Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

262 resultaten

Amendement van het lid Van Gerven over de publiekrechtelijke afdwingbaarheid van de vereveningsbijdrage (Dossier 35133)
Amendement van het lid Van Gerven over de publiekrechtelijke afdwingbaarheid van de vereveningsbijdrage Amendement organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 8 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 1.1, onderdeel I, wordt een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 13.23 (financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied op publiekrechtelijke basis) 1. ...

Amendement van het lid Van Gerven over het opleggen van een dwangsom als zelfrealisatie niet wordt uitgevoerd (Dossier 35133)
Amendement van het lid Van Gerven over het opleggen van een dwangsom als zelfrealisatie niet wordt uitgevoerd Amendement organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 8 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 1.1, onderdeel G, wordt artikel 11.7 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Ploumen c.s. over het uitbreiden van referentielanden bij AMvB (Dossier 35137)
Amendement van het lid Ploumen c.s. over het uitbreiden van referentielanden bij AMvB Amendement geneesmiddelen en medische hulpmiddelen organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID PLOUMEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 9 over de maximumprijs baseren op het referentieland met de laagste prijs (Dossier 35137)
Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 9 over de maximumprijs baseren op het referentieland met de laagste prijs Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) geneesmiddelen en medische hulpmiddelen organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 17 juni 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 11 over de maximumprijs baseren op het referentieland met de laagste prijs (Dossier 35137)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 11 over de maximumprijs baseren op het referentieland met de laagste prijs Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) geneesmiddelen en medische hulpmiddelen organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 19 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 27 juni 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel I worden twee onderdelen toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van het lid Van Gerven over de maximumprijs baseren op het referentieland met de laagste prijs (Dossier 35137)
Amendement van het lid Van Gerven over de maximumprijs baseren op het referentieland met de laagste prijs Amendement geneesmiddelen en medische hulpmiddelen organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 4 juni 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van de leden Alkaya en Van Gerven t.v.v. nr. 4 over middelen voor een fonds ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen (Dossier 35450-XVI)
Amendement van de leden Alkaya en Van Gerven t.v.v. nr. 4 over middelen voor een fonds ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALKAYA EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 41 Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 04 Zorgbreed beleid van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Alkaya en Van Gerven over middelen voor een revolverend fonds ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen (Dossier 35450-XVI)
Amendement van de leden Alkaya en Van Gerven over middelen voor een revolverend fonds ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALKAYA EN VAN GERVEN Ontvangen 19 juni 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 04 Zorgbreed beleid van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Leijten en van Gerven over het in loondienst laten treden van medische specialisten (#:-)
Amendement van de leden Leijten en van Gerven over het in loondienst laten treden van medische specialisten Amendement economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN Ontvangen 20 juni 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Gerven over het oprichten van een geneesmiddelenfonds (Dossier 35300-XVI)
Amendement van het lid Van Gerven over het oprichten van een geneesmiddelenfonds Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 23 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Gerven over strengere eisen voor verhittingsapparaten en hulpstukken (Dossier 35321)
Amendement van het lid Van Gerven over strengere eisen voor verhittingsapparaten en hulpstukken Amendement burgerlijk recht gezondheidsrisico's recht zorg en gezondheid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 20 februari 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt toegevoegd: , alsmede om een regeling te treffen voor apparaten die bestemd zijn voor het consumeren van tabaksproducten via een proces van verhitting, en voor hulpstukken bij elektronische dampwaar. ...

Amendement van de leden Jansen en Van Gerven over uitbreiding van het rookverbod naar kruidenrookproducten (Dossier 35321)
Amendement van de leden Jansen en Van Gerven over uitbreiding van het rookverbod naar kruidenrookproducten Amendement burgerlijk recht gezondheidsrisico's recht zorg en gezondheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JANSEN EN VAN GERVEN Ontvangen 20 februari 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt na «anders dan door roken te consumeren» ingevoegd «, voor roken bestemde kruidenproducten te roken,». ...

Amendement van het lid Van Gerven over uitbreiding van het rookverbod naar kruidenrookproducten (Dossier 35321)
Amendement van het lid Van Gerven over uitbreiding van het rookverbod naar kruidenrookproducten Amendement burgerlijk recht gezondheidsrisico's recht zorg en gezondheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 19 februari 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na «consumeren» ingevoegd «, voor roken bestemde kruidenproducten te roken,». ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 12 over het niet toestaan dat leerlingen van 14 en 15 jaar in het kader van een stage alcoholhoudende dranken mogen schenken (Dossier 35337)
Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 12 over het niet toestaan dat leerlingen van 14 en 15 jaar in het kader van een stage alcoholhoudende dranken mogen schenken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie gezondheidsrisico's openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12 Ontvangen 5 november 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel L, onder 2, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Gerven over behouden minimale vloeroppervlakte-eis voor slijterijen (Dossier 35337)
Amendement van het lid Van Gerven over behouden minimale vloeroppervlakte-eis voor slijterijen Amendement economie gezondheidsrisico's openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 1 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 10 na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Voordewind c.s. ter vervanging van nr. 16 over een minimale vloeroppervlakte eis voor horeca en slijterijen (Dossier 35337)
Gewijzigd amendement van het lid Voordewind c.s. ter vervanging van nr. 16 over een minimale vloeroppervlakte eis voor horeca en slijterijen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie gezondheidsrisico's openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 9 over een minimale vloeroppervlakte voor een horecalokaliteit in de wet behouden (Dossier 35337)
Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 9 over een minimale vloeroppervlakte voor een horecalokaliteit in de wet behouden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie gezondheidsrisico's openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 5 november 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 10 na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 20 over behouden minimale vloeroppervlakte-eis voor slijterijen (Dossier 35337)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 20 over behouden minimale vloeroppervlakte-eis voor slijterijen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie gezondheidsrisico's openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 41 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 13 over een volledig verbod op alcoholreclame (Dossier 35337)
Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 13 over een volledig verbod op alcoholreclame Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie gezondheidsrisico's openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Gerven over een volledig verbod op alcoholreclame op televisie en radio (Dossier 35337)
Amendement van het lid Van Gerven over een volledig verbod op alcoholreclame op televisie en radio Amendement economie gezondheidsrisico's openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 1 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel V wordt als volgt gewijzigd: 1. ...