Zoeken


Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

422 resultaten

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over middelen voor de voortzetting van het Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie (Dossier 35570-XVI)
Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over middelen voor de voortzetting van het Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie Amendement begroting financiën Nr. 68 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Ontvangen 2 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 600 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Renkema c.s. 35570-XVI-70 ter vervanging van nr. 62 over middelen voor programma's en campagnes (Dossier 35570-XVI)
Amendement van het lid Renkema c.s. 35570-XVI-70 ter vervanging van nr. 62 over middelen voor programma's en campagnes Amendement begroting financiën Nr. 70 AMENDEMENT VAN HET LID RENKEMA C.S. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Veldman over het tegengaan van ondervoeding (#:-)
Amendement van de leden Dik-Faber en Veldman over het tegengaan van ondervoeding Amendement begroting financiën Nr. 53 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VELDMAN Ontvangen 14 december 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Dik-Faber over budget voor de NDF (#:-)
Amendement van het lid Dik-Faber over budget voor de NDF Amendement begroting financiën Nr. 54 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 14 december 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 175 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over minder regels voor vrijwillige cliëntenraden (#:-)
Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over minder regels voor vrijwillige cliëntenraden Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S. ...

Amendement van leden Bergkamp en Dik-Faber over instemmingsrecht cliëntenraad bij selectie en benoeming onafhankelijke ondersteuning (#:-)
Amendement van leden Bergkamp en Dik-Faber over instemmingsrecht cliëntenraad bij selectie en benoeming onafhankelijke ondersteuning Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER Ontvangen 12 september 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 7, eerste lid, vervalt onderdeel j, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel h door «, en» en onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel i door een punt. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Slootweg over een cliëntenraad per locatie tenzij dit niet redelijk is of er geen behoefte is (#:-)
Amendement van de leden Dik-Faber en Slootweg over een cliëntenraad per locatie tenzij dit niet redelijk is of er geen behoefte is Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER EN SLOOTWEG Ontvangen 12 september 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 3, vierde lid, komt te luiden: 4. ...

Subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber over directe inspraak (#:-)
Subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber over directe inspraak Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 35 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER Ontvangen 15 november 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In het gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ...

Gewijzigd amendement van het lid Aukje de Vries c.s. ter vervanging van nr. 15 over minder regels voor vrijwillige cliëntenraden (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Aukje de Vries c.s. ter vervanging van nr. 15 over minder regels voor vrijwillige cliëntenraden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 34 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber ter vervanging van nr. 10 over instemmingsrecht cliëntenraad bij selectie en benoeming onafhankelijke ondersteuning (#:-)
Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber ter vervanging van nr. 10 over instemmingsrecht cliëntenraad bij selectie en benoeming onafhankelijke ondersteuning Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10 Ontvangen 9 november 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 7, eerste lid, vervalt onderdeel j, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel h door «, en» en onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel i door een punt. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 over een cliëntenraad per locatie tenzij dit niet redelijk is of er geen behoefte is (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 over een cliëntenraad per locatie tenzij dit niet redelijk is of er geen behoefte is Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 38 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Dik-Faber ter vervanging van nr. 23 over 800.000 euro voor bebording voor alternatieve brandstoffen (Dossier 35000-XII)
Gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Dik-Faber ter vervanging van nr. 23 over 800.000 euro voor bebording voor alternatieve brandstoffen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 25 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23 Ontvangen 8 november 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 800 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Dik-Faber over vergoeding van de kosten voor inschrijving in de databank voor donorkinderen (Dossier 35000-XVI)
Amendement van het lid Dik-Faber over vergoeding van de kosten voor inschrijving in de databank voor donorkinderen Amendement begroting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 17 oktober 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Ellemeet en Dik-Faber over het verhogen van de middelen voor de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde (Dossier 35000-XVI)
Amendement van de leden Ellemeet en Dik-Faber over het verhogen van de middelen voor de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER Ontvangen 17 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 18 over vergoeding van de inschrijvingskosten voor kinderen in de Fiom KID-DNA databank (Dossier 35000-XVI)
Amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 18 over vergoeding van de inschrijvingskosten voor kinderen in de Fiom KID-DNA databank Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Eijs ter vervanging van nr. 8 over verbreding van de experimenteerbepaling (Dossier 35013)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Eijs ter vervanging van nr. 8 over verbreding van de experimenteerbepaling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Ronnes c.s. ter vervanging van nr. 11 over de aanpassing van de ondergrens naar 5 woningen (Dossier 35013)
Amendement van het lid Ronnes c.s. ter vervanging van nr. 11 over de aanpassing van de ondergrens naar 5 woningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID RONNES C.S. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Eijs over verbreding van de experimenteerbepaling (Dossier 35013)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Eijs over verbreding van de experimenteerbepaling Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS Ontvangen 11 december 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, onder 1, wordt onderdeel d als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het ongedaan maken van Nota van Wijziging nr. 9 (#:-)
Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het ongedaan maken van Nota van Wijziging nr. 9 Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER Ontvangen 27 maart 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de considerans komt de zinsnede «, en te regelen dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten» te vervallen. ...

Amendement van de leden Ronnes en Dik-Faber over uitgangspunten voor veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen (Dossier 34986)
Amendement van de leden Ronnes en Dik-Faber over uitgangspunten voor veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 47 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RONNES EN DIK-FABER Ontvangen 4 maart 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 1.1, onderdeel J, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...