Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

15 resultaten

Openstaande toezeggingen met betrekking tot beoordeling Wajongers (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Openstaande toezeggingen met betrekking tot beoordeling Wajongers Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 197 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2015 Ik heb u vorig jaar – in het AO over WWB onderwerpen en Participatiewet d.d. 26 juni 2014 (Kamerstuk 30 545, nr. ...

Toezeggingen Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Toezeggingen Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 198 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2015 Het doel van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (hierna: Wet banenafspraak) is dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk aan de slag komen bij een reguliere werkgever. ...

Onderzoek loondispensatie in de Participatiewet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Onderzoek loondispensatie in de Participatiewet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 196 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 In mijn brief van 10 april 2014 (Kamerstuk 33 161, nr. 190) heb ik toegezegd de Kamer in het najaar te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar aanleiding van de motie-Heerma (Kamerstuk 33 161, nr. 175). ...

Harmonisatie instrumenten Participatiewet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Harmonisatie instrumenten Participatiewet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 195 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2014 Met deze brief informeer ik u over enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van de Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt en de relatie met de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking. ...

AMvB Werkbedrijven (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; AMvB Werkbedrijven Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 194 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2014 Tijdens de behandeling van de Participatiewet op 18 februari jl. ...

Aanbieding van het ontwerpbesluit advisering beschut werk (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Aanbieding van het ontwerpbesluit advisering beschut werk Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Ontvangen ter Griffie op 2 september 2014. ...

Uitbreiden van de tolk gebarentaal en meeneembare voorzieningen voor mensen met een beperking in het werkdomein van de Participatiewet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Uitbreiden van de tolk gebarentaal en meeneembare voorzieningen voor mensen met een beperking in het werkdomein van de Participatiewet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 191 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2014 Op 17 februari 2014 zond ik uw Kamer mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een brief over onder meer voorzieningen voor mensen met een auditieve handicap (Kamerstuk 33 161, nr. 137). ...

Toetsing Participatiewet aan VN-verdrag/Individuele toepassing loondispensatie (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Toetsing Participatiewet aan VN-verdrag/Individuele toepassing loondispensatie Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 190 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2014 Met deze brief geef ik een reactie op een tweetal moties die zijn aangenomen in het kader van de behandeling van de Participatiewet. ...

Reactie op het amendement van het lid Pieter Heerma over een compensatie beginsel (Kamerstuk 33 161, nr. 152) (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Reactie op het amendement van het lid Pieter Heerma over een compensatie beginsel (Kamerstuk 33 161, nr. 152) Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 189 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2014 Tijdens de tweede termijn van de behandeling van de Participatiewet (Handelingen II 2013/14, nr. 56) heb ik het amendement met Kamerstuk 33 161, nr. 152 ontraden. ...

Overzicht budgettaire ruimte Participatiewet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Overzicht budgettaire ruimte Participatiewet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 154 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2014 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel WWB maatregelen (Kamerstuk 33 801) heb ik u per brief (Kamerstuk 33 801, nr. 47) geïnformeerd over de budgettaire ruimte binnen de Participatiewet en over de budgettaire effecten van de aangekondigde maatregelen en de amendementen die ik heb overgenomen. ...

Voorzieningen Participatiewet voor mensen met auditieve of visuele handicap (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Voorzieningen Participatiewet voor mensen met auditieve of visuele handicap Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 137 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 februari 2014 Bij de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet (Kamerstuk 33 161, nr. 116) is aandacht besteed aan de wijze waarop de tolkvoorziening voor doven alsmede voorzieningen voor blinden en slechtzienden in de Participatiewet worden vormgegeven. ...

Afstemming zevende nota van wijziging Invoeringswet Participatiewet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Afstemming zevende nota van wijziging Invoeringswet Participatiewet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 122 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2014 Uw Kamer heeft mij verzocht uiteen te zetten of de zevende nota van wijziging van de Invoeringswet Participatiewet (Kamerstuk 33 161, nr. 119) is afgestemd met sociale partners (Handelingen II 2013/14, nr. ...

Planning Participatiewet en Quotumwet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Planning Participatiewet en Quotumwet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 111 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2014 Op 15 januari 2014 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid mij gevraagd om de vijfde nota van wijzing op de Invoeringswet Participatiewet zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer te zenden en haar te informeren over de planning van de vijfde nota van wijziging Participatiewet, de lagere regelgeving op basis van de Participatiewet en de (contouren van de) Quotumwet. ...

Geconsolideerde versie Invoeringswet Participatiewet (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Geconsolideerde versie Invoeringswet Participatiewet Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 109 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2014 De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij in haar brief van 18 december 2013 verzocht om de geconsolideerde teksten van de Participatiewet toe te sturen als afzonderlijk, integraal stuk, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. ...

Relatie tussen Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (Dossier 33161)
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief regering; Relatie tussen Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 110 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2014 Aanleiding In de brief van de Vaste Commissie SZW van 18 december 2013 is verzocht om een toelichting op de relatie tussen de wetsvoorstellen Participatiewet en Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).1 Specifiek is verzocht om te bezien of een van de wetten fungeert als voorliggende voorziening van de andere wet en wat daarvan de consequenties zijn. ...