Zoeken


Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

192 resultaten

Verslag (Dossier 33129)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting huren en verhuren Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 9 maart 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit van 8 mei 2012 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (huurverhoging op grond van inkomen) (Stb. 2012, 205). (Dossier 33129)
Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit van 8 mei 2012 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (huurverhoging op grond van inkomen) (Stb. 2012, 205). ...

Verslag (Dossier 33175)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 30 maart 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33201-(R1977))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) migratie en integratie nederlanderschap Nr. 9 VERSLAG De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33219)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 22 juni 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33224)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur parlement Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 16 mei 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33240-B)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 Het onderzoek van dit wetsvoorstel (Kamerstuk 33 240 B, nrs. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33240-C)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 Het onderzoek van dit wetsvoorstel (Kamerstuk 33 240 C, nrs. 3 en 4) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen over de slotwet. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33240-I)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 Het onderzoek van dit wetsvoorstel (Kamerstuk 33 240 I, nrs. 3 en 4) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen over de slotwet. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33240-IIA)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 Het onderzoek van dit wetsvoorstel (Kamerstuk 33 240 IIA, nrs. 3 en 4) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen over de slotwet. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33240-IIB)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 Het onderzoek van dit wetsvoorstel (Kamerstuk 33 240 IIB, nrs. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33240-III)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 Het onderzoek van dit wetsvoorstel (Kamerstuk 33 240 III, nrs. 3 en 4) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen over de slotwet. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33240-VII)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 Het onderzoek van dit wetsvoorstel (Kamerstuk 33 240 VII, nrs. 3 en 4) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen over de slotwet. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2012, over de Jaarverslagen 2011 en Slotwetten op het gebied van Binnenlandse Zaken (Dossier 33240-VII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2012, over de Jaarverslagen 2011 en Slotwetten op het gebied van Binnenlandse Zaken Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 10 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 23 augustus 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 27 juni 2012 overleg gevoerd met minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overde jaarverslagen 2011. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33280-B)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33280-C)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting bestuur financiën provincies Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33280-H)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33280-I)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33280-IIA)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (blanco) (Dossier 33280-IIB)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 13 juni 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...