Zoeken


Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

92 resultaten

Toezegging m.b.t. informatie over handelsbetrekkingen met Noord-Korea (Dossier 33400-V)
Toezegging m.b.t. informatie over handelsbetrekkingen met Noord-Korea Brief regering begroting financiën Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2013 Conform mijn toezegging aan uw Kamer tijdens het mondelinge vragenuur op 12 februari jl. ...

Reactie op de motie Ten Broeke c.s. (33000 V, nr. 72) over bundeling van consulaire taken en op de motie Ormel en Ten Broeke (33000 V, nr. 82) over visumplichtige landen (Dossier 33400-V)
Reactie op de motie Ten Broeke c.s. (33000 V, nr. 72) over bundeling van consulaire taken en op de motie Ormel en Ten Broeke (33000 V, nr. 82) over visumplichtige landen Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2012 Tijdens de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2012 zijn de twee moties ingediend (Handelingen II, 2011/2012, nr. 28, item 2, blz. 2–27). ...

AIV-advies Nederland en het Europees Parlement (Dossier 33400-V)
AIV-advies Nederland en het Europees Parlement Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2012 Hierbij bied ik u het AIV-advies «Nederland en het Europees Parlement: Investeren in nieuwe verhoudingen» aan1. ...

Verslag van de OVSE Ministeriële Raad (6-7 december 2012 te Dublin) (Dossier 33400-V)
Verslag van de OVSE Ministeriële Raad (6-7 december 2012 te Dublin) Brief regering begroting financiën Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 januari 2013 Hierbij bied ik u het verslag aan van de Ministeriële Raad van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) van 6-7 december 2012 te Dublin. ...

Gezamenlijke verklaring over humanitaire impact van kernwapens (Dossier 33400-V)
Gezamenlijke verklaring over humanitaire impact van kernwapens Brief regering begroting financiën Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juni 2013 Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van uw Kamer, informeer ik u hierbij over de redenen waarom Nederland de zogenaamde «Gezamenlijke verklaring over de humanitaire impact van kernwapens» (in de vraagstelling van de Kamer aangeduid als «de verklaring over nucleaire ontwapening») niet mede heeft ondertekend. ...

Bijlage bij antwoord 12 van het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Dossier 33805-V)
Bijlage bij antwoord 12 van het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2013 Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 13 december 2013 inzake Kamerbrief inzake het verslag voorstel van wet over de wijzigingen van de begrotingsstaat van het ministerie van BZ (V) en de begrotingsstaat van BuHaOS (XVII) voor 2013 (wijziging samenhangend met de Najaarsnota). ...

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, getekend te Santiago op 10 januari 1996; 's Gravenhage, 15 juni 2005 (Dossier 33809)
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, getekend te Santiago op 10 januari 1996; 's Gravenhage, 15 juni 2005 Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid A/ nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 20 november 2013. ...

Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking vanuit Nederlands perspectief (Dossier 31585)
Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking vanuit Nederlands perspectief Brief regering economie internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 februari 2013 Graag bied ik u de evaluatie «Relaties, resultaten en rendement: evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking vanuit Nederlands perspectief» aan1. ...

Programma viering New York 400 (Dossier 31700-V)
Programma viering New York 400 Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 79BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 januari 2009Graag bieden wij u hierbij het programma aan van de viering van New York 400, zoals eerder is toegezegd in de Kamerbrief van 30 oktober 2008 (Kamerstuk 31 700 V, nr. ...

Toedracht van het vertrek ambassaderaad culturele aangelegenheden te New York (Dossier 31700-V)
Toedracht van het vertrek ambassaderaad culturele aangelegenheden te New York Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën internationaal organisatie en beleid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 4BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 september 2008Graag bied ik u hierbij, mede namens de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 september 2008 met kenmerk 2008Z01735/2008D02620 inzake de toedracht van het vertrek van de ambassaderaad culturele aangelegenheden te New York.De heer Van Twist is per 1 februari 2008 aangesteld als ambassaderaad culturele aangelegenheden te New York voor een periode van vier jaar en heeft zijn werkzaamheden op 1 februari 2008 aangevangen. ...

Viering van 400 jaar Nederland-New York in 2009 (Dossier 31700-V)
Viering van 400 jaar Nederland-New York in 2009 Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 16BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 oktober 2008Met verwijzing naar het Algemeen Overleg van de vaste commissies voor Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 15 mei 2008 (25 074, nr. 156), informeer ik u door middel van bijgaand overzicht,1 mede namens de staatssecretaris voor Economische Zaken, over de stand van zaken in de voorbereiding van de manifestatie NY 400, de viering van 400 jaar Nederland/New York in 2009. ...

Stand van zaken met betrekking tot het project NY400. (Dossier 31700-V)
Stand van zaken met betrekking tot het project NY400. Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 121BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 juli 2009In vervolg op eerdere brieven aan uw Kamer (laatstelijk brief d.d. 28 januari 2009, 31 700 V, nr. ...