Zoeken


Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

92 resultaten

Verslag van de Ministeriële Raad van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op 5-6 december 2013 te Kiev (Dossier 33750-V)
Verslag van de Ministeriële Raad van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op 5-6 december 2013 te Kiev Brief regering begroting financiën Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2013 Hierbij bied ik u het verslag aan van de Ministeriële Raad van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) van 5-6 december 2013 te Kiev. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 33750-V)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 17 september 2013 Op 9 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Regeringsreactie op het advies no. 21 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) betreffende het UNESCO Verdrag inzake cultureel erfgoed onder water (Dossier 33750-V)
Regeringsreactie op het advies no. 21 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) betreffende het UNESCO Verdrag inzake cultureel erfgoed onder water Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 oktober 2013 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de regeringsreactie aan op het advies no. 21 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV). ...

Voortgang van het onderzoek naar de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou op 15 oktober 2013 (Dossier 33750-V)
Voortgang van het onderzoek naar de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou op 15 oktober 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 maart 2014 Naar aanleiding van uw verzoek om een brief over de voortgang van het onderzoek naar de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou op 15 oktober jl. wil ik u als volgt informeren. ...

Adviesaanvraag aan de AIV betreffende Herziening van het Verdrag van Cotonou, voortvloeiend uit het Werkprogramma AIV 2014 (Dossier 33750-V)
Adviesaanvraag aan de AIV betreffende Herziening van het Verdrag van Cotonou, voortvloeiend uit het Werkprogramma AIV 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 maart 2014 Hierbij bied ik u aan de Adviesaanvraag aan de AIV betreffende Herziening van het Verdrag van Cotonou, voortvloeiend uit het Werkprogramma AIV 20141. ...

Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU-Hofzaken waarover in 2013 uitspraak is gedaan (Dossier 33750-V)
Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU-Hofzaken waarover in 2013 uitspraak is gedaan Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2014 Hierbij zend ik u het «Jaarbericht 2013 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU»1. ...

Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 2014 (Dossier 33750-V)
Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2013 Hierbij bied ik u het Werkprogramma AIV 2014 aan. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het verloop en de resultaten van de Nuclear Security Summit 2014 (NSS). (Dossier 33750-V)
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het verloop en de resultaten van de Nuclear Security Summit 2014 (NSS). ...

Kabinetsreactie op de motie van het lid Omtzigt (Kamerstuk 33 750 V, nr. 30) over informatie over veroordelingen van Nederlanders voor zedendelicten in het buitenland (Dossier 33750-V)
Kabinetsreactie op de motie van het lid Omtzigt (Kamerstuk 33 750 V, nr. 30) over informatie over veroordelingen van Nederlanders voor zedendelicten in het buitenland Brief regering begroting financiën Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2013 Tijdens de begrotingsbehandeling van mijn 27 november jl. heb ik uw Kamer naar aanleiding van de motie Omtzigt over zedendelinquenten in het buitenland (Kamerstuk 33 750 V, nr. 30) een reactie toegezegd. ...

Evaluatie FOL-verdrag over de periode oktober 2010 tot en met september 2011 (Dossier 33750-V)
Evaluatie FOL-verdrag over de periode oktober 2010 tot en met september 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2013 Mede namens de Minister van Defensie bied ik u hierbij de jaarlijkse evaluatie aan van het zogenoemde FOL-verdrag over de periode oktober 2010 tot en met september 2011. ...

Voortgang ten aanzien van de voorbereidingen op inhoudelijk, organisatorisch en veiligheidsgebied van de Nuclear Security Summit 2014 (NSS) (Dossier 33750-V)
Voortgang ten aanzien van de voorbereidingen op inhoudelijk, organisatorisch en veiligheidsgebied van de Nuclear Security Summit 2014 (NSS) Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2014 Graag informeer ik u hierbij, mede namens de Minister-President en de Ministers van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en Veiligheid & Justitie, over de voortgang ten aanzien van de voorbereidingen op inhoudelijk, organisatorisch en veiligheidsgebied van de Nuclear Security Summit 2014 (NSS). ...

Incident bij de Angolese ambassade (Dossier 33750-V)
Incident bij de Angolese ambassade Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2013 In antwoord op uw verzoek van 21 november (Handelingen II 2013/14, nr. ...

Kabinetsreactie op advies nr. 23 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over bewapende drones (Dossier 33750-X)
Kabinetsreactie op advies nr. 23 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over bewapende drones Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 september 2013 Graag bieden wij u hierbij de kabinetsreactie aan op advies nr. 23 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over bewapende drones. ...

Ontbrekende beantwoording van vraag 232 bij het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 (Dossier 33400-V)
Ontbrekende beantwoording van vraag 232 bij het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2012 In aanvulling op de beantwoording schriftelijke vragenronde BZ begroting 2013 (Kamerstuk 33 400 V, nr. 11) komt u bijgaand het antwoord op de begrotingsvraag 232 toe. ...

Kabinetsreactie AIV rapport 'Nederland en het Europees Parlement. Investeren in nieuwe verhoudingen.' (Dossier 33400-V)
Kabinetsreactie AIV rapport 'Nederland en het Europees Parlement. Investeren in nieuwe verhoudingen.' Brief regering begroting financiën Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Hierbij bied ik u de kabinetsreactie aan op het AIV advies «Nederland en het Europees Parlement. ...

Verslag van het bezoek aan Libië, Tunesië, Israël en de Palestijnse Gebieden (PG) en Turkije van 16-19 juni 2013 (Dossier 33400-V)
Verslag van het bezoek aan Libië, Tunesië, Israël en de Palestijnse Gebieden (PG) en Turkije van 16-19 juni 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2013 Graag bied ik u hierbij het verslag aan van mijn bezoek aan Libië, Tunesië, Israël en de Palestijnse Gebieden (PG) en Turkije, dat plaatsvond van 16–19 juni 2013. ...

Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU-Hofzaken waarover in 2012 uitspraak is gedaan (Dossier 33400-V)
Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU-Hofzaken waarover in 2012 uitspraak is gedaan Brief regering begroting financiën Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 maart 2013 Hierbij zend ik u het «Jaarbericht 2012 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU»1. ...

AIV-advies ‘Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking’ (Dossier 33400-V)
AIV-advies ‘Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking’ Brief regering begroting financiën Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2013 Hierbij bied ik u aan het AIV-advies «Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking»1. ...

Verslag van de zesde ministeriële bijeenkomst van het Non-Proliferation and Disarmament Initiative op 9 april 2013 (Dossier 33400-V)
Verslag van de zesde ministeriële bijeenkomst van het Non-Proliferation and Disarmament Initiative op 9 april 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 mei 2013 Op 9 april 2013 vond de zesde ministeriële bijeenkomst van het Non-Proliferation and Disarmament Initiative (NPDI) plaats in Den Haag. ...

Werkprogramma AIV 2013 (Dossier 33400-V)
Werkprogramma AIV 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2012 Hierbij bied ik u het Werkprogramma AIV 2013 aan. ...