Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

192 resultaten

Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat voor plug-in hybride auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0 gram per kilometer maar niet meer dan 50 gram per kilometer de motorrijtuigenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 een kwart van het reguliere tarief bedraagt in plaats van de helft en de motorrijtuigenbelasting voor de jaren 2019 en 2020 de helft van het reguliere tarief bedraagt in plaats van driekwart (Dossier 34391)
Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat voor plug-in hybride auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0 gram per kilometer maar niet meer dan 50 gram per kilometer de motorrijtuigenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 een kwart van het reguliere tarief bedraagt in plaats van de helft en de motorrijtuigenbelasting voor de jaren 2019 en 2020 de helft van het reguliere tarief bedraagt in plaats van driekwart Amendement belasting financiën inkomensbeleid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 30 maart 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel XXV, onderdeel B, wordt «2 percent» vervangen door: 1,5 percent. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 10, dat regelt dat voor plug-in hybride auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0 gram per kilometer maar niet meer dan 50 gram per kilometer de motorrijtuigenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 een kwart van het reguliere tarief bedraagt in plaats van de helft en de motorrijtuigenbelasting voor de jaren 2019 en 2020 de helft van het reguliere tarief bedraagt in plaats van driekwart (Dossier 34391)
Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 10, dat regelt dat voor plug-in hybride auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0 gram per kilometer maar niet meer dan 50 gram per kilometer de motorrijtuigenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 een kwart van het reguliere tarief bedraagt in plaats van de helft en de motorrijtuigenbelasting voor de jaren 2019 en 2020 de helft van het reguliere tarief bedraagt in plaats van driekwart Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën inkomensbeleid Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10 Ontvangen 30 maart 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel XXV, onderdeel B, wordt «2 percent» vervangen door: 1,5 percent. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Van Tongeren ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat de fijnstoftoeslag die met ingang van 1 januari 2019 komt te gelden voor bestelauto's met een fijnstofuitstoot van meer dan 5mg/km, voor bestelauto's van ondernemers 30% van de motorrijtuigenbelasting bedraagt in plaats van 15% (Dossier 34391)
Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Van Tongeren ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat de fijnstoftoeslag die met ingang van 1 januari 2019 komt te gelden voor bestelauto's met een fijnstofuitstoot van meer dan 5mg/km, voor bestelauto's van ondernemers 30% van de motorrijtuigenbelasting bedraagt in plaats van 15% Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën inkomensbeleid Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over een apart begrotingshoofdstuk voor de Raad voor de rechtspraak (Dossier 34426)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over een apart begrotingshoofdstuk voor de Raad voor de rechtspraak Amendement financiën organisatie en beleid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 9 over een apart begrotingshoofdstuk voor de Raad voor de Rechtspraak (Dossier 34426)
Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 9 over een apart begrotingshoofdstuk voor de Raad voor de Rechtspraak Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) financiën organisatie en beleid Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Amendement van het lid Recourt c.s. ter vervanging van nr. 16 over mediation in het strafrecht (Dossier 34550-VI)
Amendement van het lid Recourt c.s. ter vervanging van nr. 16 over mediation in het strafrecht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID RECOURT C.S. ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over subsidieverhoging voor de NVvR (Dossier 34550-VI)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over subsidieverhoging voor de NVvR Amendement begroting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (Dossier 34550-VI)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Amendement van het lid Recourt c.s. over mediation in het strafrecht (Dossier 34550-VI)
Amendement van het lid Recourt c.s. over mediation in het strafrecht Amendement begroting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID RECOURT C.S. ...

Amendement van het lid Recourt c.s. ter vervanging van nr. 36 over mediation in het strafrecht (Dossier 34550-VI)
Amendement van het lid Recourt c.s. ter vervanging van nr. 36 over mediation in het strafrecht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID RECOURT C.S. ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 14 over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (Dossier 34550-VI)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 14 over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Amendement van de leden Van Tongeren en Ouwehand ter vervanging van nr. 14 over het ondersteunen van proefprocessen van Groningers in verband met mijnbouwschade (Dossier 34550-XIII)
Amendement van de leden Van Tongeren en Ouwehand ter vervanging van nr. 14 over het ondersteunen van proefprocessen van Groningers in verband met mijnbouwschade Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN OUWEHAND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141 Ontvangen 27 oktober 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...