Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Voortgang van het overleg tussen LTO-Nederland, FNV en CNV over een cao-regeling voor seizoensarbeid (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Voortgang van het overleg tussen LTO-Nederland, FNV en CNV over een cao-regeling voor seizoensarbeid Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2015 Tijdens het VAO Arbeidsmarktbeleid van 2 september jl. ...

Reactie op verzoek van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 n.a.v. het CNV-meldpunt dat honderden bedrijven flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 n.a.v. het CNV-meldpunt dat honderden bedrijven flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juni 2015 Inleiding Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media over onder meer klachten die zijn binnengekomen bij het meldpunt van CNV, is bij de regeling van werkzaamheden van dinsdag 19 mei jongstleden (Handelingen II 2014/15, nr. 84, item 11, blz. 6–7) verzocht om een brief waar hier op wordt ingegaan. ...

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 april 2015 over het bericht dat Nationale Nederlanden uitzendkrachten ontslaat i.v.m. de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 april 2015 over het bericht dat Nationale Nederlanden uitzendkrachten ontslaat i.v.m. de invoering van de Wet Werk en Zekerheid Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2015 Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant van 22 april 2015 over het wegsturen van uitzendkrachten door Nationale Nederlanden is mij bij gelegenheid van de Regeling van werkzaamheden gisteren, gevraagd om uw Kamer hierover een brief te sturen met mijn reactie. ...

Reactie op het verzoek van het lid Vermeij, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2015, over het bericht ‘Bedrijven lozen uitzendkrachten’; Asscher boos op ING’ (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Vermeij, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2015, over het bericht ‘Bedrijven lozen uitzendkrachten’; Asscher boos op ING’ Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2015 Uw Kamer heeft gevraagd om een brief (Handelingen II 2014/15, nr. 74, Regeling van werkzaamheden) waarin ik inga op de effecten van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in relatie tot de doelstelling van deze wet, dit naar aanleiding van de berichtgeving in de media van vorige week over ontslagen bij ING. ...

Inwerkingtreding van het onderdeel wijziging van het ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Inwerkingtreding van het onderdeel wijziging van het ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2015 Op 1 juli 2015 treedt het onderdeel wijziging van het ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid in werking. ...

Aanbieding ontwerpbesluit transitievergoeding (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Aanbieding ontwerpbesluit transitievergoeding Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2014 Conform de tijdens de parlementaire behandeling in uw Kamer van het Wetsvoorstel werk en zekerheid gedane toezegging (Handelingen II 2013/14, nr. 54, item 9), doe ik u hierbij het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) toekomen1. ...

Reactie op motie van de leden Voortman (GroenLinks) en Pieter Heerma (CDA) inzake mogelijkheden te onderzoeken van een meerjarig tweede arbeidsovereenkomst (33 818, nr. 54) (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Reactie op motie van de leden Voortman (GroenLinks) en Pieter Heerma (CDA) inzake mogelijkheden te onderzoeken van een meerjarig tweede arbeidsovereenkomst (33 818, nr. 54) Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 Bij de behandeling van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is een motie aangenomen van de leden Voortman en Heerma waarin de regering wordt verzocht om de mogelijkheden en de voor- en nadelen van een meerjarige tweede arbeidsovereenkomst te onderzoeken en de Kamer daarover bij de begroting voor 2015 te informeren, en zo mogelijk hiertoe voorstellen te ontwikkelen.1 Naar aanleiding hiervan bericht ik u als volgt. ...

Aanbieding rapport Panteia "Ontslagkosten van werkgevers in 2012" (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Aanbieding rapport Panteia "Ontslagkosten van werkgevers in 2012" Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2014 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid op 13 februari jongstleden heb ik toegezegd het rapport «Ontslagkosten van werkgevers in 2012» van het onderzoeksbureau Panteia naar uw Kamer te sturen (Handelingen II 2013/14, nr. 54). ...

Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Schouten dat regelt dat de arbeidsovereenkomst van personeel binnen het bijzonder onderwijs onder bepaalde omstandigheden zonder preventieve toets door de rechter kan worden opgezegd (Kamerstuk 33 818 nr. 52 ter vervanging van nr. 19) (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Schouten dat regelt dat de arbeidsovereenkomst van personeel binnen het bijzonder onderwijs onder bepaalde omstandigheden zonder preventieve toets door de rechter kan worden opgezegd (Kamerstuk 33 818 nr. 52 ter vervanging van nr. 19) Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2014 Naar aanleiding van het eerder door de leden Dijkgraaf en Schouten ingediende amendement Kamerstuk 33 818, nr. ...

Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt over het wetsvoorstel Werk en zekerheid (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt over het wetsvoorstel Werk en zekerheid Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2014 Naar aanleiding van het verzoek om een brief van het lid Ulenbelt (SP) in het ordedebat van 4 februari jl. ...

Aanbieding onderzoek contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers (Dossier 33818)
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid); Brief regering; Aanbieding onderzoek contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers Kamerstuk ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 januari 2014 Hierbij zend ik uw Kamer ter informatie het onderzoek «Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers»1 dat door Ecorys is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...