Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

71 resultaten

Evaluatie wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (Dossier 30520)
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Brief regering; Evaluatie wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Op 1 december 2011 is de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) in werking getreden (Stb. 2010, 789). ...

Toezegging n.a.v. het plenaire debat over politieonderzoek naar kindermishandeling (18 mei 2011) inzake informatie over de NODO-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak Minderjarigen) (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012; Brief regering; Toezegging n.a.v. het plenaire debat over politieonderzoek naar kindermishandeling (18 mei 2011) inzake informatie over de NODO-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak Minderjarigen) Kamerstuk begroting financiën Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2012 Tijdens het plenaire debat over politieonderzoek naar kindermishandeling d.d. 18 mei 2011 heb ik toegezegd u te informeren over de NODO-procedure zodra deze gereed is. ...

Kabinetsreactie medische paragraaf in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012; Brief regering; Kabinetsreactie medische paragraaf in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) Kamerstuk begroting financiën Nr. 114 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 september 2012 Op 6 juni heb ik de medische paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van De Letselschade Raad in ontvangst genomen. ...

Uitwerking van de noodzaak van de aanscherping van screening in de kinderopvang (onderzoek van de Commissie Gunning naar de bestuurlijke aspecten van de Amsterdamse zedenzaak) en uitvoering van de moties van de leden Van den Besselaar/De Mos (33 014, nrs. 12 en 16) (Dossier 33000)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012; Brief regering; Uitwerking van de noodzaak van de aanscherping van screening in de kinderopvang (onderzoek van de Commissie Gunning naar de bestuurlijke aspecten van de Amsterdamse zedenzaak) en uitvoering van de moties van de leden Van den Besselaar/De Mos (33 014, nrs. 12 en 16) Kamerstuk begroting financiën Nr. 110 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2012 Inleiding en samenvatting De Commissie Gunning, die op verzoek van de gemeente Amsterdam onderzoek heeft gedaan naar bestuurlijke aspecten van de Amsterdamse zedenzaak, heeft onder meer aanbevolen de screening van medewerkers in de kinderopvang aan te scherpen. ...

Toezegging AO over huwelijks- en echtscheidingsrecht m.b.t. een overleg met de praktijk over twee instrumenten uit rapport Koude uitsluiting (Dossier 28867)
Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen); Brief regering; Toezegging AO over huwelijks- en echtscheidingsrecht m.b.t. een overleg met de praktijk over twee instrumenten uit rapport Koude uitsluiting Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 februari 2012 Ter uitvoering van mijn toezegging tijdens het algemeen overleg over huwelijks- en echtscheidingsrecht op 29 september 2011 (Kamerstuk 28 867, nr. ...

Toezegging tijdens het Algemeen Overleg van 29 september 2011 over huwelijks- en echtscheidingsrecht over de inningspraktijk van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (Dossier 28867)
Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen); Brief regering; Toezegging tijdens het Algemeen Overleg van 29 september 2011 over huwelijks- en echtscheidingsrecht over de inningspraktijk van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 januari 2012 Ter uitvoering van mijn toezegging tijdens het algemeen overleg over huwelijks- en echtscheidingsrecht op 29 september jl., meld ik u het volgende over de inningspraktijk van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (Kamerstukken II, 2011/2012, 28 867, nr. ...

Toezegging tijdens het Algemeen Overleg huwelijks- en echtscheidingenrecht over de fiscale aspecten van echtscheiding (Dossier 28867)
Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen); Brief regering; Toezegging tijdens het Algemeen Overleg huwelijks- en echtscheidingenrecht over de fiscale aspecten van echtscheiding Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 januari 2012 Tijdens het Algemeen Overleg op 29 september 2011 met de vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie (Kamerstuk 28 867, nr. ...

Verordeningen Huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (Dossier 28867)
Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen); Brief regering; Verordeningen Huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 25 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 november 2011 Inleiding Tijdens een algemeen overleg met de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het huwelijk op 29 september (kamerstuk 28 867, nr. ...

Kabinetsreactie op het rapport 'Koude uitsluiting' en reactie op een voorstel van Berndsen om huwen buiten gemeenschap van goederen als hoofdregel in het Burgerlijk Wetboek op te nemen (Dossier 28867)
Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen); Brief regering; Kabinetsreactie op het rapport 'Koude uitsluiting' en reactie op een voorstel van Berndsen om huwen buiten gemeenschap van goederen als hoofdregel in het Burgerlijk Wetboek op te nemen Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 23 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2011 Op 31 maart 2011 heb ik u het rapport «Koude uitsluiting -Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om ze tegen te gaan-» aangeboden1. ...

Rapport "Koude uitsluiting” (Dossier 28867)
Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen); Brief regering; Rapport "Koude uitsluiting” Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 22 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 maart 2011Hierbij bied ik u aan het rapport «Koude uitsluiting – Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om ze tegen te gaan –».1De toenmalige Minister van Justitie heeft in september 2008 aan de Tweede Kamer toegezegd een onderzoek te zullen instellen naar de mogelijkheden van een aanvullende wettelijke regeling met betrekking tot de koude uitsluiting. ...

