Zoeken


Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

192 resultaten

Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden (Dossier 33640-VIII)
Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 juni 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33645)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 4 juli 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33661)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 september 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33663)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 5 september 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33017)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 13 december 2011 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 juli 2012, inzake Wijziging Gemeentewet en enige andere wetten ivm afschaffen bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (Dossier 33017)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 juli 2012, inzake Wijziging Gemeentewet en enige andere wetten ivm afschaffen bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen Verslag van een wetgevingsoverleg bestuur gemeenten Nr. 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 23 augustus 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 2 juli 2012 overleg gevoerd met minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de wijziging van de Gemeentewet. ...

Verslag (Dossier 33086)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) integratie migratie en integratie Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 12 januari 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Dossier 33090-B)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 december 2011 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33090-C)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 7 december 2011 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota), heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33090-I)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 7 december 2011 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota), heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33090-IIB)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 7 december 2011 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota), heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33090-III)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 7 december 2011 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota), heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Dossier 33090-VII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 december 2011 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 33097)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur waterschappen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 31 januari 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel 2, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 juli 2012, inzake de Wijziging van de Waterschapswet tot het instellen van een overgangsbestuur voor op 1 januari 2013 ingestelde waterschappen en het uitstellen van de waterschapsverkiezingen van 2012 (Dossier 33097)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 juli 2012, inzake de Wijziging van de Waterschapswet tot het instellen van een overgangsbestuur voor op 1 januari 2013 ingestelde waterschappen en het uitstellen van de waterschapsverkiezingen van 2012 Verslag van een wetgevingsoverleg bestuur waterschappen Nr. 23 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 19 juli 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 2 juli 2012 overleg gevoerd met staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu over de Wijziging van de Waterschapswet. ...

33102 Verslag (blanco) (Dossier 33102)
33102 Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 15 december 2011 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (Dossier 33124)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 2 februari 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33993)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 5 VERSLAG De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ (Dossier 34000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 110 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 juni 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 20 april 2015 over het convenant «Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring» (Kamerstuk 34 000 VIII, nr. 90). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over Excellente Scholen 2014 (Dossier 34000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over Excellente Scholen 2014 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 91 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 mei 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 26 januari 2015 over Excellente Scholen 2014 (Kamerstuk 34 000 VIII, nr. ...