Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

71 resultaten

Amendement van het lid Van Raan over vliegbelasting voor transferpassagiers (Dossier 36418)
Amendement van het lid Van Raan over vliegbelasting voor transferpassagiers Amendement belasting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN Ontvangen 11 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel XXIII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: G In artikel 73 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding «1. ...

Amendement van het lid Alkaya over het afschaffen van de BTW voor personenvervoer per openbaar vervoer (Dossier 36418)
Amendement van het lid Alkaya over het afschaffen van de BTW voor personenvervoer per openbaar vervoer Amendement belasting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 25 september 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na het opschrift een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Artikel 2.6 vervalt. ...

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt c.s. over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas Amendement belasting financiën Nr. 105 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Van Raan over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en verruiming naar transferpassagiers en privejets (Dossier 36418)
Amendement van het lid Van Raan over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en verruiming naar transferpassagiers en privejets Amendement belasting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel XXIII worden twee onderdelen toegevoegd, luidende: G In artikel 73 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding «1. ...

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over een regeling voor auto's die tussen de 15 en 25 jaar geleden in gebruik zijn genomen (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt c.s. over een regeling voor auto's die tussen de 15 en 25 jaar geleden in gebruik zijn genomen Amendement belasting financiën Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027 (Dossier 36418)
Amendement van het lid Grinwis c.s. over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027 Amendement belasting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van de leden Inge van Dijk en Van Weyenberg over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen (Dossier 36418)
Amendement van de leden Inge van Dijk en Van Weyenberg over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen Amendement belasting financiën Nr. 62 AMENDEMENT VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK EN VAN WEYENBERG Ontvangen 24 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel VII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: H Aan artikel 38q, tweede lid, wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over het uitzonderen van de vennootschapsbelasting van voordelen uit diensten van algemeen belang van instellingen voor volkshuisvesting (Dossier 36418)
Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over het uitzonderen van de vennootschapsbelasting van voordelen uit diensten van algemeen belang van instellingen voor volkshuisvesting Amendement belasting financiën Nr. 52 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN ALKAYA Ontvangen 24 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel XIII, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ba Na artikel 8g wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 8h 1. ...

Amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 45 over het versoberen van de zgn. 30%-regeling (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 45 over het versoberen van de zgn. 30%-regeling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 63 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Stoffer c.s. over uitstel van de verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (Dossier 36418)
Amendement van het lid Stoffer c.s. over uitstel van de verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken Amendement belasting financiën Nr. 67 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Amendement van het lid Van Raan over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en afstand (Dossier 36418)
Amendement van het lid Van Raan over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en afstand Amendement belasting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN Ontvangen 13 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel XXIII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: G Artikel 77 komt te luiden: Artikel 77 1. ...