Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Reactie op verzoek commissie om aan te geven wat de gevolgen zijn van het controversieel verklaren van de Kamerbrief Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - voortzetting procedure (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij); Brief regering; Reactie op verzoek commissie om aan te geven wat de gevolgen zijn van het controversieel verklaren van de Kamerbrief Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - voortzetting procedure Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2017 Hierbij ontvangt u mijn reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 14 juni 2017. ...

Informatie over het arrest van de Hoge Raad van 16 december 2016 over de Wet verbod pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij); Brief regering; Informatie over het arrest van de Hoge Raad van 16 december 2016 over de Wet verbod pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 46 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2016 Hierbij informeer ik u over het arrest van de Hoge Raad van 16 december 2016 over de Wet verbod pelsdierhouderij. ...

Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - voortzetting procedure (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij); Brief regering; Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - voortzetting procedure Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2017 Met deze brief informeer ik u over het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij, gebaseerd op de Wet verbod pelsdierhouderij, en mijn intentie om dit besluit verder in procedure te brengen. ...

Aanbieding hernieuwde voorhang ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Aanbieding hernieuwde voorhang ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Ontvangen ter Griffie op 15 april 2016. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake een overzicht van de huidige stand van zaken ten aanzien van de acties die inmiddels zijn ondernomen inzake de Wet verbod pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake een overzicht van de huidige stand van zaken ten aanzien van de acties die inmiddels zijn ondernomen inzake de Wet verbod pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 42 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2015 Hierbij ontvangt u mijn reactie op het verzoek van de vaste commissie van Economische Zaken vastgesteld in de procedurevergadering van 24 november jongstleden. ...

Stand van zaken juridische procedure en gevolgen voor de handhaving van Wet verbod pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Stand van zaken juridische procedure en gevolgen voor de handhaving van Wet verbod pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 43 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2016 Graag wil ik u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, informeren over de stand van zaken van de juridische procedure en de gevolgen voor de handhaving van Wet verbod pelsdierhouderij. ...

Informatie over het arrest van het gerechtshof Den Haag over de Wet verbod pelsdierhouderij in het hoger beroep in de zaak van de Staat tegen de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Informatie over het arrest van het gerechtshof Den Haag over de Wet verbod pelsdierhouderij in het hoger beroep in de zaak van de Staat tegen de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2015 Hierbij informeer ik u over het arrest van het gerechtshof Den Haag over de Wet verbod pelsdierhouderij in het hoger beroep in de zaak van de Staat tegen de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE). ...

Reactie op het verzoek met betrekking tot het ontwerpbesluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Reactie op het verzoek met betrekking tot het ontwerpbesluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 39 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 maart 2015 Ik heb uw verzoek van 18 maart 2015 ontvangen en bevestig hierbij dat ik aan uw verzoek voldoe om geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij totdat deze naar genoegen is besproken. ...

Ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 38 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Ontvangen ter Griffie op 4 maart 2015. ...

Herstelvonnis uitspraak rechtbank Den Haag (Wet verbod pelsdierhouderij) (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Herstelvonnis uitspraak rechtbank Den Haag (Wet verbod pelsdierhouderij) Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2014 Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken van 24 juni jl. informeer ik u met deze brief over de gevolgen van het herstelvonnis van de rechtbank Den Haag van 18 juni 2014 in de zaak Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders c.s. ...

Reactie op het verzoek van de commissie om de amvb’s van de Wet verbod pelsdierhouderij naar de Kamer te sturen en te melden wanneer het hoger beroep in dezen dient (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Reactie op het verzoek van de commissie om de amvb’s van de Wet verbod pelsdierhouderij naar de Kamer te sturen en te melden wanneer het hoger beroep in dezen dient Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 37 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 januari 2015 Hierbij stuur ik uw Kamer de reactie op het verzoek de amvb’s van de Wet verbod pelsdierhouderij aan de Kamer te sturen en te melden wanneer het hoger beroep in dezen dient, van 17 december 2014, met kenmerk 2014Z22813/2014D47186. ...

Uitspraak rechtbank Den Haag (Wet verbod pelsdierhouderij) (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Uitspraak rechtbank Den Haag (Wet verbod pelsdierhouderij) Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 35 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2014 In de Regeling van Werkzaamheden van 21 mei 2014 (Handelingen II 2013/14, nr. 85) is verzocht om een brief over de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 mei 2014 in de zaak Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders c.s. ...

Stand van zaken over de uitvoering van het flankerend beleid Wet verbod pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Stand van zaken over de uitvoering van het flankerend beleid Wet verbod pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 mei 2014 Hierbij ontvangt u de beantwoording van het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken, ingezonden op 23 april 2014. ...

Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken betreffende de wet verbod op de pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken betreffende de wet verbod op de pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 33 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2013 Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken betreffende Wet verbod pelsdierhouderij, ingezonden op 26 juni 2013. ...

Reactie op verzoek commissie betreffende de wet verbod op de pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Reactie op verzoek commissie betreffende de wet verbod op de pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 32 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2013 Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen van uw vaste Commissie voor Economische Zaken, ingezonden op 29 mei 2013. ...

Uitstel beantwoording vragen commissie betreffende wet verbod op de pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Uitstel beantwoording vragen commissie betreffende wet verbod op de pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 31 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2013 De vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken ingezonden op 29 mei 2013, kunnen tot mijn spijt niet binnen de gestelde termijn beantwoord worden. ...

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken betreffende de pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief regering; Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken betreffende de pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 mei 2013 Hierbij zend ik u de reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken naar aanleiding van de procedurevergadering van 23 april jongstleden. ...

Stand van zaken i.v.m. de tweede novelle van de Wet verbod pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief lid / fractie; Stand van zaken i.v.m. de tweede novelle van de Wet verbod pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 28 BRIEF VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN DIJSSELBLOEM Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2011 Bij brief van 14 september 2011 heeft de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verzocht om te stand van zaken te vernemen met betrekking tot de tweede novelle van de Wet verbod pelsdierhouderij (kamerstuk 30 826). ...