Zoeken


Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

256 resultaten

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Economische Zaken (#:-)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Economische Zaken Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2017 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken (EZ)(Kamerstuk 34 775 XIII, nrs. 1 en 2). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (#:-)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2017 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk XV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). ...

Aandachtspunten bij het Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Aandachtspunten bij het Nationaal Programma Onderwijs Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 211 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 maart 2021 Met deze brief willen wij een aantal punten van aandacht met u delen ten aanzien van het Nationaal Programma Onderwijs1 in het algemeen en de zesde Incidentele Suppletoire Begroting 2021 OCW2 in het bijzonder. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 35570-VIII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2020 Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Dossier 35570-XVI)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2020 Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. ...

Honoreren verzoekonderzoek inzake bevindingen ten aanzien van de informatiebeveiliging bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Dossier 35570-XVI)
Honoreren verzoekonderzoek inzake bevindingen ten aanzien van de informatiebeveiliging bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 182 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 januari 2021 In uw brief van 2 december 2020 (Bijlage bij Kamerstuk 35 570 XVI, nr. 37) verzoekt u ons een nadere analyse uit te voeren over de informatiebeveiliging bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar aanleiding van de in uw Kamer aangenomen motie van het lid van den Berg (Kamerstuk 35 470 XVI, nr. 13). ...

Verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer inzake bevindingen ten aanzien van de informatiebeveiliging bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Dossier 35570-XVI)
Verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer inzake bevindingen ten aanzien van de informatiebeveiliging bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 190 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2021 Op 2 december 2020 werden we door de voorzitter van de Tweede Kamer verzocht (Kamerstuk 35 570 XVI, nr. 37) een nadere analyse uit te voeren over de informatiebeveiliging bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar aanleiding van de in uw Kamer aangenomen motie van het lid Van den Berg (Kamerstuk 35 470 XVI, nr. 13). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (Dossier 35925-IX)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (#:-)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 13 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2017 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (Kamerstuk 34 775 XVI). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (#:-)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober 2017 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk XVII) van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). ...

Rapport: "Schenkingsvrijstelling eigen woning. Effecten op de hypotheekschuld" (#:-)
Rapport: "Schenkingsvrijstelling eigen woning. Effecten op de hypotheekschuld" Brief Algemene Rekenkamer belasting financiën Nr. 73 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december 2017 Hierbij bieden wij u aan het op 24 november 2017 door ons vastgestelde rapport Schenkingsvrijstelling eigen woning. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 35300-VIII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 oktober 2019 Een goede begroting legt de basis voor een goede verantwoording. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XII) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Dossier 35000-XII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XII) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2018 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XII) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (Kamerstuk 35000-XIII) (Dossier 35000-XIII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (Kamerstuk 35000-XIII) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2018 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XIV) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Kamerstuk 35000-XIV) (Dossier 35000-XIV)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XIV) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Kamerstuk 35000-XIV) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2018 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XIV) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Dossier 35000-XV)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2018 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (Dossier 35000-XVI)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2018 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2019 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) (Kamerstuk 35000-IV) (Dossier 35000-IV)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2019 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) (Kamerstuk 35000-IV) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2018 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen voor Koninkrijksrelaties (hoofdstuk IV) en het BES-fonds (H). ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (Kamerstuk 35000-IX) en de Miljoenennota 2019 (Kamerstuk 35000) (Dossier 35000-IX)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (Kamerstuk 35000-IX) en de Miljoenennota 2019 (Kamerstuk 35000) Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2018 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën, de Nationale Schuld en de Miljoenennota 2019. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Dossier 35000-V)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2018 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 35 000 V, nr. ...