Zoeken


Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Adviesbrief Algemene Rekenkamer over Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief Algemene Rekenkamer; Adviesbrief Algemene Rekenkamer over Wet langdurige zorg Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 41 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2014 Hierbij informeren wij u over onze brief van 3 februari 2014 waarin wij in het kader van artikel 96 van de Comptabiliteitswet 2001 (CW2001) advies hebben uitgebracht aan de Minister van VWS over het concept wetsvoorstel voor de langdurige zorg. ...