Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Proces programmatische aanpak stikstof (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Proces programmatische aanpak stikstof Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 94 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2014 De Commissie voor Economische Zaken verzocht mij bij brief van 10 december 2014 of geen onomkeerbare stappen worden gezet inzake het ontwerpbesluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof en het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren, totdat deze zijn besproken in een algemeen overleg PAS en aan te geven wat de consequenties zijn van het aanhouden van de besluiten. ...

Voorlegging ontwerp van het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 en het ontwerp van de Regeling programmatische aanpak stikstof (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Voorlegging ontwerp van het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 en het ontwerp van de Regeling programmatische aanpak stikstof Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 95 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2015 Zoals ik in mijn brief van 19 december 2014 (Kamerstuk 32 670, nr. ...

Aanbieding PBL-rapport Programmatische Aanpak Stikstof (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Aanbieding PBL-rapport Programmatische Aanpak Stikstof Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 92 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 oktober 2014 Hierbij bied ik u het PBL-rapport Programmatische Aanpak Stikstof aan1, waarin de resultaten van een ex ante beleidsevaluatie naar het programma stikstof en meer in het bijzonder naar de te treffen maatregelen zijn verwerkt. ...

Ontwerpbesluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Ontwerpbesluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 91 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Ontvangen ter Griffie op 10 oktober 2014. ...

Oordeel over twee nieuwe amendementen bij het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Oordeel over twee nieuwe amendementen bij het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 90 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2014 Hierbij geef ik u mijn oordeel over twee nieuwe amendementen op het voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Kamerstuk 33 669). ...

Oordeel over de amendementen op het voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Oordeel over de amendementen op het voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 84 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2014 Hierbij geef ik u mijn oordeel over de amendementen op het voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Kamerstuk 33 669) die na sluiting van de algemene beraadslaging over het wetsvoorstel van 16 april 2014 zijn ingediend of gewijzigd. ...

Reactie op het verzoek van het lid Lodders gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2014 over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Lodders gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2014 over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2013 Hierbij zend ik u mijn reactie op de vragen en opmerkingen van uw Kamer over het programma aanpak stikstof (PAS), ten behoeve van de voortzetting van de behandeling van het voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Kamerstuk 33 669). ...

Aanbieding van de Voorlichting van de Raad van State over amendementen bij het voorstel van wet tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Dossier 33669)
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Brief regering; Aanbieding van de Voorlichting van de Raad van State over amendementen bij het voorstel van wet tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) Kamerstuk natuur en milieu stoffen Nr. 40 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2014 Naar aanleiding van de mondelinge behandeling in uw Kamer van het bovenvermelde wetsvoorstel op 10 december 2013 (Handelingen II 2013/14, nr. 34, item 21, blz. 1–22) heb ik ingevolge artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd over de amendementen nr. 15 en 39. ...