Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Ter kennisneming beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 (Dossier 34104)
Langdurige zorg; Brief regering; Ter kennisneming beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2015 Hierbij doe ik u ter kennisneming toekomen de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 20151, zoals deze op 29 december 2014 zijn gepubliceerd in de Staatscourant, nummer 37688. ...

Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ontvangen ter Griffie op 3 november 2014. ...

Extra overgangsrecht Wlz voor 10.000 cliënten (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Extra overgangsrecht Wlz voor 10.000 cliënten Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 172 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2014 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg (Wlz) van dinsdag 23 september jl. ...

Nadere informatie over amendementen ingediend bij de Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Nadere informatie over amendementen ingediend bij de Wet langdurige zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 171 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2014 Tijdens het debat over de Wet langdurige zorg (Wlz) op 23 september jl. ...

Nadere informatie ten behoeve van het debat d.d. 23 september 2014 over de Wet Langdurige Zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Nadere informatie ten behoeve van het debat d.d. 23 september 2014 over de Wet Langdurige Zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 158 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2014 Door middel van mijn brief van 19 september jl. ...

Reactie op amendementen ingediend bij het wetsvoorstel Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Reactie op amendementen ingediend bij het wetsvoorstel Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 138 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2014 Op het wetsvoorstel Wet langdurige zorg zijn diverse amendementen en moties ingediend. ...

Reactie op het verzoek van de leden de leden Keijzer, Agema, Leijten en Klaver over premiegevolgen Wlz (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Reactie op het verzoek van de leden de leden Keijzer, Agema, Leijten en Klaver over premiegevolgen Wlz Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2014 Tijdens de regeling van werkzaamheden van vandaag hebben de leden Keijzer, Agema, Leijten en Klaver verzocht om aanvullende informatie over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Langdurige zorg (Handelingen II 2013/14, nr. 106, Regeling van Werkzaamheden). ...

Ontwikkelingen in de ZZP-indicaties en gebruik langdurig verblijf (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Ontwikkelingen in de ZZP-indicaties en gebruik langdurig verblijf Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 82 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2014 In deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen in de indicatiestelling van langdurig verblijf en de wijze waarop cliënten de indicatie verzilveren. ...

Reactie op de ingediende amendementen inzake de Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Reactie op de ingediende amendementen inzake de Wet langdurige zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2014 Op het wetsvoorstel Wet langdurige zorg zijn diverse amendementen ingediend. ...

Cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 67 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2014 In mijn brief van 27 juni 20141 heb ik aangegeven dat ik er aan hecht dat cliënten die nu qua zorgzwaarte zijn aangewezen op verblijf, maar vanwege zogenoemde «enige ondoelmatigheid» een indicatie voor extramurale zorg hebben, vanaf 1 januari 2015 toegang kunnen krijgen tot zorg op grond van het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz). ...

Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2014 Het lid Van Toorenburg heeft in het ordedebat van 4 september 2014 (Handelingen II 2013/14, nr. 105, Regeling van Werkzaamheden) gevraagd om aanvullende informatie over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Langdurige zorg. ...

Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 37 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2014 Vanmiddag heb ik uw Kamer een brief gestuurd naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport om aanvullende informatie over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) in het kader van de behandeling van het Wetsvoorstel langdurige zorg (Wlz). ...

Informatie over de gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) voor de ziektekostenpremies, het eigen risico, de belastingtarieven en voor het Fonds langdurige zorg (Flz) (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Informatie over de gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) voor de ziektekostenpremies, het eigen risico, de belastingtarieven en voor het Fonds langdurige zorg (Flz) Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij op 3 september 2014 verzocht om uw Kamer in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Langdurige zorg per omgaande nader te informeren over de gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) voor de ziektekostenpremies, het eigen risico, de belastingtarieven en voor het Fonds langdurige zorg (Flz). ...

Reactie op toezeggingen omtrent het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Reactie op toezeggingen omtrent het wetsvoorstel Wet langdurige zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2014 Met het oog op de voorgenomen plenaire behandeling van de Wet langdurige zorg, wil ik uw Kamer over een tweetal zaken informeren. ...

Aanbieding afschrift brief aan NZa over wijziging Budgettair kader Wlz 2015 (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Aanbieding afschrift brief aan NZa over wijziging Budgettair kader Wlz 2015 Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 augustus 2014 Op 27 juni 2014 heb ik u geïnformeerd over het voorlopige budgettair kader Wlz voor 2015 (Kamerstuk 33 891, nr. 13). ...

Informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2014 Op 13 juni jl. heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij verzocht de Kamer te informeren over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015. ...

Aanbieding ontwerpbesluit houdende regels inzake de langdurige zorg (Besluit langdurige zorg) (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Aanbieding ontwerpbesluit houdende regels inzake de langdurige zorg (Besluit langdurige zorg) Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2014 Hierbij zend ik u een ontwerp-besluit, houdende regels inzake de langdurige zorg (Besluit langdurige zorg). ...

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over “kritische tijdmomenten” met betrekking tot wet- en regelgeving met het oog op de behandeling van de wetsvoorstellen die de hervorming van de langdurige zorg betreffen en over duidelijkheid over de positie van de langdurige ggz, de positie van ZZP 3 en 4 alsmede over het overgangsregime (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief regering; Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over “kritische tijdmomenten” met betrekking tot wet- en regelgeving met het oog op de behandeling van de wetsvoorstellen die de hervorming van de langdurige zorg betreffen en over duidelijkheid over de positie van de langdurige ggz, de positie van ZZP 3 en 4 alsmede over het overgangsregime Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 maart 2014 De vaste Kamercommissie voor VWS heeft mij bij brief van 7 maart jongstleden verzocht de Kamer te informeren over «kritische tijdmomenten» met betrekking tot wet- en regelgeving met het oog op de behandeling van de wetsvoorstellen die de hervorming van de langdurige zorg betreffen. ...