Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Beleidsreactie op het Tussenrapport van de heer Hoekstra over de naleving en uitvoering van verbetermaatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de zaak Bart van U. (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Beleidsreactie op het Tussenrapport van de heer Hoekstra over de naleving en uitvoering van verbetermaatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de zaak Bart van U. ...

Tussenrapport van de heer Hoekstra, incl. actualiteit in vervolg op het van debat 4 juli 2018 t.a.v. DNA-V (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Tussenrapport van de heer Hoekstra, incl. actualiteit in vervolg op het van debat 4 juli 2018 t.a.v. ...

Uitvoering van drie moties ingediend bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) - Rol OM, uitvoeringskosten, onmiddeliijkheidsbeginsel (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Uitvoering van drie moties ingediend bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) - Rol OM, uitvoeringskosten, onmiddeliijkheidsbeginsel Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 87 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2017 Aanleiding Bij de behandeling van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in de Tweede Kamer is een aantal moties aangenomen (Handelingen II 2016/17, nr. 52, item 8). ...

Aanvullende toelichting enkele amendementen inzake Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Aanvullende toelichting enkele amendementen inzake Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2017 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz; Kamerstuk 32 399) op 2 februari jl. ...

Toezeggingen inzake jurisprudentie crisismaatregel, gedaan tijdens de plenaire behandeling van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg op donderdag 2 februari 2017 (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Toezeggingen inzake jurisprudentie crisismaatregel, gedaan tijdens de plenaire behandeling van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg op donderdag 2 februari 2017 Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2017 In de plenaire behandeling van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van donderdag 2 februari jl. ...

Consultatiepartijen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Consultatiepartijen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september 2016 Tijdens de technische briefing over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg van 14 september jongstleden, kwam de vraag aan de orde welke partijen over de tweede nota van wijziging bij de Wvggz (Kamerstuk 32 399, nr. ...

Kostenonderzoek BOPZ (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Kostenonderzoek BOPZ (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september 2016 Met mijn brief van 7 juli 2016 (Kamerstuk 32 399, nr. ...

Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag, de tweede nota van wijziging en het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en het nader rapport bij de tweede nota van wijziging inzake Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag, de tweede nota van wijziging en het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en het nader rapport bij de tweede nota van wijziging inzake Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2016 Hierbij wordt u een tweede nota van wijziging aangeboden (Kamerstuk 32 399, nr. 25), behorende bij het voorstel van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, hierna: Wvggz (Kamerstuk 32 399)). ...

Brief van het Presidium over adviesaanvraag Raad voor de rechtspraak inzake de nota van wijziging bij wetsvoorstel 32 399 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief Presidium; Brief van het Presidium over adviesaanvraag Raad voor de rechtspraak inzake de nota van wijziging bij wetsvoorstel 32 399 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 9 december 2013 Het Presidium legt hierbij conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief van 28 november 2013 om advies te vragen aan de Raad voor de Rechtspraak over de Nota naar aanleiding van het Verslag en de Nota van Wijziging bij Wetsvoorstel Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijk gezondheidszorg) (Kamerstuk 32 399). ...

Begeleidende brief bij de nota naar aanleding van het verslag en de nota van wijziging (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Begeleidende brief bij de nota naar aanleding van het verslag en de nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september 2013 Hierbij wordt u de nota naar aanleiding van het verslag aangeboden (Kamerstuk 32 399, nr. 9), behorende bij het voorstel van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), (Kamerstuk 32 399). ...

Aankondiging van de organisatie van een expertmeeting waarbij een mogelijk andere opzet van de commissie wordt besproken (Dossier 32399)
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Brief regering; Aankondiging van de organisatie van een expertmeeting waarbij een mogelijk andere opzet van de commissie wordt besproken Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 februari 2011Op 22 november 2010 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie het verslag bij het bovenbedoelde wetsvoorstel vastgesteld (Kamerstukke II 2010/11, 32 399, nr. ...