Zoeken


Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

192 resultaten

Verslag (blanco) (Dossier 33280-III)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (Dossier 33298)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ouderen sociale zekerheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 15 juni 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 juli 2012, inzake de Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met het beperken van de maximumduur van de uitkering (Wet aanpassing uitkeringsduur Appa) (Dossier 33298)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 juli 2012, inzake de Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met het beperken van de maximumduur van de uitkering (Wet aanpassing uitkeringsduur Appa) Verslag van een wetgevingsoverleg ouderen sociale zekerheid Nr. 8 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 19 juli 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 2 juli 2012 overleg gevoerd met minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wet aanpassing uitvoeringsduur Appa. ...

Verslag (Dossier 33302)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur financieel toezicht financiën gemeenten provincies Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 5 juli 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) basisonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 14 februari 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Dossier 32812)
Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs Verslag van een schriftelijk overleg onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs Nr. 21 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 november 2013 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over het de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 oktober 2013 over het besluit tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC1 en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Kamerstuk 32 812, nr. 20). ...

Verslag (Dossier 33137)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 5 maart 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33138)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 5 maart 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking andere eindtoetsen in het primair onderwijs en het Toetsbesluit (Dossier 33157)
Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking andere eindtoetsen in het primair onderwijs en het Toetsbesluit Verslag van een schriftelijk overleg basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs Nr. 54 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 februari 2014 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brieven van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2013 en 20 januari 2014 inzake de uitwerking andere eindtoetsen in het primair onderwijs en het Toetsbesluit (Kamerstuk 33 157, nr. ...

Verslag (Dossier 33165)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 12 april 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33840)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 12 februari 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33846)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) cultuur cultuur en recreatie Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 14 februari 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de bibliotheekvoorziening voor leesgehandicapten (Dossier 33846)
Verslag van een schriftelijk overleg over de bibliotheekvoorziening voor leesgehandicapten Verslag van een schriftelijk overleg cultuur cultuur en recreatie Nr. 48 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 maart 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 15 december 2014 inzake de bibliotheekvoorziening voor leesgehandicapten (Kamerstuk 33 846, nr. 47). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 april 2013, over de Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (Dossier 33519)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 april 2013, over de Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs Verslag van een wetgevingsoverleg hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 49 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 24 april 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 22 april 2013 overleg gevoerd met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs. ...

Verslag (Dossier 33519)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 26 februari 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33537)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 maart 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33541)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) cultuur en recreatie media Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 25 maart 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33558)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) basisonderwijs beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 19 april 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33598)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) basisonderwijs bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 mei 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33618)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 14 juni 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...