Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Uitvoering van de versnelling van vergunningverlening voor mestverwerking (Dossier 33322)
Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht); Brief regering; Uitvoering van de versnelling van vergunningverlening voor mestverwerking Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2014 Zoals ik u in mijn brief van 23 september 2013 (Kamerstuk 33 322, nr. ...

Uitstel beantwoording vragen verslag schriftelijk overleg over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet (Dossier 33322)
Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht); Brief regering; Uitstel beantwoording vragen verslag schriftelijk overleg over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2013 Op 27 november jl. heeft de vaste commissie voor Economische Zaken enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet. ...

Fraudebestrijding meststoffenwet (Dossier 33322)
Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht); Brief regering; Fraudebestrijding meststoffenwet Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 november 2013 Hierbij informeer ik uw Kamer over fraudebestrijding, zoals ik heb toegezegd tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht, Kamerstukken 33 322) op 24 september jl. ...

Convenant versnelling vergunningverlening mestverwerking (Dossier 33322)
Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht); Brief regering; Convenant versnelling vergunningverlening mestverwerking Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2013 Op 6 maart 2013 heb ik u tijdens een algemeen overleg over het mestbeleid (Kamerstuk 33 322, nr. ...

Informatie over de mogelijkheden om de handhaving rond co-vergisting van dierlijke mest te verbeteren (Dossier 33322)
Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht); Brief regering; Informatie over de mogelijkheden om de handhaving rond co-vergisting van dierlijke mest te verbeteren Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 16 HERDRUK1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 augustus 2013 Tijdens het Algemeen Overleg over het mestbeleid op 6 maart jongstleden (Kamerstuk 33 322, nr. 11) heb ik aangegeven uw Kamer nader te informeren over de mogelijkheden om de handhaving rond co-vergisting van dierlijke mest te verbeteren. ...

Aanbieding projectplan ex ante evaluatie milieuverantwoorde mestproductie en -afzet (Dossier 33322)
Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht); Brief regering; Aanbieding projectplan ex ante evaluatie milieuverantwoorde mestproductie en -afzet Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 20 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2013 In de beantwoording van de vragen van uw Kamer over het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht) (Kamerstuknummer 33 322, nr. 18) op 3 september 2013, heb ik toegezegd het projectplan voor de ex ante evaluatie milieuverantwoorde mestproductie en -afzet na 2015 ter informatie aan uw Kamer te sturen2. ...

Voortgang voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (Dossier 33322)
Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet); Brief regering; Voortgang voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft in haar procedurevergadering van 2 juli jl. de datum voor de inbreng voor het verslag over de nota van wijziging op het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (Kamerstuk 33 322, nr. ...

Stand van zaken inzake het sturen van de nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (Dossier 33322)
Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet); Brief regering; Stand van zaken inzake het sturen van de nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2013 Per brief van 11 april heeft de vaste commissie voor Economische Zaken (EZ) mij verzocht de nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) uiterlijk 27 juni 2013 naar uw Kamer te sturen en uw Kamer tijdig te informeren als dit niet lukt. ...

Informatie over het tijdpad van de aangekondigde nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (Dossier 33322)
Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet); Brief regering; Informatie over het tijdpad van de aangekondigde nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 april 2013 Hierbij stuur ik u de reactie op het verzoek om informatie over het tijdpad van de aangekondigde nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (Kamerstuknummer 33 322) van 14 maart 2013. ...

Kabinetsreactie op de aangenomen motie van het lid Gesthuizen (33037, nr. 7) over mestafzet in een straal van 30 kilometer (Dossier 33322)
Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet); Brief regering; Kabinetsreactie op de aangenomen motie van het lid Gesthuizen (33037, nr. 7) over mestafzet in een straal van 30 kilometer Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 januari 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft verzocht om een kabinetsreactie op de aangenomen motie van het lid Gesthuizen (Kamerstuk 33 037, nr. 7) over mestafzet in een straal van 30 kilometer. ...

Voornemen verdere behandeling wijziging Meststoffenwet (Dossier 33322)
Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet); Brief regering; Voornemen verdere behandeling wijziging Meststoffenwet Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 januari 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft aan de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken verzocht om haar te informeren over zijn voornemens betreffende de verdere behandeling van de wijziging van de Meststoffenwet. ...

Uitstel verzoek tot informeren over voortgang wetsvoorstel verantwoorde mestafzet (Dossier 33322)
Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet); Brief regering; Uitstel verzoek tot informeren over voortgang wetsvoorstel verantwoorde mestafzet Kamerstuk landbouw organisatie en beleid Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2012 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft per brief van 7 november jl. aan de staatssecretaris van Economische Zaken verzocht haar te informeren over zijn voornemen betreffende de verdere behandeling van deze wijziging van de Meststoffenwet. ...