Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Reactie op verzoek commissie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst en om geen onomkeerbare stappen te zetten (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Reactie op verzoek commissie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst en om geen onomkeerbare stappen te zetten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 153 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 juni 2017 Met deze brief voldoe ik aan het verzoek van de vaste commissie van Economische Zaken om u te informeren over de gevolgen van drie uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) over de positieflijst zoogdieren, waaronder ECLI:NLCBB:2017:70 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument? ...

Stand van zaken Huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst) (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Stand van zaken Huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst) Kamerstuk dieren landbouw Nr. 152 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2017 In mijn brief van 22 april 2016 (Kamerstuk 28 286, nr. 859) heb ik u geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de Huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst). ...

Invoering van de huisdierenlijst zoogdiersoorten (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Invoering van de huisdierenlijst zoogdiersoorten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 148 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 januari 2015 In mijn brief van 2 juli 2014 (Kamerstuk 31 389, nr. 145) heb ik u geïnformeerd over de positieve resultaten van de op 10 juni 2014 uitgevoerde peer review toets die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van de Positieflijst («huisdierenlijst»). ...

Bestuurlijke boetes Wet dieren (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Bestuurlijke boetes Wet dieren Kamerstuk dieren landbouw Nr. 147 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Tijdens het Algemeen Overleg over de Casus Foppen van 2 oktober jl. ...

Stand van zaken positieflijst zoogdiersoorten (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Stand van zaken positieflijst zoogdiersoorten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 145 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2014 In mijn brief van 16 december 2013 (Kamerstuk 31 389, nr. 141) heb ik u geïnformeerd over de uitwerking van de positieflijst, en hoe het traject tot het moment van in werking treden van de positieflijst eruit ziet. ...

Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan Kamerstuk dieren landbouw Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Ontvangen ter Griffie op 30 juni 2014. ...

Uitstel toezending van de toegezegde brief over de positieflijst (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Uitstel toezending van de toegezegde brief over de positieflijst Kamerstuk dieren landbouw Nr. 144 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 25 juni jl. verzocht om de toegezegde brief inzake de positieflijst aan uw Kamer te verzenden, uiterlijk vrijdag 27 juni a.s. voor 12.00 uur. ...

Reactie op een rapport van Natuurmonumenten met resultaten van een ‘groot-wild-enquête’ (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Reactie op een rapport van Natuurmonumenten met resultaten van een ‘groot-wild-enquête’ Kamerstuk dieren landbouw Nr. 142 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2014 Op verzoek van uw vaste commissie voor Economische Zaken (29 januari 2014) geef ik hierbij mijn reactie op een rapport van Natuurmonumenten met resultaten van een «groot-wild-enquête». ...

Uitwerking Positieflijst (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Uitwerking Positieflijst Kamerstuk dieren landbouw Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2013 Tijdens het Notaoverleg van 2 december jl. heb ik u, gelet op de vertraging die het tot stand komen van Besluit houders van dieren heeft opgelopen en de door de Raad voor Dierenaangelegenheden benodigde extra tijd voor het opstellen van de randvoorwaarden, geïnformeerd over mijn inzet de Positieflijst per 1 juli 2014 in werking te laten treden. ...

Verdere procedure voor ingrepen bij pluimvee (Besluit diergeneeskundigen) (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Verdere procedure voor ingrepen bij pluimvee (Besluit diergeneeskundigen) Kamerstuk dieren landbouw Nr. 133 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft mij in de procedurevergadering van 3 september jl. verzocht uw Kamer te informeren omtrent de verdere procedure voor ingrepen bij pluimvee (Besluit diergeneeskundigen) en omtrent de vraag wanneer de andere besluiten betreffende de Wet dieren naar de Kamer worden gezonden. ...

Positieflijst voor te houden zoogdieren (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Positieflijst voor te houden zoogdieren Kamerstuk dieren landbouw Nr. 130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2013 Hierbij stuur ik u, zoals onder andere toegezegd in het Nota-overleg Wet dieren van 25 maart jl. ...

Reactie op de motie van de leden Ouwehand en Dekken over het verbod op ingrepen in de pluimveesector (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Reactie op de motie van de leden Ouwehand en Dekken over het verbod op ingrepen in de pluimveesector Kamerstuk dieren landbouw Nr. 129 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2013 In mijn brief van 21 maart jl. ...

Informatie t.b.v. het Nota-overleg Wet dieren op 25 maart 2013 over o.a. houders van dieren, diergeneeskundigen, gezelschapsdieren en wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (Dossier 31389)
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief regering; Informatie t.b.v. het Nota-overleg Wet dieren op 25 maart 2013 over o.a. houders van dieren, diergeneeskundigen, gezelschapsdieren en wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met onbedwelmd slachten volgens religieuze riten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 124 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2013 Op 25 maart aanstaande is een notaoverleg met de vaste commissie voor Economische Zaken geagendeerd over een aantal ontwerpbesluiten onder de Wet dieren: houders van dieren, diergeneeskundigen, gezelschapsdieren en wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met onbedwelmd slachten volgens religieuze riten. ...