Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

166 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 32617)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting jongeren zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEENI. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32856)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (Dossier 32856)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Memorie van Toelichting (Dossier 32870)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32870)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (Dossier 32882)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32882)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Advies Raad van State en nader rapport (#:-)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht strafrecht Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 21 oktober 2010 en het nader rapport d.d. 9 december 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33176)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33176)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht strafrecht Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 20 januari 2012 en het nader rapport d.d. 7 februari 2012, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33176)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Doel van het wetsvoorstel Als gevolg van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en gelet op de inmiddels opgedane ervaringen in de praktijk, acht ik het wenselijk voorstellen te doen tot uitbreiding van het spreekrecht, opdat de stem van het slachtoffer bij diens ontstentenis beter op de terechtzitting kan worden gehoord. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33185)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33185)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht strafrecht Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 10 november 2011 en het nader rapport d.d. 22 februari 2012, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33185)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33295)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Doel van het wetsvoorstel Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de staat conservatoir beslag legt op het vermogen van de verdachte van een misdrijf waarvoor een geldboete van de vierde categorie of hoger kan worden opgelegd. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33295)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht strafrecht Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 2 maart 2012 en het nader rapport d.d. 1 juni 2012, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33295)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer. ...

Advies Raad van State en nader rapport bij de tweede nota van wijziging inzake de Wet forensische zorg (#:-)
Advies Raad van State en nader rapport bij de tweede nota van wijziging inzake de Wet forensische zorg Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 20 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 9 augustus 2012 en het nader rapport d.d. 5 november 2012 bij de tweede nota van wijziging (Kamerstuk 32 398, nr. 19), aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...