Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

213 resultaten

MIRT Overzicht 2020 (Dossier 35300-A)
MIRT Overzicht 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2019 Hierbij bied ik u het MIRT Overzicht 20201 en het Deltaprogramma 2020 (Kamerstuk 35 300 J, nr. 4) aan. ...

Bestuurlijke Overleggen MIRT 20 en 21 november, voortgang MIRT, moties en toezeggingen (Dossier 35300-A)
Bestuurlijke Overleggen MIRT 20 en 21 november, voortgang MIRT, moties en toezeggingen Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT EN VOOR MILIEU EN WONEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2019 Op 20 en 21 november 2019 hebben Bestuurlijke Overleggen MIRT plaatsgevonden. ...

Eerste Rapportage Rijkswegennet van 2020 (Dossier 35300-A)
Eerste Rapportage Rijkswegennet van 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2020 Bijgaand ontvangt u de eerste Rapportage Rijkswegennet van 20201. ...

Reactie op verzoek commissie over de wijze van uitvoering van het amendement van de leden Amhaouch en Van der Graaf over betere internetverbinding in de trein (Kamerstuk 35300-A-9) (Dossier 35300-A)
Reactie op verzoek commissie over de wijze van uitvoering van het amendement van de leden Amhaouch en Van der Graaf over betere internetverbinding in de trein (Kamerstuk 35300-A-9) Brief regering begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2020 4 december 2019 om informatie over de wijze waarop het amendement1 van de leden Amhaouch en Van der Graaf over een betere internetverbinding in de trein zal worden uitgevoerd. ...

Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg) (Dossier 35300-A)
Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg) Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2019 Met deze brief informeer ik u – conform mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg MIRT van 12 juni 2019 (Kamerstuk 35 000 A, nr. 130) en in aanvulling op de stand van zakenbrief1 van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 september 2019 – over de gevolgen van de PAS-uitspraak voor de MIRT-projecten (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) met betrokkenheid van IenW. ...

Ontwikkelingen project aansluiting A16-N3 (Dossier 35300-A)
Ontwikkelingen project aansluiting A16-N3 Brief regering begroting financiën Nr. 79 BRIEF VAN MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 maart 2020 In het kader van het Programma Aansluitingen werk ik aan de reconstructie van een aantal aansluitingen in Zuid-Holland, waaronder de aansluiting A16-N3 bij Dordrecht. ...

Gevolgen aannemen van de gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over niet kappen van bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation (Dossier 35300-A)
Gevolgen aannemen van de gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over niet kappen van bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation Brief regering begroting financiën Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 april 2020 Op 25 november 2019 is door lid Kröger, tijdens het NO-MIRT (Kamerstuk 35 300 A, nr. ...

Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand (Dossier 35300-A)
Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand Brief regering begroting financiën Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2020 Vandaag hebben de provincie Fryslân en ik de bestuursovereenkomst «Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand» ondertekend. ...

Reactie op verzoek commissie over de petitie inzake een marktbijdrage voor verbreding van de sluis bij Kornwerderzand (Dossier 35300-A)
Reactie op verzoek commissie over de petitie inzake een marktbijdrage voor verbreding van de sluis bij Kornwerderzand Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 april 2020 In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 5 februari is gesproken over de petitie inzake een marktbijdrage voor verbreding van de sluis bij Kornwerderzand (bijlage 1)1. ...

Uitstel aanbesteding N35 Nijverdal-Wierden (Dossier 35300-A)
Uitstel aanbesteding N35 Nijverdal-Wierden Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2019 Op 19 december 2018 heb ik het Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden vastgesteld. ...

Aanpak infrasector tijdens Corona crisis (Dossier 35300-A)
Aanpak infrasector tijdens Corona crisis Brief regering begroting financiën Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2020 Het aanleggen en onderhouden van de infrastructuur in Nederland is essentieel voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland, nu en in de toekomst. ...

Tweede Rapportage Rijkswegennet van 2019 (Dossier 35300-A)
Tweede Rapportage Rijkswegennet van 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 november 2019 Bijgaand ontvangt u de tweede Rapportage Rijkswegennet van 20191. ...

Derde rapportage Rijkswegennet 2019 (Dossier 35300-A)
Derde rapportage Rijkswegennet 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2020 Bijgaand ontvangt u de derde Rapportage Rijkswegennet van 20191. ...

Wijziging bedieningsregime van de Haringvlietbrug teneinde de filedruk op dit deel van de A29 te verlagen (Dossier 35300-A)
Wijziging bedieningsregime van de Haringvlietbrug teneinde de filedruk op dit deel van de A29 te verlagen Brief regering begroting financiën Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2019 Met deze brief informeer ik u over het besluit van Rijkswaterstaat om het bedieningsregime van de Haringvlietbrug te wijzigen teneinde de filedruk op dit deel van de A29 te verlagen. ...

Waalbrug Nijmegen en Nieuwe Sluis Terneuzen (Dossier 35300-A)
Waalbrug Nijmegen en Nieuwe Sluis Terneuzen Brief regering begroting financiën Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juli 2020 Met deze brief informeer ik u over de actuele ontwikkelingen binnen twee projecten. ...

Plan voor overprogrammering (Dossier 35300-A)
Plan voor overprogrammering Brief regering begroting financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2019 In reactie op de motie van de leden Kröger en Van Eijs (Kamerstuk 35 300 XII, nr. 6) informeer ik u via deze brief over het door u gevraagde plan voor overprogrammering. ...

Reactie op verzoek commissie over de conclusies en daarbij behorende argumenten van Rijkswaterstaat op het SUUNTA rapport (Dossier 35300-A)
Reactie op verzoek commissie over de conclusies en daarbij behorende argumenten van Rijkswaterstaat op het SUUNTA rapport Brief regering begroting financiën Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2020 Tijdens het Algemeen Overleg MIRT op 25 juni jl. ...

Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (Dossier 35300-A)
Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Brief regering begroting financiën Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2020 Met deze brief informeren wij u, mede namens de Minister van BZK, over de voortgang in het MIRT en over de stand van zaken van een aantal moties, toezeggingen en amendementen. ...

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten tweede helft 2019 (Dossier 35300-A)
Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten tweede helft 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 mei 2020 Hierbij zend ik, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, u de voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten over de periode van 1 juli tot en met 31 december 2019 toe1. ...

Aanpak instandhouding Rijksinfrastructuur (Dossier 35300-A)
Aanpak instandhouding Rijksinfrastructuur Brief regering begroting financiën Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2020 Het afgelopen jaar hebben we uw Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen in de instandhouding van onze nationale infrastructuur. ...