Zoeken


Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

422 resultaten

Amendement van het lid Dik-Faber over het door de Autoriteit monitoren van de veiligheid van in het buitenland gelegen inrichtingen in de nabijheid van Nederland (Dossier 34219)
Amendement van het lid Dik-Faber over het door de Autoriteit monitoren van de veiligheid van in het buitenland gelegen inrichtingen in de nabijheid van Nederland Amendement energie natuur en milieu Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 7 april 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 3, derde lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Remco Dijkstra ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat de Nederlandse bevolking door de Autoriteit over ongewone gebeurtenissen in kerncentrales wordt geïnformeerd (Dossier 34219)
Amendement van de leden Dik-Faber en Remco Dijkstra ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat de Nederlandse bevolking door de Autoriteit over ongewone gebeurtenissen in kerncentrales wordt ge├»nformeerd Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) energie natuur en milieu Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN REMCO DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111 Ontvangen 7 april 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel I, onderdeel R, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ra Na artikel 43a wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 43b 1. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 10 over het door de Autoriteit monitoren van de veiligheid van in het buitenland gelegen inrichtingen in de nabijheid van Nederland (Dossier 34219)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 10 over het door de Autoriteit monitoren van de veiligheid van in het buitenland gelegen inrichtingen in de nabijheid van Nederland Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) energie natuur en milieu Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber op het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (nr. 41) ter vervanging van nr. 61 dat regelt dat de AMvB waarin nadere regels worden gesteld aan het Zvw-pgb aan beide Kamers kan worden voorgehangen voor het ingaan van verzekeringsjaar 2017 (Dossier 34233)
Gewijzigd subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber op het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (nr. 41) ter vervanging van nr. 61 dat regelt dat de AMvB waarin nadere regels worden gesteld aan het Zvw-pgb aan beide Kamers kan worden voorgehangen voor het ingaan van verzekeringsjaar 2017 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 62 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 61 Ontvangen 15 februari 2016 Aan het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (stuk nr. 41) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: III Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk waarmee het woord 'gemaximeerde' in de begripsomschrijving van het Zvw-pgb vervalt (Dossier 34233)
Amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk waarmee het woord 'gemaximeerde' in de begripsomschrijving van het Zvw-pgb vervalt Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 5 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel A, vervalt in artikel 1, onderdeel k: gemaximeerde. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Voortman waarmee een evaluatiebepaling aan de wet wordt toegevoegd (Dossier 34233)
Amendement van de leden Dik-Faber en Voortman waarmee een evaluatiebepaling aan de wet wordt toegevoegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORTMAN Ontvangen 27 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IA Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber op het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (nr. 41) ter vervanging van nr. 58 waarmee de AMvB waarin de nadere regels worden gesteld aan het Zvw-pgb voordat het verzekeringsjaar 2017 ingaat kan worden voorgehangen bij de Kamers (Dossier 34233)
Subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber op het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (nr. 41) ter vervanging van nr. 58 waarmee de AMvB waarin de nadere regels worden gesteld aan het Zvw-pgb voordat het verzekeringsjaar 2017 ingaat kan worden voorgehangen bij de Kamers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 61 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 581 Ontvangen 9 februari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor: Aan het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (stuk nr. 41) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: III Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij c.s. ter vervanging van nr. 13, dat verheldert dat een verzekerde het PGB kan en mag afstemmen op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden. (Dossier 34233)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij c.s. ter vervanging van nr. 13, dat verheldert dat een verzekerde het PGB kan en mag afstemmen op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden. ...

Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het opnemen van een (lichte) voorhangbepaling (Dossier 34233)
Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het opnemen van een (lichte) voorhangbepaling Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER Ontvangen 1 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 13a een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat in artikel 13a, eerste lid, wordt opgenomen dat de vergoeding 'passend' moet zijn (Dossier 34233)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat in artikel 13a, eerste lid, wordt opgenomen dat de vergoeding 'passend' moet zijn Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 63 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12 Ontvangen 15 februari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 13a, eerste lid, voor «vergoeding» ingevoegd: passende. ...

Subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber op het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (nr. 41) ter vervanging van nr. 46 waarmee de AMvB waarin de nadere regels worden gesteld aan het Zvw-pgb op of voor 1 juli kan worden voorgehangen bij de Kamers (Dossier 34233)
Subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber op het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (nr. 41) ter vervanging van nr. 46 waarmee de AMvB waarin de nadere regels worden gesteld aan het Zvw-pgb op of voor 1 juli kan worden voorgehangen bij de Kamers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 58 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 461 Ontvangen 9 februari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor: Aan het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (stuk nr. 41) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: III Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. waarmee de definitie van het Zvw-pgb zodanig komt te luiden dat duidelijk is dat dit instrument door verzekerde zelf afgestemd kan worden op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden (Dossier 34233)
Amendement van het lid Van der Staaij c.s. waarmee de definitie van het Zvw-pgb zodanig komt te luiden dat duidelijk is dat dit instrument door verzekerde zelf afgestemd kan worden op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber waarmee een algemene maatregel van bestuur moet worden opgesteld met nadere regels over het opzetten en bijhouden van een systeem waarin wordt bijgehouden welke mogelijke effecten elektronische sigaretten en navulverpakkingen op de menselijke gezondheid hebben (Dossier 34234)
Amendement van het lid Dik-Faber waarmee een algemene maatregel van bestuur moet worden opgesteld met nadere regels over het opzetten en bijhouden van een systeem waarin wordt bijgehouden welke mogelijke effecten elektronische sigaretten en navulverpakkingen op de menselijke gezondheid hebben Amendement economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 28 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 3e, tweede lid, «kunnen regels worden gesteld» vervangen door: worden regels gesteld. ...

Amendement van het lid Dik-Faber waarmee schoolpleinen rookvrij worden gemaakt (Dossier 34234)
Amendement van het lid Dik-Faber waarmee schoolpleinen rookvrij worden gemaakt Amendement economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 27 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel J een onderdeel ingevoegd, luidende: Ja In artikel 10 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Amendement van het lid Dik-Faber waarmee de uitzondering op het verbod van reclame voor tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen zich beperkt tot tabaksspeciaalzaken en niet van toepassing is voor levensmiddelenzaken of warenhuizen (Dossier 34234)
Amendement van het lid Dik-Faber waarmee de uitzondering op het verbod van reclame voor tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen zich beperkt tot tabaksspeciaalzaken en niet van toepassing is voor levensmiddelenzaken of warenhuizen Amendement economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 28 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa In artikel 1, eerste lid, vervalt in de begripsbepaling van «tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak» de zinsnede «of een onderdeel daarvan,» en wordt na «eigen toegang» ingevoegd: , niet zijnde een levensmiddelenzaak, een warenhuis of een onderdeel daarvan. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat schoolpleinen rookvrij worden gemaakt (Dossier 34234)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat schoolpleinen rookvrij worden gemaakt Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 1 februari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel J een onderdeel ingevoegd, luidende: Ja In artikel 10 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de uitzondering op de informatieplicht wegens het beschermen van bedrijfsgeheimen vervalt (Dossier 34234)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de uitzondering op de informatieplicht wegens het beschermen van bedrijfsgeheimen vervalt Amendement economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID DIK FABER Ontvangen 28 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel C, vervalt in artikel 3b, derde lid, de tweede volzin. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat bij algemene maatregel van bestuur nadere eisen gesteld moeten worden aan de binnenlandse verkoop op afstand of grensoverschrijdende verkoop op afstand van tabaksproducten, elektronische sigaretten en navulverpakkingen (Dossier 34234)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat bij algemene maatregel van bestuur nadere eisen gesteld moeten worden aan de binnenlandse verkoop op afstand of grensoverschrijdende verkoop op afstand van tabaksproducten, elektronische sigaretten en navulverpakkingen Amendement economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID DIK FABER Ontvangen 28 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel J, wordt in artikel 9a, eerste lid, «kan» vervangen door «wordt», vervalt telkens «worden» en wordt «kunnen» vervangen door: worden. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat het bevoegd gezag bij monitoring aanwijzingen kan geven in verband met de huidige en toekomstige vergelijkbaarheid van monitoringsgegevens (Dossier 34287)
Gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat het bevoegd gezag bij monitoring aanwijzingen kan geven in verband met de huidige en toekomstige vergelijkbaarheid van monitoringsgegevens Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat er landelijk in een AMvB regels kunnen worden gesteld over de monitoring zodat deze waar nodig voldoen aan kwaliteitsstandaarden (Dossier 34287)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat er landelijk in een AMvB regels kunnen worden gesteld over de monitoring zodat deze waar nodig voldoen aan kwaliteitsstandaarden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...