Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

103 resultaten

Gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos (t.v.v. 34300-XIII, nr. 52) over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos (t.v.v. 34300-XIII, nr. 52) over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 67 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN JAN VOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 52 Voorgesteld 27 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een aanzienlijk deel van de fossiele voorraden in de grond moet blijven om klimaatverandering tot maximaal 2°C te beperken; overwegende dat de president van de Nederlandsche Bank waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen; verzoekt de regering om, inzage te geven in de gevolgen hiervan voor de Nederlandse economie via een relevante publicatie, bijvoorbeeld de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Schouten over knelpunten in de financiering van sociale ondernemingen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Schouten over knelpunten in de financiering van sociale ondernemingen Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de SER in het advies over sociale ondernemingen concludeert dat financiering een barrière is voor sociale ondernemingen en adviseert om het financieringsklimaat te verbeteren; overwegende dat bestaande regelingen voor het mkb niet altijd goed toegankelijk zijn voor sociale ondernemingen, zoals Ctredits en de SEED Capitalregeling; overwegende dat sociale ondernemingen een waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren aan sociale en duurzame doelen; verzoekt de regering, in overleg met Social Enterprise NL te bezien welke knelpunten er zijn in het verkrijgen van financiering door sociale ondernemingen en op welke manier bestaande kredietregelingen beter kunnen worden ingericht, en de Kamer hierover te informeren in de kabinetsreactie op het SER-advies, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Dijkgraaf over de besteding van het overgebleven geld van energie-innovatie (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Dijkgraaf over de besteding van het overgebleven geld van energie-innovatie Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIJKGRAAF Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat overgebleven geld van energie-innovatie bij het budget van topsectoren wordt geplaatst; verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat dit geld aan duurzame en hernieuwbare (dus niet-fossiele) innovaties wordt besteed, en dat het mkb voor ministens 50% hier gebruik van kan maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...