Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Reactie op de motie van het lid Taverne over afschaffen van de lijstverbindingen bij verkiezingen (Dossier 33268)
Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Taverne over afschaffen van de lijstverbindingen bij verkiezingen Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2015 Op 9 december 2014 heeft uw Kamer een motie-Taverne1 aangenomen, waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheid tot het aangaan van lijstverbindingen bij verkiezingen af te schaffen. ...

Stand van zaken over een adviesaanvraag aan de Kiesraad over wijziging Kieswet i.v.m. de afschaffing van lijstverbindingen (Dossier 33268)
Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief regering; Stand van zaken over een adviesaanvraag aan de Kiesraad over wijziging Kieswet i.v.m. de afschaffing van lijstverbindingen Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2015 Bij brief van 16 april 2015 heb ik uw Kamer geïnformeerd dat ik de Kiesraad heb verzocht mij uiterlijk op 1 september a.s. te adviseren over variant(en) van restzetelverdeling, gegeven een voorgenomen wijziging van de Kieswet tot afschaffing van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan.1 Tijdens het algemeen overleg over kiesrechtaangelegenheden van woensdag 22 april jongstleden is onder meer de adviesaanvraag ter sprake gekomen. ...

Aanbieding afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over integrale herziening Kieswet (Dossier 33268)
Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief regering; Aanbieding afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over integrale herziening Kieswet Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 september 2014 Voor donderdag 11 september 2014 is een Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken gepland met als onderwerp «Verkiezingsaangelegenheden». ...

Advies van de Kiesraad over het belang en de eventuele vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet (Dossier 33268)
Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief regering; Advies van de Kiesraad over het belang en de eventuele vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2014 Hierbij bied ik u aan het advies van de Kiesraad d.d. 18 april 2014 over het belang en de eventuele vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet1. ...

Toezegging omtrent het maken van een publieksversie van de Kieswet (Dossier 33268)
Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief regering; Toezegging omtrent het maken van een publieksversie van de Kieswet Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2014 Tijdens de behandeling in uw Kamer van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Kamerstuk 33 268), d.d. 6 maart 2013, heb ik uw Kamer toegezegd een publieksversie van de Kieswet te laten maken. ...

Afschrift van de brief van de Commissie onderzoek elektronisch stemmen (Dossier 33268)
Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief regering; Afschrift van de brief van de Commissie onderzoek elektronisch stemmen Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 oktober 2013 Op 26 april 2013 is de Commissie onderzoek elektronisch stemmen ingesteld (Kamerstuk 33 268, nr. 20). ...

Aanbieding voorlichting Afdeling advisering inzake het verzoek om voorlichting inzake wilsonbekwame volksvertegenwoordigers en het afschaffen van lijstencombinaties (Dossier 33268)
Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief regering; Aanbieding voorlichting Afdeling advisering inzake het verzoek om voorlichting inzake wilsonbekwame volksvertegenwoordigers en het afschaffen van lijstencombinaties Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli 2013 Tijdens de behandeling van het voorstel tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Kamerstuk 33 268; hierna: het wetsvoorstel) zijn enkele amendementen ingediend. ...

Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal (Dossier 33268)
Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief regering; Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 20 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2013 Bij de behandeling van de Eerste Tranche tot wijziging van de Kieswet (Kamerstuk 33 268) op 6 maart 2013 heb ik u gemeld dat ik een commissie zou instellen om te onderzoeken of elektronisch stemmen in het stemlokaal opnieuw mogelijk gemaakt kan worden en onder welke voorwaarden. ...