Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

55 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 17 over het bevorderen van duurzame voedselproductie (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 17 over het bevorderen van duurzame voedselproductie Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 70GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid van Velzen over het toevoegen van twee soorten mishandeling (Dossier 31389)
Amendement van het lid van Velzen over het toevoegen van twee soorten mishandeling Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 30AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Aan artikel 2.1, tweede lid, worden, onder vervanging van de komma en het woord «en» aan het einde van onderdeel c door een puntkomma, en onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel d door een puntkomma, twee onderdelen ingevoegd, luidende:e. ...

Amendement van de leden Cramer en Waalkens over het opnemen van een bepaling in het Burgerlijk Wetboek dat dieren geen zaken zijn (Dossier 31389)
Amendement van de leden Cramer en Waalkens over het opnemen van een bepaling in het Burgerlijk Wetboek dat dieren geen zaken zijn Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 37AMENDEMENT VAN DE LEDEN CRAMER EN WAALKENSOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In hoofdstuk 11, § 2. ...

Amendement van het lid Waalkens c.s. over de strafbaarstelling van het niet naleven van de zorgplicht (Dossier 31389)
Amendement van het lid Waalkens c.s. over de strafbaarstelling van het niet naleven van de zorgplicht Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 31AMENDEMENT VAN HET LID WAALKENS C.S.Ontvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 8.13, eerste lid, wordt na «de artikelen» een zinsnede ingevoegd, luidende: «1.4,».IIIn artikel 8.14 wordt als volgt gewijzigd:A. ...

Amendement van het lid Thieme over een verbod voor het laten optreden van ongedomesticeerde dieren in een circusvoorstelling (Dossier 31389)
Amendement van het lid Thieme over een verbod voor het laten optreden van ongedomesticeerde dieren in een circusvoorstelling Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 27AMENDEMENT VAN HET LID THIEMEOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 2.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 14 over de invoering van de preventieve toets huisvestingssystemen in de wet dieren (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 14 over de invoering van de preventieve toets huisvestingssystemen in de wet dieren Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 15GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14Ontvangen 5 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 2.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 2.2a1. ...

Amendement van het lid Van Velzen over het mogelijk maken over meerdere onderwerpen in de amvb's (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over het mogelijk maken over meerdere onderwerpen in de amvb's Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 33AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 2.2, tiende lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.IIIn artikel 2.3, vierde lid wordt na de zinsnede «worden regels gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.IIIIn artikel 2.4, tweede lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.IVIn artikel 2.5, tweede lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.VIn artikel 2.6, tweede lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.VIIn artikel 2.6, derde lid, wordt na de zinsnede «tevens betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 26 over een minimum hemoglobine gehalte in het bloed van kalveren (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 26 over een minimum hemoglobine gehalte in het bloed van kalveren Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 69GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Velzen over een minimum hemoglobine gehalte in het bloed van kalveren (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over een minimum hemoglobine gehalte in het bloed van kalveren Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 26AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.11 wordt na het derde lid een lid toegevoegd, luidende:4. ...

Amendement van het lid Van Velzen over het toch opnemen van bepalingen inzake de positieflijst (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over het toch opnemen van bepalingen inzake de positieflijst Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 23AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd:IHet eerste lid komt te luiden:1. ...

Amendement van het lid Van Velzen over het bevorderen van duurzame voedselproductie (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over het bevorderen van duurzame voedselproductie Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 17AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 5 oktober 2009Artikel 1.2, tweede lid, onderdeel c, komt te luiden:c. ...

Amendement van het lid Van der Ham over het opnemen van de preventieve toets voor huisvestingssystemen in de wet dieren (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van der Ham over het opnemen van de preventieve toets voor huisvestingssystemen in de wet dieren Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 14AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAMOntvangen 5 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 2.2 worden 9 artikelen ingevoegd, luidende:Artikel 2.2a1. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Ormel c.s. ter vervanging van nr. 81 over een registratiesysteem voor diergeneesmiddelen (Dossier 31389)
Nader gewijzigd amendement van het lid Ormel c.s. ter vervanging van nr. 81 over een registratiesysteem voor diergeneesmiddelen Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 83NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ORMEL C.S. ...

