Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

245 resultaten

Amendement van het lid Van Veldhoven over een verhoging ten gunste van de inzet van extra inspecteurs door de ILT (Dossier 33750-XII)
Amendement van het lid Van Veldhoven over een verhoging ten gunste van de inzet van extra inspecteurs door de ILT Amendement begroting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 5 november 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de departementale begrotingsstaat worden in artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.500 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat het geld uit de nieuwe subsidie voor grootverbruikers in de industrie ter compensatie van hun CO2-kosten wordt verstrekt in de vorm van financiële steun voor energiebesparing (Dossier 33750-XIII)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat het geld uit de nieuwe subsidie voor grootverbruikers in de industrie ter compensatie van hun CO2-kosten wordt verstrekt in de vorm van financiële steun voor energiebesparing Amendement begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 5 november 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 78.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 18 over het opnemen van een evaluatiebepaling (Dossier 33777)
Amendement van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 18 over het opnemen van een evaluatiebepaling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Van Veldhoven en Hachchi over financiering voor de water-gerelateerde projecten die onderdeel uitmaakten van de voorstellen voor de besteding van de 10 miljoen euro voor duurzame ontwikkeling op Bonaire, St Eustatius en Saba uit het lenteakkoord (Dossier 33400-XII)
Amendement van de leden Van Veldhoven en Hachchi over financiering voor de water-gerelateerde projecten die onderdeel uitmaakten van de voorstellen voor de besteding van de 10 miljoen euro voor duurzame ontwikkeling op Bonaire, St Eustatius en Saba uit het lenteakkoord Amendement begroting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN HACHCHI Ontvangen 22 november 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 11 Waterkwantiteit van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1 000 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Van Veldhoven over de participatie van de Rijksoverheid in een nationale aanpak energiebesparing (Dossier 33400-XII)
Amendement van het lid Van Veldhoven over de participatie van de Rijksoverheid in een nationale aanpak energiebesparing Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 22 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3 000 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Van Veldhoven over het schrappen van een aantal bepalingen aangaande de afrekening van het ILG (Dossier 33441)
Amendement van het lid Van Veldhoven over het schrappen van een aantal bepalingen aangaande de afrekening van het ILG Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 27 mei 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, artikel 1, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nrs. 12 en 16 dat regelt dat de minister zorgdraagt voor het kosteloos ondersteunen van bestuursorganen bij verwacht of werkelijk gevaarlijk of maatschappij-ontwrichtend weer (Dossier 33802)
Amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nrs. 12 en 16 dat regelt dat de minister zorgdraagt voor het kosteloos ondersteunen van bestuursorganen bij verwacht of werkelijk gevaarlijk of maatschappij-ontwrichtend weer Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur organisatie en beleid Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DE NUMMERS 12 EN 16 Ontvangen 22 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat bewerkstelligt dat de minister tevens zorgdraagt voor het onverwijld informeren van het algemeen publiek bij een significante bodembeweging door geofysische bronnen of bij vulkanische activiteit. (Dossier 33802)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat bewerkstelligt dat de minister tevens zorgdraagt voor het onverwijld informeren van het algemeen publiek bij een significante bodembeweging door geofysische bronnen of bij vulkanische activiteit. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat bewerkstelligt dat bij AMvB wordt geregeld aan wie de uitvoering van de taken op het gebied van meteorologie en seismologie wordt opgedragen (Dossier 33802)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat bewerkstelligt dat bij AMvB wordt geregeld aan wie de uitvoering van de taken op het gebied van meteorologie en seismologie wordt opgedragen Amendement bestuur organisatie en beleid Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 18 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 3 worden twee leden toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat de minister zorgdraagt voor het kosteloos ondersteunen van bestuursorganen op het terrein van openbare orde, veiligheid en bevolkingszorg bij verwacht of werkelijk gevaarlijk of maatschappij-ontwrichtend weer of calamiteiten waarbij het weer een belangrijke rol speelt (Dossier 33802)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat de minister zorgdraagt voor het kosteloos ondersteunen van bestuursorganen op het terrein van openbare orde, veiligheid en bevolkingszorg bij verwacht of werkelijk gevaarlijk of maatschappij-ontwrichtend weer of calamiteiten waarbij het weer een belangrijke rol speelt Amendement bestuur organisatie en beleid Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 18 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven waarmee het bestuur van de NEa de bevoegdheid krijgt om verdere inboeking door bepaalde leveranciers voor bepaalde of onbepaalde tijd te kunnen weigeren indien deze leveranciers zich schuldig hebben gemaakt aan drie of meer van de feiten waarvoor ook een bestuurlijke boete kan worden opgelegd (Dossier 33834)
