Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Aanbieding van het advies van de SER "Instemmingsrecht OR inzake arbeidsvoorwaarde pensioen" (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Aanbieding van het advies van de SER "Instemmingsrecht OR inzake arbeidsvoorwaarde pensioen" Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2014 Met mijn brief van 17 januari 2014 (Kamerstuk 33 182, nr. 54) heb ik uw Kamer geïnformeerd over mijn voornemen het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling te vereenvoudigen en te verduidelijken en een resterende lacune bij het instemmingsrecht te dichten. ...

Aankondiging internetconsultatie inzake wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Aankondiging internetconsultatie inzake wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 februari 2015 Bij brief d.d. 14 oktober 20141 berichtte ik u over mijn voornemen te komen tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen. ...

Aanbieding Vierde nota van wijziging inzake wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Aanbieding Vierde nota van wijziging inzake wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 mei 2013 In het pensioenakkoord van juni 2011 is aangekondigd dat het kabinet de wijze waarop de parameters voor het financieel toetsingskader worden vastgesteld na overleg met de sociale partners opnieuw zal vaststellen. ...

Spelregels voor pensioenfondsen bij verkiezingen verantwoordingsorgaan (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Spelregels voor pensioenfondsen bij verkiezingen verantwoordingsorgaan Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 55 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2014 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij per brief van 23 januari jl. verzocht duidelijkheid te verstrekken ten aanzien van de geldende spelregels voor pensioenfondsen in het licht van het bij de behandeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen aangenomen amendement-Van Weyenberg en Lodders (Kamerstuk 33 182, nr. 50). ...

Medezeggenschap inzake pensioenregelingen (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Medezeggenschap inzake pensioenregelingen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2014 Met mijn brief van 27 mei 2013 heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen de regelgeving met betrekking tot de medezeggenschap van ondernemingsraden bij besluiten over pensioenregelingen meer fundamenteel te bezien1. ...

Aanbieding Ontwerpbesluit in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Aanbieding Ontwerpbesluit in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 53 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2013 Hierbij treft u het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en enige andere wijzigingen aan. ...

Besluit over onder meer beloningsbeleid bij pensioenfondsen (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Besluit over onder meer beloningsbeleid bij pensioenfondsen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2013 In de bijlage bij deze brief vindt u het voorgenomen besluit over, onder meer, het beloningsbeleid bij pensioenfondsen. ...

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (reactie op amendementen) (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (reactie op amendementen) Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2013 Tijdens de derde termijn van de behandeling van het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen op 22 mei jl. ...

Verdieping van een aantal onderwerpen en reactie op amendementen bij het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Verdieping van een aantal onderwerpen en reactie op amendementen bij het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 46 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 mei 2013 Inleiding Tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (Kamerstuk 33 182) op 15 mei jl. ...

Aanbieding Nota's van wijziging inzake wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (Dossier 33182)
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen); Brief regering; Aanbieding Nota's van wijziging inzake wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2012 Hierbij doe ik u twee nota’s van wijziging (Kamerstukken 33 182, nrs. 11 en 12) toekomen inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen; Kamerstukken II 2011/12, 33 182, nr. 2). ...