Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen (Dossier 30982)
Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid ; Brief regering; Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen Kamerstuk bestuur rijksoverheid Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2017 Conform de uitwerking (Kamerstuk 34 000, nr. ...

Monitor Alleenstaande Ouders (Dossier 33716)
Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Brief regering; Monitor Alleenstaande Ouders Kamerstuk gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 september 2016 Hierbij bied ik uw Kamer, conform mijn toezegging in mijn brief d.d. 16 juni 20141, de BUS2-E Monitor Alleenstaande Ouders aan3 en informeer ik u over de uitkomst. ...

Uitspraak Hoge Raad prejudiciƫle vragen over toerekening van kindgebonden budget bij vaststelling van kinderalimentatie (Dossier 33716)
Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Brief regering; Uitspraak Hoge Raad prejudiciĆ«le vragen over toerekening van kindgebonden budget bij vaststelling van kinderalimentatie Kamerstuk gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2016 In mijn brief van 22 april 20151 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de gevolgen van de Wet hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie. ...

Gevolgen van de Wet hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie (Dossier 33716)
Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Brief regering; Gevolgen van de Wet hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie Kamerstuk gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2015 Hierbij zend ik u mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Financiën de antwoorden op de Kamervragen van 9 december 2014 van de leden Van Nispen en Siderius (beiden SP) (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 2055) en van 24 december 2014 van de leden Heerma en Omtzigt (beiden CDA) (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 2057), de antwoorden op de vragen uit het schriftelijk overleg van 5 maart jl. ...

Reactie over de gevolgen Wet hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie (Dossier 33716)
Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Brief regering; Reactie over de gevolgen Wet hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie Kamerstuk gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 maart 2015 Op 9 december en 24 december jl. heeft uw Kamer vragen gesteld over de mogelijke gevolgen van de Wet hervorming kindregelingen voor onder meer kinderalimentatie. ...

Wijziging van het Besluit uitvoering kinderbijslag in verband met de aanpassing aanwijzing intensieve zorg (Dossier 33716)
Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Brief regering; Wijziging van het Besluit uitvoering kinderbijslag in verband met de aanpassing aanwijzing intensieve zorg Kamerstuk gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2014 In mijn brief van 26 juni jongstleden1 over het beoordelingskader voor de Tegemoetkoming voor ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de gevolgen van de hervorming van de langdurige zorg op de vaststelling van het recht op dubbele kinderbijslag voor een thuiswonend kind met een intensieve zorgbehoefte2. ...

Toezeggingen rondom kindregelingen (Dossier 33716)
Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Brief regering; Toezeggingen rondom kindregelingen Kamerstuk gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2013 Onlangs is het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen bij uw Kamer ingediend (Kamerstuk 33 716). ...

SCP onderzoek maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel hervorming kindregelingen (Dossier 33716)
Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Brief regering; SCP onderzoek maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel hervorming kindregelingen Kamerstuk gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september 2013 In de Eerste Kamer is bij de behandeling van het wetsvoorstel Niet-indexeren kinderbijslag juli 2013 (Handelingen I 2012/13, nr. 32, item 5, blz. 9–14 en item 10, blz. 40–47) (Kamerstuk 33 525) gevraagd het SCP onderzoek te laten doen naar de maatschappelijke effecten van de hervorming kindregelingen (in de motie Ester c.s.1). ...