Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

97 resultaten

Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over een uniforme informatievoorziening en een plan voor een landelijk eenouderpunt in verband met armoede (Dossier 36200-XV)
Motie van de leden Van Baarle en Den Haan over een uniforme informatievoorziening en een plan voor een landelijk eenouderpunt in verband met armoede Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN DEN HAAN Voorgesteld 1 december 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat alleenstaande ouders zijn oververtegenwoordigd in de armoedecijfers; overwegende dat alleenstaande ouders volgens onderzoek behoefte hebben aan online- en offlinehulp, lotgenotencontact en informatie; constaterende dat onderzoekers daarom stellen dat een landelijk eenouderpunt daarom van meerwaarde kan zijn; overwegende dat een landelijk eenouderpunt van grotere meerwaarde zou zijn wanneer zij kunnen verwijzen naar gemeenten, maar hiervoor lokaal een uniforme informatievoorziening van gemeenten vereist is; verzoekt de regering om op basis van de verkenning samen met stakeholders in te zetten op een uniforme informatievoorziening, en een inrichtings- en implementatieplan voor een landelijk eenouderpunt op te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hammelburg c.s. over onderzoek naar de financiering van SRGR-projecten in ontwikkelingslanden bij wijziging van het buitenlandbeleid van de VS (Dossier 36200-XVII)
Motie van het lid Hammelburg c.s. over onderzoek naar de financiering van SRGR-projecten in ontwikkelingslanden bij wijziging van het buitenlandbeleid van de VS Motie begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID HAMMELBURG C.S. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Teunissen c.s. over in de Europese vergadering over het ECT tegen goedkeuring van het nieuwe verdrag stemmen of zich onthouden van stemming (t.v.v. 36200-XVII-44) (Dossier 36200-XVII)
Nader gewijzigde motie van het lid Teunissen c.s. over in de Europese vergadering over het ECT tegen goedkeuring van het nieuwe verdrag stemmen of zich onthouden van stemming (t.v.v. 36200-XVII-44) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 45 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (t.v.v. 36252-23) (Dossier 36252)
Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (t.v.v. 36252-23) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 35 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van de leden Van den Berg en Den Haan over een onderzoek naar budgetpolissen (Dossier 35872)
Motie van de leden Van den Berg en Den Haan over een onderzoek naar budgetpolissen Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN DEN HAAN Voorgesteld 6 april 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de basis van het zorgverzekeringsstelsel solidariteit is tussen jong en oud en gezond en ziek; constaterende dat uit de overstapperiode 2021–2022 blijkt dat er meer zorgverzekeringen werden aangeboden en uit de monitor van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat zorgverzekeraars nog steeds budgetpolissen aanbieden; overwegende dat het voor verzekerden niet altijd duidelijk is dat dit een polis is met beperkende voorwaarden; verzoekt de regering onderzoek te doen naar: • het aanbod van budgetpolissen ten opzichte van het totale aanbod aan polissen; • waarom verzekerden voor een budgetpolis kiezen en of dat bewust of onbewust is; • wat de invloed is van budgetpolissen op het stelsel en wat dat doet met de solidariteit van het zorgverzekeringsstelsel, en de Tweede Kamer hier zo spoedig mogelijk maar graag voor het debat over de Zorgverzekeringswet over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Paulusma c.s. over het monitoren van zorginhoudelijke afspraken in collectiviteiten (Dossier 35872)
Motie van het lid Paulusma c.s. over het monitoren van zorginhoudelijke afspraken in collectiviteiten Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Motie van het lid Paulusma c.s. over een onderzoek naar kruissubsidiëring bij het vrijwillig eigen risico (Dossier 35872)
Motie van het lid Paulusma c.s. over een onderzoek naar kruissubsidiëring bij het vrijwillig eigen risico Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 13 MOTIE VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Motie van het lid Paulusma c.s. over onderzoek naar de budgettaire effecten van verschillende preventieve maatregelen op de zorguitgaven (Dossier 36100-XVI)
Motie van het lid Paulusma c.s. over onderzoek naar de budgettaire effecten van verschillende preventieve maatregelen op de zorguitgaven Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over bevorderen dat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed een inspectie doet op het hele ministerie van Algemene Zaken (Dossier 36200-III)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over bevorderen dat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed een inspectie doet op het hele ministerie van Algemene Zaken Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over het afschaffen van de wachtlijstboete (t.v.v. 35905-8) (Dossier 35905)
Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over het afschaffen van de wachtlijstboete (t.v.v. 35905-8) Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 10 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over uitwonende studenten meenemen in de plannen voor energiecompensatie (Dossier 36064)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over uitwonende studenten meenemen in de plannen voor energiecompensatie Motie begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een langjarige strategie voor voedselzekerheid en energiezekerheid van Nederlandse huishoudens (Dossier 36064)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over een langjarige strategie voor voedselzekerheid en energiezekerheid van Nederlandse huishoudens Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de regeling aanpassen en uitbreiden ten behoeve van mensen die er nu buiten vallen (t.v.v. 36064-14) (Dossier 36064)
Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de regeling aanpassen en uitbreiden ten behoeve van mensen die er nu buiten vallen (t.v.v. 36064-14) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de regeling aanpassen en uitbreiden ten behoeve van mensen die er nu buiten vallen (Dossier 36064)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over de regeling aanpassen en uitbreiden ten behoeve van mensen die er nu buiten vallen Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over geen volledige uitkering voor gemeentes die een bovengrens hanteren van minder dan 120% van het sociaal minimum (Dossier 36064)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over geen volledige uitkering voor gemeentes die een bovengrens hanteren van minder dan 120% van het sociaal minimum Motie begroting financiën Nr. 12 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Van der Werf c.s. over het oprichten van een samenwerkingsverband voor werkgevers en werknemers van beroepsgroepen die onder druk staan (Dossier 36360-VI)
Motie van het lid Van der Werf c.s. over het oprichten van een samenwerkingsverband voor werkgevers en werknemers van beroepsgroepen die onder druk staan Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van der Werf c.s. over de oprichting van een samenwerkingsverband voor werkgevers en werknemers van beroepsgroepen die onder druk staan faciliteren en stimuleren (t.v.v. 36360-VI-19) (Dossier 36360-VI)
Gewijzigde motie van het lid Van der Werf c.s. over de oprichting van een samenwerkingsverband voor werkgevers en werknemers van beroepsgroepen die onder druk staan faciliteren en stimuleren (t.v.v. 36360-VI-19) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 21 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF C.S. ...