Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Kostenkaders AFM en DNB 2017-2020 (Dossier 33957)
Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Brief regering; Kostenkaders AFM en DNB 2017-2020 Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2016 Op 8 juli jl. heb ik u geïnformeerd over de nieuwe vierjarige kostenkaders van DNB en de AFM voor 2017–2020 (Kamerstuk 33 957, nr. 24). ...

Kostenkaders DNB en de AFM 2017-2020 (Dossier 33957)
Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Brief regering; Kostenkaders DNB en de AFM 2017-2020 Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli 2016 De afgelopen maanden heb ik samen met de directie van DNB en het bestuur van de AFM afspraken gemaakt over de nieuwe kostenkaders voor de periode 2017–2020. ...

Regeling bekostiging financieel toezicht 2016 (Dossier 33957)
Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Brief regering; Regeling bekostiging financieel toezicht 2016 Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2016 Tijdens het AO Regeldruk bij nieuwe toetreders van 16 december jl. is aan VVD-Kamerlid Aukje de Vries toegezegd om te bezien of kleine partijen bij het vaststellen van de Regeling bekostiging financieel toezicht 2016 (verder) kunnen worden ontzien.1 Met deze brief informeer ik u hoe met die toezegging is omgegaan. ...

Kostenkaders DNB en AFM 2016 (Dossier 33957)
Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Brief regering; Kostenkaders DNB en AFM 2016 Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 december 2015 Met deze brief informeer ik uw Kamer over de kostenkaders van DNB en de AFM voor 2016 (bijgevoegd)1 tezamen met de reactie van de sector daarop tijdens de bijeenkomsten van de adviserende panels. ...

Regeling bekostiging financieel toezicht 2015 (Dossier 33957)
Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Brief regering; Regeling bekostiging financieel toezicht 2015 Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juni 2015 Op 1 januari 2015 is de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) gewijzigd. ...

Kosten opleggen boetes en dwangsommen door AFM en DNB (Dossier 33957)
Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Brief regering; Kosten opleggen boetes en dwangsommen door AFM en DNB Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2015 Bij Kamerbrief van 6 oktober 2014 (Kamerstuknummer 33 957, nr. 15) heb ik de Kamer toegezegd om halverwege 2015 meer inzicht te verschaffen in de kosten die de toezichthouders maken bij het opleggen van lasten onder dwangsom en boetes. ...

Kostenkaders DNB en AFM 2015 (Dossier 33957)
Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Brief regering; Kostenkaders DNB en AFM 2015 Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2014 Tijdens de plenaire behandeling van de wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) heb ik op 1 oktober 2014 met uw Kamer gesproken over het kostenkader dat voor een rem op de kosten van het financieel toezicht moet zorgen (Handelingen II 2014/15, nr. 8, item 7). ...

Nadere onderbouwing inzake verkregen opbrengsten uit opgelegde boetes en dwangsommen door toezichthouders (Dossier 33957)
Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Brief regering; Nadere onderbouwing inzake verkregen opbrengsten uit opgelegde boetes en dwangsommen door toezichthouders Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2014 Tijdens de behandeling van het voorstel tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht (Handelingen II 2014/15, nr. 8, Wet bekostiging financieel toezicht) heb ik de Kamer onder meer een nadere onderbouwing toegezegd van het deel van de door de toezichthouders verkregen opbrengsten uit opgelegde boetes en dwangsommen dat volgens het voorstel niet ten goede komt aan de Staat. ...