Amendement van het lid Van der Vlies over het nader duiden van de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van der Vlies over het nader duiden van de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 75AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIESOntvangen 1 december 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 1.3 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 33 over het mogelijk maken over meerdere onderwerpen in de amvb's (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 33 over het mogelijk maken over meerdere onderwerpen in de amvb's Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 73GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 33Ontvangen 27 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 2.2, tiende lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.IIIn artikel 2.3, vierde lid wordt na de zinsnede «worden regels gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.IIIIn artikel 2.4, tweede lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.IVIn artikel 2.5, tweede lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.VIn artikel 2.6, tweede lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.VIIn artikel 2.6, derde lid, wordt na de zinsnede «tevens betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.VIIIn artikel 2.7, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.VIIIIn artikel 2.8, vierde lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.IXIn artikel 2.10, derde lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XIn artikel 2.10, vijfde lid, wordt na de zinsnede «betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XIIn artikel 2.15, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XIIIn artikel 2.15, vierde lid, wordt na de zinsnede «kunnen betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XIIIIn artikel 2.16, tweede lid, wordt na de zinsnede «kunnen onder meer betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XIVIn artikel 2.18, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XVIn artikel 2.20, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XVIIn artikel 2.22, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XVIIIn artikel 2.23, eerste lid, wordt na de zinsnede «regels gesteld over» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XVIIIIn artikel 2.24, derde lid, wordt na de zinsnede «die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XIXIn artikel 3.1, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XXIn artikel 3.2, tweede lid, wordt na de zinsnede «die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XXIIn artikel 3.6, tweede lid, wordt na de zinsnede «kunnen betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XXIIIn artikel 4.1, derde lid, wordt na de zinsnede «die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XXIIIIn artikel 4.5, tweede lid, wordt na de zinsnede «kunnen betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XXIVIn artikel 5.6, vijfde lid, wordt na de zinsnede «worden regels gesteld over» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.ToelichtingDe Wet dieren is een kaderwet. ...

Amendement van het lid Van Velzen over de inwerkingtreding van het wetsvoorstel in zijn geheel (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over de inwerkingtreding van het wetsvoorstel in zijn geheel Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 16AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 5 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 12.2 vervalt de zinsnede «, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld».ToelichtingOm te voorkomen dat zoals bij de GWWD vele artikelen nooit in werking treden, regelt dit amendement dat de Wet Dieren in zijn geheel in werking treedt.Van Velzen ...

Amendement van het lid Van Velzen over een nahangprocedure (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over een nahangprocedure Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 19AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 5 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 10.10 komt te luiden:Artikel 10.10 [Nahangprocedure]Een krachtens de hoofdstukken 1 tot en met 10 van deze wet vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. ...

Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 44 over het invoeren van waarborgen (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 44 over het invoeren van waarborgen Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 61GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 44Ontvangen 20 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 1.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 1.3a [Waarborgen diergezondheid, dierenwelzijn en integriteit van het dier]Bij het opstellen van wet- en regelgeving over dieren, worden de volgende uitgangspunten en waarborgen met betrekking tot diergezondheid en dierenwelzijn zoveel mogelijk in acht genomen:a. ...

Amendement van het lid Cramer c.s. over de verduidelijking van het begrip intrinsieke waarde (Dossier 31389)
Amendement van het lid Cramer c.s. over de verduidelijking van het begrip intrinsieke waarde Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 79AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.Ontvangen 2 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 1.3 wordt gewijzigd als volgt:1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 40 over een verbod op het genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 40 over een verbod op het genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 45GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 40Ontvangen 7 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 2.23 wordt voor het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:01. ...