Zoeken


Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

192 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2015, over media (Dossier 34300-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2015, over media Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 123 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 22 december 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 16 november 2015 overleg gevoerd met de heer Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over aanbieding Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling (Dossier 34300-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over aanbieding Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 152 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 18 mei 2016 over aanbieding Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 145). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op aangenomen moties en amendementen, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling en het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2016 (Dossier 34300-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op aangenomen moties en amendementen, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling en het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2016 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 139 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 april 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 22 december 2016 over de kabinetsreactie op aangenomen moties en amendementen, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling en het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2016 (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. ...

Verslag (Dossier 34331)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 24 november 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34347)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 19 januari 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34355)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 21 januari 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Nader verslag (Dossier 34355)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 13 NADER VERSLAG Vastgesteld 24 januari 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een nader verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33911)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 24 april 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 33923)
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) cultuur en recreatie media Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 13 mei 2014 Het onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen of vragen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013 (Dossier 33930-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 juni 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 juni 2014, over het jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013 (Dossier 33930-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 juni 2014, over het jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 14 augustus 2014 De vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft op 18 juni 2014 overleg gevoerd met Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het Jaarverslag OCW 2013. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Dossier 33940-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 juni 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 33948)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 juli 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 december 2014, over macrodoelmatigheid mbo (Dossier 33948)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 december 2014, over macrodoelmatigheid mbo Verslag van een wetgevingsoverleg beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 13 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 27 januari 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 15 december 2014 overleg gevoerd met Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: – het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingsaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs) (Kamerstuk 33 948). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding concept beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs (Dossier 33948)
Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding concept beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs Verslag van een schriftelijk overleg beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 16 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 oktober 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 1 juli 2015 over de aanbieding concept beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs (Kamerstuk 33 948, nr. ...

Verslag (Dossier 33971)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 4 september 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34130)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 12 februari 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34144)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) beroepsonderwijs bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 5 maart 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de nieuwe regeling Beleggen en Belenen (Dossier 34146)
Verslag van een schriftelijk overleg over de nieuwe regeling Beleggen en Belenen Verslag van een schriftelijk overleg onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 8 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 november 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 9 juli 2015 over de Nieuwe regeling Beleggen en Belenen (Kamerstuk 34 146, nr. 7). ...

Verslag (Dossier 34146)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...