Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

210 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 32242)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten 32 242Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradielnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage1 december 2009Beatrix ...

Nader rapport (Dossier 32242)
Nader rapport Nader rapport bestuur gemeenten 32 242Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradielnr. 4NADER RAPPORT1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32243)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten 32 243Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijknr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en ReeuwijkDe memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage1 december 2009Beatrix ...

Nader rapport (Dossier 32243)
Nader rapport Nader rapport bestuur gemeenten 32 243Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijknr. 4NADER RAPPORT1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State) Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 26 november 2009, aangeboden aan de Koningin door staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 20 oktober 2009, no. 09.002920, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.Dit advies, gedateerd 4 november 2009, nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32243)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten 32 243Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijknr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32244)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten 32 244Samenvoeging van de gemeenten Lith en Ossnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage1 december 2009Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 32244)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten 32 244Samenvoeging van de gemeenten Lith en Ossnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Nader rapport (Dossier 32244)
Nader rapport Nader rapport bestuur gemeenten 32 244Samenvoeging van de gemeenten Lith en Ossnr. 4NADER RAPPORT1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32245)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten 32 245Samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsdennr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsden.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage1 december 2009Beatrix ...

Nader rapport (Dossier 32245)
Nader rapport Nader rapport bestuur gemeenten 32 245Samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsdennr. 4NADER RAPPORT1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State) Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 26 november 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 20 oktober 2009, no. 09.002917, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.Dit advies, gedateerd 4 november 2009, nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32245)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten 32 245Samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsdennr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32246)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten 32 246Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medembliknr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Nader rapport (Dossier 32246)
Nader rapport Nader rapport bestuur gemeenten 32 246Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medembliknr. 4NADER RAPPORT1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State) Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 26 november 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 20 oktober 2009, no. 09002918, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.Dit advies, gedateerd 11 november 2009, nr. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32246)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten 32 246Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medembliknr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage1 december 2009Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 34958)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting internationaal internationale samenwerking openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34958)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap internationaal internationale samenwerking openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31954)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba 31 954Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgaveIAlgemeen2   Hoofdstuk 1 Inleiding21.1Algemeen21.2Voorgeschiedenis3 1.3Voorlichting Raad van State van het Koninkrijk4 1.4Doelstelling en karakter van de wet5 1.5De plaats van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het Nederlandse staatsbestel71.6Veranderingen ten opzichte van de positie van eilandgebied van de Nederlandse Antillen8 1.7Verhouding tot andere wetgeving9 1.7.1Inleiding9 1.7.2De invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba91.7.3De Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba11 1.7.4De Kieswet12 1.7.5De Algemene wet bestuursrecht/de Wet administratieve rechtspraak Bonaire, Sint Eustatius en Saba14 1.7.6De Wet gemeenschappelijke regelingen15 1.8Consultatie16   Hoofdstuk 2 De organen van het eilandsbestuur en hun bevoegdheden172.1Algemeen172.1.1Institutionele vormgeving17 2.1.2Bevoegdheden van het eilandsbestuur18 2.2De eilandsraad202.2.1De inrichting en samenstelling van de eilandsraad202.2.2De bevoegdheden van de eilandsraad28 2.3Het bestuurscollege31 2.3.1De inrichting en samenstelling van het bestuurscollege31 2.3.2De bevoegdheden van het bestuurscollege36 2.4De gezaghebber382.4.1Algemeen38 2.4.2De bevoegdheden van de gezaghebber40 2.5De gezamenlijke rekenkamer412.6De ombudsfunctie44 2.7De commissies452.8De geldelijke voorzieningen462.8.1Algemeen46 2.8.2Rechtspositie eilandsraadsleden en commissieleden46 2.8.3Rechtspositie eilandgedeputeerden47 2.8.4Rechtspositie gezaghebber482.9De eilandsecretaris en de eilandgriffier48   Hoofdstuk 3 De verhouding tot het Rijk493.1De Rijksvertegenwoordiger49 3.1.1Inleiding493.1.2Institutionele vormgeving51 3.1.3De bevoegdheid van de Rijksvertegenwoordiger53 3.2Het toezicht op het eilandsbestuur56 3.2.1Inleiding563.2.2Goedkeuring56 3.2.3Vernietiging573.2.4.Taakverwaarlozing57    IIArtikelsgewijs58   Bijlagen: 1. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31954)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba 31 954Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 5 maart 2009 en het nader rapport d.d. 18 mei 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31954)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba 31 954Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage26 mei 2009Beatrix ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31956)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht staatsrecht 31 956Wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederlandnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 5 maart 2009 en het nader rapport d.d. 18 mei 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...