Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Geleidende brief (Dossier 33084)
Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur; Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk bestuur gemeenten Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 14 november 2011 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging in de Gemeentewet ten einde het aantal gemeenteraadsleden terug te brengen tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur. ...

Brief van de initiatiefnemers van de initiatiefwetsvoorstellen inzake het correctief referendum (30174) en het raadgevend referendum (30372) m.b.t. de ingediende amendementen van het lid Van Raak (30174, nr. 17 en 30372, nr. 23) (Dossier 30174)
Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Brief lid / fractie; Brief van de initiatiefnemers van de initiatiefwetsvoorstellen inzake het correctief referendum (30174) en het raadgevend referendum (30372) m.b.t. de ingediende amendementen van het lid Van Raak (30174, nr. 17 en 30372, nr. 23) Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 24 BRIEF VAN DE LEDEN HEIJNEN, SAP EN SCHOUW Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 april 2012 In februari 2009 heeft het lid Van Raak twee amendementen (Kamerstukken II 2008/09, 30 174, nr. ...

Brief van het lid Heijnen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 30174)
Voorstel van wet van de leden Voortman, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Brief lid / fractie; Brief van het lid Heijnen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 25 BRIEF VAN HET LID HEIJNEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 februari 2013 Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de mevrouw Sap, ondergetekende de plaats inneemt van mevrouw Sap en mevrouw Voortman de plaats van ondergetekende bij de verdediging van dit initiatiefwetsvoorstel. ...

Brief van het lid Heijnen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 30372)
Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum); Brief lid / fractie; Brief van het lid Heijnen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 41 BRIEF VAN HET LID HEIJNEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 februari 2013 Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van mevrouw Sap de verdediging van het dit initiatiefvoorstel zal worden voortgezet door mevrouw Voortman. ...

officiƫle publicatie (Dossier 31923)
Wijziging van het Legkippenbesluit 2003; Brief lid / fractie; Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Kamerstuk dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 33258)
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders); Brief lid / fractie; Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Kamerstuk arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 13 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ‘s -Gravenhage, 11 september 2013 Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van het lid Heijnen zijn plaats als tweede initiatienemer van dit voorstel zal worden ingenomen door het lid Fokke. ...

Brief van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw en Ouwehand inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 33258)
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Van Gent, Ortega-Martijn en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders); Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw en Ouwehand inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Kamerstuk arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN VAN RAAK, HEIJNEN, SCHOUW EN OUWEHAND Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ‘s -Gravenhage, 5 december 2012 Hierbij delen wij u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van mevrouw Van Gent, haar plaats als vierde initiatiefnemer zal worden overgenomen door het lid Voortman; de plaats van mevrouw Ortega-Martijn als vijfde initiatiefnemer zal in verband met haar vertrek uit de Kamer worden overgenomen door het lid Segers. ...

Geleidende brief (Dossier 33258)
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Van Gent, Ortega-Martijn en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders); Geleidende brief; Geleidende brief Kamerstuk arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 14 mei 2012 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders. ...