Reactie op het verzoek om adviesaanvragen over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (Dossier 30830)
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Brief regering; Reactie op het verzoek om adviesaanvragen over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 15 HERDRUK1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 oktober 2013 Per brief van 3 oktober 2013 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mij verzocht te adviseren over het voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (Kamerstuk 30 830), ook in relatie tot relevante Europese jurisprudentie op dit vlak. ...

Cijfers over de toepassingspraktijk van taakstraffen (n.a.v. plenaire behandeling wetsvoorstel 32169) (Dossier 32169)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven; Brief regering; Cijfers over de toepassingspraktijk van taakstraffen (n.a.v. plenaire behandeling wetsvoorstel 32169) Kamerstuk recht strafrecht Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 maart 2011Ter gelegenheid van de plenaire behandeling van het bovenvernoemde wetsvoorstel in uw Kamer op 16 maart jl. ...

Rapport projectgroep Versterking positie rechter-commissaris (Dossier 32177)
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris); Brief regering; Rapport projectgroep Versterking positie rechter-commissaris Kamerstuk recht strafrecht Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2011 Hierbij doe ik u toekomen het rapport van de projectgroep Versterking positie rechter-commissaris van de Raad voor de rechtspraak en het Landelijk overleg voorzitters strafsectoren1, zoals ik dat uw Kamer in reactie op een verzoek van alle aanwezige fracties heb toegezegd tijdens het Wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel Versterking positie rechter-commissaris (32 177) op 28 maart 2011. ...

Brief over de positie van bijzondere geheimhouders in het Wetboek van Strafvordering (Dossier 32250)
Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Brief regering; Brief over de positie van bijzondere geheimhouders in het Wetboek van Strafvordering Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 april 2011Hierbij doe ik u toekomen de brief over de positie van bijzondere geheimhouders in het Wetboek van Strafvordering, die ik heb toegezegd tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet op 26 januari 2011 (Handelingen II 2010/11, nr. 44, item 5, blz. 40–53). ...

Reactie op de motie van het lid Kooiman (Kamerstuk 32 840, nr. 13) over de rechtspositie van vrouwen in huwelijkse gevangenschap (Dossier 32840)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Kooiman (Kamerstuk 32 840, nr. 13) over de rechtspositie van vrouwen in huwelijkse gevangenschap Kamerstuk recht strafrecht Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli 2013 Tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van wetsvoorstel 32 840 (Handelingen II 2012/13 nr. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 32882)
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het opheffen van de samenloop van regelingen inzake het tijdelijk verlaten van de inrichting tijdens de voorlopige hechtenis en enige wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering in verband met de schorsing en de beëindiging van de voorlopige hechtenis van een ongewenst verklaarde vreemdeling uit te sluiten en een wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de beëindiging van de voorlopige hechtenis; Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk recht strafrecht Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2017 Het kabinet heeft bij zijn aantreden besloten tot het doen intrekken van een aantal wetsvoorstellen. ...

Handhaven kraakverbod (Dossier 31560)
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Brief regering; Handhaven kraakverbod Kamerstuk huisvesting organisatie en beleid recht strafrecht Nr. 35 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2013 Met deze brief doe ik mijn toezegging gestand om op verzoek van het lid Fritsma (PVV) uw Kamer, naar aanleiding van het kraken van een pand aan de Weteringschans in Amsterdam door een groep vreemdelingen, te informeren over de wijze waarop het kraakverbod wordt gehandhaafd. ...

Evaluatie inning partneralimentatie door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (Dossier 31575)
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie; Brief regering; Evaluatie inning partneralimentatie door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2013 Op 1 augustus 2009 is de wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie in werking getreden. ...

Reactie op amendement Peters/Van Toorenburg (31766 nr. 21), over het verbreden van de ex-ante toetsing van de tarieven door het College van Toezicht en het geven van nadere criteria voor deze ex-ante toetsing (Dossier 31766)
Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten; Brief regering; Reactie op amendement Peters/Van Toorenburg (31766 nr. 21), over het verbreden van de ex-ante toetsing van de tarieven door het College van Toezicht en het geven van nadere criteria voor deze ex-ante toetsing Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2012 Het door de fracties van Groen Links en CDA op 27 februari 2012 ingediende amendement (Kamerstuk 31 766, nr. 21) beoogt de billijkheid te vergroten van de totstandkoming en de vaststelling van de tarieven en tariefgrondslagen die collectieve beheersorganisaties (hierna: cbo’s) in rekening brengen en, voorts, te bevorderen dat «redelijk gebruik» van beschermde werken, dat niet of nauwelijks tot commercieel voordeel strekt van de gebruiker, billijker wordt getarifeerd. ...

Reactie op amendementen bij de wijziging van de vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van bevoegdheden bij de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (Dossier 32528)
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht; Brief regering; Reactie op amendementen bij de wijziging van de vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van bevoegdheden bij de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht Kamerstuk immigratie migratie en integratie recht staatsrecht Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2013 Er is in het kader van het wetgevingsoverleg over het voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht een aantal amendementen ingediend. ...