Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Maatregelen voor chronisch zieken en gehandicapten (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Maatregelen voor chronisch zieken en gehandicapten Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 september 2013 Met deze brief wil ik u informeren over verschillende door het kabinet voorgenomen maatregelen, alsmede over de implementatie van de inkomensafhankelijke Wtcg. ...

Reactie op de brief van de Nederlandse Woonbond, de CG-Raad en Platform VG van 13 mei 2013 over de regeling aanwijzing chronisch zieken en gehandicapten inzake de inkomensafhankelijke huurverhogings (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Reactie op de brief van de Nederlandse Woonbond, de CG-Raad en Platform VG van 13 mei 2013 over de regeling aanwijzing chronisch zieken en gehandicapten inzake de inkomensafhankelijke huurverhogings Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni 2013 De Vaste commissie Wonen en Rijksdienst heeft verzocht om mijn reactie op de brief van de Nederlandse Woonbond, de CG-Raad en Platform VG van 13 mei 2013 over de regeling aanwijzing chronisch zieken en gehandicapten inzake de inkomensafhankelijke huurverhogings te ontvangen. ...

Kabinetsplannen t.a.v. de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) en de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO-tegemoetkoming) ingevolge de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Kabinetsplannen t.a.v. de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) en de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO-tegemoetkoming) ingevolge de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 mei 2013 Met deze brief informeren wij u over de kabinetsplannen ten aanzien van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) en de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (AO-tegemoetkoming) ingevolge de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). ...

Analyse van regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Analyse van regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2012 De Tweede Kamer heeft mij verzocht om een samenhangende visie op de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER). ...

Zesde voortgangsrapportage Wtcg (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Zesde voortgangsrapportage Wtcg Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2012 Bij de behandeling van de Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (31 706, Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, hierna Wtcg), is toegezegd om de leden van het parlement twee keer per jaar te informeren over zowel de beleidsmatige ontwikkelingen van de regeling als de voortgang bij de implementatie van de wet1. ...

Aanbieding eindrapport "Doorontwikkeling Wtcg" (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Aanbieding eindrapport "Doorontwikkeling Wtcg" Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2012 Tijdens het AO van 19 april 2011 (Kamerstuk 31 706, nr. ...

Vijfde voortgangsrapportage Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Vijfde voortgangsrapportage Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2011 Bij de behandeling van de Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (31 706, Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, hierna Wtcg) is toegezegd om de leden van het parlement twee keer per jaar te informeren over zowel de beleidsmatige doorontwikkeling van de regeling als de voortgang bij de implementatie van de wet. ...

Beknopte voortgangsbrief inzake de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Beknopte voortgangsbrief inzake de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 december 2011 De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is sinds 1 januari 2009 in werking getreden en vervangt de fiscale regeling buitengewone uitgaven. ...

Reactie op verzoek commissie over hulpmiddelengebruik en het TNO-onderzoek over de ICF classificatie (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Reactie op verzoek commissie over hulpmiddelengebruik en het TNO-onderzoek over de ICF classificatie Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 februari 2011In uw brief (2011Z00674/2011D01732) vraagt u mij de onderzoeken over hulpmiddelengebruik en het TNO-onderzoek over de ICF classificatie vergezeld van mijn reactie toe te zenden ter voorbereiding op het algemeen overleg over de Wtcg. ...

Vierde voortgangsrapportage Wtcg (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Vierde voortgangsrapportage Wtcg Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 februari 2011Bij de behandeling van de Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (31 706, Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, hierna Wtcg) is toegezegd om de leden van het parlement twee keer per jaar te informeren over zowel de beleidsmatige doorontwikkeling van de regeling als de voortgang bij de implementatie van de wet1. ...

Antwoord op de vraag van het id Leijten over de uitkeringssystematiek van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Antwoord op de vraag van het id Leijten over de uitkeringssystematiek van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 december 2010Zoals toegezegd tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS, doe ik u hierbij het antwoord toekomen op de vraag van het Kamerlid Leijten (SP) over de uitspraken van de heer Linschoten in NRC Handelsblad (Regeling voor gehandicapten moet anders, dd. ...

Afbakeningscriteria voor de Wtcg tegemoetkoming (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Afbakeningscriteria voor de Wtcg tegemoetkoming Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 november 2010Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS heeft het Kamerlid Dijkstra (D66) vragen gesteld over de Wtcg tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. ...

officiële publicatie (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Derde voortgangsrapportage Wtcg Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 juni 2010Bij de behandeling van 31 706, Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, hierna Wtcg), is toegezegd om de leden van het parlement twee keer per jaar te informeren over zowel de beleidsmatige doorontwikkeling van de regeling als de voortgang bij de implementatie van de wet. ...

officiële publicatie (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Nadere toelichting bij Tweede voortgangsrapportage Wtcg Kamerstuk belasting financiën jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 37BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 januari 2010Op 11 december jongstleden heb ik uw Kamer de Tweede voortgangsrapportage Wtcg doen toekomen (Kamerstuk 31 706, nr. 35). ...

officiële publicatie (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief regering; Financiële tegemoetkoming alleenverdieners met zorg voor chronisch zieke of gehandicapte kinderen Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 36BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZINAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 2009In het Coalitieakkoord staat het voornemen een financiële tegemoetkoming te geven aan alleenverdienershuishoudens met de zorg voor een chronisch ziek of gehandicapt kind. ...

officiële publicatie (Dossier 31706)
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); Brief staatssecretaris met tweede rapportage over zowel de beleidsmatige doorontwikkeling van de regeling als de voortgang bij de implementatie van de wet Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 35BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 december 2009Bij de behandeling van 31 706, Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, hierna Wtcg), heb ik toegezegd om de leden van het parlement twee keer per jaar te informeren over zowel de beleidsmatige doorontwikkeling van de regeling als de voortgang bij de implementatie van de wet.In juni ontving u de eerste voortgangsrapportage Wtcg over de gang van zaken tot juni 2009.1 Met deze tweede voortgangsrapportage sluit ik aan op de vorige en informeer ik u over de vorderingen in de tweede helft van 2009.2Begin 2009 heb ik de Stuurgroep Implementatie Wtcg (hierna Stuurgroep) ingesteld.3 Aan deze Stuurgroep nemen behalve VWS de meest betrokken organisaties deel, te weten het CAK, het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vektis. ...