Zoeken


Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

256 resultaten

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2019 van het Ministerie van BZK, hoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C) (Dossier 35000-VII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2019 van het Ministerie van BZK, hoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2018 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK, hoofdstuk VII)(Kamerstuk 35 000 VII, nr. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 35000-VIII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2018 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)(Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 1). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie (Dossier 35000-X)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2018 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie (Kamerstuk 35 000 X, nr. 1). ...

Rapport inzake 'Uit het vizier; Wat gebeurde er met de voorgenomen doelstellingen van 2011 tot bezuinigingen op defensiebegroting'? (Dossier 35570-X)
Rapport inzake 'Uit het vizier; Wat gebeurde er met de voorgenomen doelstellingen van 2011 tot bezuinigingen op defensiebegroting'? ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Defensie en het Defensiematerieelbegrotingsfonds (Dossier 35570-X)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Defensie en het Defensiematerieelbegrotingsfonds Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2020 Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Justitie en veiligheid (Dossier 35925-VI)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Justitie en veiligheid Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VI) van het Ministerie van JenV (Dossier 35000-VI)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VI) van het Ministerie van JenV Brief Algemene Rekenkamer ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XVII) van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35000-XVII) (Dossier 35000-XVII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XVII) van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35000-XVII) Brief Algemene Rekenkamer ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Infrastructuurfonds (A) (Dossier 34950-A)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Infrastructuurfonds (A) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Vandaag, Verantwoordingsdag 2018, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2017. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Gemeentefonds (B) (Dossier 34950-B)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Gemeentefonds (B) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Vandaag, Verantwoordingsdag 2018, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2017. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Provinciefonds (C) (Dossier 34950-C)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Provinciefonds (C) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Vandaag, Verantwoordingsdag 2018, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2017. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de Koning (I) (Dossier 34950-I)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de Koning (I) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Vandaag, Verantwoordingsdag 2018, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2017. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de Staten-Generaal (IIA) (Dossier 34950-IIA)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de Staten-Generaal (IIA) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Vandaag, Verantwoordingsdag 2018, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2017. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) (Dossier 34950-IIB)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Vandaag, Verantwoordingsdag 2018, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2017. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) (Dossier 34950-III)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Vandaag, Verantwoordingsdag 2018, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2017. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 (IV) (Dossier 34950-IV)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 (IV) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Vandaag, Verantwoordingsdag 2018, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2017. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 (IX) (Dossier 34950-IX)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 (IX) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Vandaag, Verantwoordingsdag 2018, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2017. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Deltafonds (J) (Dossier 34950-J)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Deltafonds (J) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Vandaag, Verantwoordingsdag 2018, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2017. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) (Dossier 34950-V)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Vandaag, Verantwoordingsdag 2018, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2017. ...

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) (Dossier 34950-VI)
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Vandaag, Verantwoordingsdag 2018, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2017. ...