Zoeken


Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

256 resultaten

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Dossier 35570-VI)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2020 Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2021 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het gemeentefonds en het provinciefonds (Dossier 35570-VII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2021 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het gemeentefonds en het provinciefonds Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2020 Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. ...

Rapport "Bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland" (Dossier 35570-VII)
Rapport "Bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland" Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 103 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2021 Hierbij bieden wij u aan het op 15 juni 2021 door ons vastgestelde rapport Rapport Bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland1. ...

Erratum bij de brief met aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (hoofdstuk XII) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Dossier 35570-XII)
Erratum bij de brief met aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (hoofdstuk XII) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2020 Op 1 oktober jl. hebben wij de brief met aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (hoofdstuk XII) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 35 570 XII, nr. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Dossier 35570-XII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2020 Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Dossier 35570-XIII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2020 Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Dossier 35570-XIV)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2020 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (hoofdstuk XIV) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Diergezondheidsfonds (F) (Kamerstuk 35 570 XIV, nrs. 1 en 2). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Dossier 35570-XV)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2020 Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Dossier 35570-XVII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2020 Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (Dossier 35200-XVII)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2019 Vandaag, Verantwoordingsdag 2019, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2018. ...

Bevoegdheid van rekenkamers bij (klein)dochterondernemingen van gezamenlijke overheidsdeelnemingen (Kamerstuk 35298) (Dossier 35298)
Bevoegdheid van rekenkamers bij (klein)dochterondernemingen van gezamenlijke overheidsdeelnemingen (Kamerstuk 35298) Brief Algemene Rekenkamer bestuur financiën gemeenten organisatie en beleid provincies Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2019 Op dit moment behandelt uw Kamer het Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers (Kamerstuk 35 298). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Dossier 35925-XVII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Dossier 36200-VII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2022 De ontwerpbegroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XIV) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Dossier 36200-XIV)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XIV) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2022 De ontwerpbegroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Dossier 36200-XV)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2022 De ontwerpbegroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XVII van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) (Dossier 36200-XVII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XVII van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2022 De ontwerpbegroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Reactie op het verzoek over onderzoek naar de specifieke uitkeringen die de Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de Rijksoverheid ontvangen (Dossier 35300-IV)
Reactie op het verzoek over onderzoek naar de specifieke uitkeringen die de Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de Rijksoverheid ontvangen Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2019 In reactie op uw brief van 2 oktober 2019 (Kamerstuk 35 300 IV, nr. 5), laat ik u weten dat de Algemene Rekenkamer heeft besloten om te voldoen aan het verzoek van uw Kamer om onderzoek te verrichten naar de bijzondere uitkeringen die de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba van de rijksoverheid ontvangen. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) (Dossier 35300-IV)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2019 Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. ...

Stand van zaken verzoekonderzoek bijzondere uitkeringen aan Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Dossier 35300-IV)
Stand van zaken verzoekonderzoek bijzondere uitkeringen aan Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2020 Op 12 november 2019 (Kamerstuk 35 300 IV, nr. 33) hebben we u per brief laten weten dat de Algemene Rekenkamer heeft besloten om te voldoen aan het verzoek van uw Kamer om onderzoek te verrichten naar de bijzondere uitkeringen die de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba van de rijksoverheid ontvangen. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (Dossier 35300-IX)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2019 Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. ...