Amendement van het lid Van Veldhoven waarmee het bestuur van de NEa de bevoegdheid krijgt om verdere inboeking door bepaalde leveranciers voor bepaalde of onbepaalde tijd te kunnen weigeren indien deze leveranciers zich schuldig hebben gemaakt aan drie of meer van de feiten waarvoor ook een bestuurlijke boete kan worden opgelegd Amendement natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 20 mei 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel G, komt te luiden: G Artikel 18.16s wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Van Gerven ter vervanging van nr. 8 dat strekt tot aanpassing van de openbaarmakingsplicht van de NEa rondom de aard, herkomst en duurzaamheid van de vloeibare biobrandstof die bedrijven op de markt brengen (Dossier 33834)
Gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Van Gerven ter vervanging van nr. 8 dat strekt tot aanpassing van de openbaarmakingsplicht van de NEa rondom de aard, herkomst en duurzaamheid van de vloeibare biobrandstof die bedrijven op de markt brengen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 2 juni 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel C, komt artikel 9.7.4.14, eerste lid, te luiden: 1. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat de NEa de taak geeft van de registratie en openbaarmaking van de prijs van HBE’s en het volume van de handel in HBE’s (Dossier 33834)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat de NEa de taak geeft van de registratie en openbaarmaking van de prijs van HBE’s en het volume van de handel in HBE’s Amendement natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 20 mei 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 9.7.4.7 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat ertoe strekt dat de absolute hoeveelheden hernieuwbare energie die op de markt worden gebracht per bedrijf worden gepubliceerd en gekoppeld aan andere informatie (Dossier 33834)
Amendement van het lid Van Veldhoven dat ertoe strekt dat de absolute hoeveelheden hernieuwbare energie die op de markt worden gebracht per bedrijf worden gepubliceerd en gekoppeld aan andere informatie Amendement natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 20 mei 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel C, komt artikel 9.7.4.14, eerste lid, te luiden: 1. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven over het in artikel 9.7.4.12, eerste lid, vermelden van artikel 9.7.4.10 (Dossier 33834)
Amendement van het lid Van Veldhoven over het in artikel 9.7.4.12, eerste lid, vermelden van artikel 9.7.4.10 Amendement natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 20 mei 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 9.7.4.12, eerste lid, onderdeel b, «of 9.7.4.8, tweede lid» vervangen door: 9.7.4.8, tweede lid, of 9.7.4.10. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 14 over het twee keer tweejaarlijks evalueren van de ANVS (Dossier 34219)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 14 over het twee keer tweejaarlijks evalueren van de ANVS Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) energie natuur en milieu Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven over een tweejaarlijkse evaluatie van de ANVS (Dossier 34219)
Amendement van het lid Van Veldhoven over een tweejaarlijkse evaluatie van de ANVS Amendement energie natuur en milieu Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 7 april 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 12e als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 12 over het door de Autoreit als waarnemer optreden bij gezamenlijke inspecties van in het buitenland gelegen inrichtingen in de nabijheid van Nederland (Dossier 34219)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 12 over het door de Autoreit als waarnemer optreden bij gezamenlijke inspecties van in het buitenland gelegen inrichtingen in de nabijheid van Nederland Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) energie natuur en milieu Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 10 over het door de Autoriteit monitoren van de veiligheid van in het buitenland gelegen inrichtingen in de nabijheid van Nederland (Dossier 34219)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 10 over het door de Autoriteit monitoren van de veiligheid van in het buitenland gelegen inrichtingen in de nabijheid van Nederland Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) energie natuur en milieu Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat het bevoegd gezag bij monitoring aanwijzingen kan geven in verband met de huidige en toekomstige vergelijkbaarheid van monitoringsgegevens (Dossier 34287)
Gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat het bevoegd gezag bij monitoring aanwijzingen kan geven in verband met de huidige en toekomstige vergelijkbaarheid van monitoringsgegevens Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...