Zoeken


Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

192 resultaten

Verslag (Dossier 34160)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 9 april 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34184)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 19 mei 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 34200-VIII)
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 28 mei 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 10 juni 2015, over de Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 (Dossier 34200-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 10 juni 2015, over de Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 augustus 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 10 juni 2015 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de heer Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 5 juni 2015 houdende de beantwoording van vragen van de commissie over het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 (Kamerstuk 34 200-VIII, nr. 6); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 5 juni 2014 houdende de beantwoording van vragen van de commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)» (Kamerstuk 34 200-VIII, nr. 7); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 15 april 2015 ter aanbieding van het Onderwijsverslag 2013–2014 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie (Kamerstuk 34 000-VIII, nr. 89); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 4 juni 2015 houdende een lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2013–2014 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie (Kamerstuk 34 000 VIII, nr. 89) (Kamerstuk 34 000-VIII, nr. 100); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 20 mei 2015 houdende het jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 (Kamerstuk 34 200-VIII, nr. 1); – het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 (Kamerstuk 34 200-VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 21 mei 2015 inzake informatie over OCW in Cijfers, Trends in Beeld (Kamerstuk 34 000-VIII, nr. 97); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 december 2014 inzake de beleidsdoorlichtingen «Scholen en instellingen met een ambitieus leerklimaat» en «Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk» (Kamerstuk 31 511, nr. 12); – de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 12 maart 2015 houdende de beantwoording van vragen van de commissie over de beleidsdoorlichtingen «Ambitieus Leerklimaat», alsmede een kort verslag van het beleid «Brede Scholen» (Kamerstuk 31 511, nr. 15); – de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 mei 2015 ter aanbieding van het rapport «Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (VIII)» (Kamerstuk 34 200-VIII, nr. 2); – de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 9 april 2015 ter aanbieding van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs «Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs» (Kamerstuk 31 289, nr. 232); – de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 5 maart 2015 inzake doorstroming vanuit de kleutergroepen naar groep drie (Kamerstuk 31 293, nr. 246); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 maart 2015 inzake de resultaten van het onderzoek Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering in het onderwijs (Kamerstuk 30 183, nr. 29); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 maart 2015 houdende de reactie op de aangenomen motie van het lid Harbers c.s. om de Tweede Kamer vooraf te betrekken bij beleidsdoorlichtingen (Kamerstuk 34 000, nr. 36) (Kamerstuk 31 511, nr. 14); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 december 2014 ter aanbieding van een rapportage over de oplossing van de onvolkomenheden, zoals geconstateerd door de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over 2013 (Kamerstuk 34 000-VIII, nr. 77); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 14 oktober 2014 ter aanbieding van het Jaarwerkplan 2015 van de Inspectie van het Onderwijs (Kamerstuk 34 000-VIII, nr. 8); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 14 oktober 2014 ter aanbieding van het Addendum voor 2015 op het Toezichtkader BVE 2012 (Kamerstuk 31 524, nr. 217); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 13 april 2015 inzake het verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding van het Addendum voor 2015 op het Toezichtkader BVE 2012 (Kamerstuk 31 524, nr. 239); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17 april 2015 houdende de beantwoording van vragen van de commissie over de beleidsdoorlichting «Scholen maken resultaten inzichtelijk» (Kamerstuk 31 511, nr. 17); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 7 mei 2015 ter aanbieding van het Jaarverslag 2014 van de Inspectie van het Onderwijs (Kamerstuk 34 000-VIII, nr. 95); – de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 19 december 2014 over de toezegging inzake behoud banen jonge leraren door de 150 miljoen euro NOA-middelen naar aanleiding van het algemeen overleg Lerarenbeleid d.d. 13 november 2014 (Kamerstuk 27 923, nr. 197); – de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 21 april 2015 houdende antwoorden op vragen van de commissie over de toezegging inzake behoud banen jonge leraren door de 150 miljoen euro NOA-middelen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Lerarenbeleid d.d. 13 november 2014 (Kamerstuk 27 923, nr. 202); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 11 mei 2015 houdende informatie over de beleidsdoorlichtingen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2015 (Kamerstuk 31 511, nr. 18); – de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 20 mei 2015 inzake het niet beschikbaar zijn op 20 mei 2015 van de personeelsgegevens primair onderwijs (Kamerstuk 31 293, nr. 258). ...

Verslag (Dossier 34446)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 19 mei 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34457)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 19 mei 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34458)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 31 mei 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34459)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) cultuur en recreatie media Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2016, over het Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 (Dossier 34475-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2016, over het Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 22 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 12 juli 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 22 juni 2016 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: − de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 mei 2016 houdende het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 (Kamerstuk 34 475 VIII, nr. ...

Verslag houdende een vraag en een antwoord (Dossier 34475-VIII)
Verslag houdende een vraag en een antwoord Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 6 VERSLAG HOUDENDE EEN VRAAG EN EEN ANTWOORD Vastgesteld 6 juni 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een vraag met het daarop gegeven antwoord. ...

Verslag (Dossier 34512)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 september 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34531)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur rijksoverheid Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 22 september 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 34620-VIII)
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 8 december 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel (Kamerstuk 34 620 VIII), heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (Dossier 34642)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid voortgezet onderwijs Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 9 februari 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Tweede nader verslag (Dossier 32220)
Tweede nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) arbeidsvoorwaarden bestuur parlement werk Nr. 12 TWEEDE NADER VERSLAG Vastgesteld 24 april 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft kennis genomen van de Nota naar aanleiding van het Nader Verslag. ...

Verslag (Dossier 33210)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur parlement Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld, 20 april 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van de Raming van de Tweede Kamer voor 2013, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34598)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 18 januari 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34607)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 14 december 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Dossier 34085-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 december 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 34109)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) cultuur cultuur en recreatie Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 3 maart 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...