaanden sociale zekerheid Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 20 februari 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...