Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

34 resultaten

Amendement van het lid Voortman waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap (Dossier 34288)
Amendement van het lid Voortman waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap Amendement recht staatsrecht Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 24 mei 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel A, onder 2, wordt in onderdeel c «het zelfstandig stemmen wordt bevorderd» vervangen door: het zelfstandig stemmen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt gefaciliteerd. ...

Amendement van het lid Visser waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h alsmede de aanhangers die door deze trekkers worden voortbewogen van de kentekenplicht uitgezonderd worden (Dossier 34397)
Amendement van het lid Visser waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h alsmede de aanhangers die door deze trekkers worden voortbewogen van de kentekenplicht uitgezonderd worden Amendement verkeer weg Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VISSER Ontvangen 22 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, komt in het eerste onderdeel, onder b, subonderdeel 2° te luiden: 2°. landbouw- of bosbouwtrekkers met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, alsmede bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en. ...

Amendement van de leden Visser en Van Helvert over aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd (Dossier 34397)
Amendement van de leden Visser en Van Helvert over aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd Amendement verkeer weg Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VISSER EN VAN HELVERT Ontvangen 6 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «Wegenverkeerswet 1994» ingevoegd «en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften» en wordt toegevoegd: en in verband met aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd. ...

Amendement van het lid Van Helvert over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers (Dossier 34397)
Amendement van het lid Van Helvert over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers Amendement verkeer weg Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HELVERT Ontvangen 7 december 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «kentekenplicht» vervangen door «registratieplicht» en wordt de komma na «landbouw- en bosbouwtrekkers» vervangen door: en daardoor voortbewogen aanhangwagens en een kentekenplicht voor. ...

Amendement van het lid Visser waarmee het promillage verlaagd wordt voor het van rechtswege ongeldig verklaren van het rijbewijs ter zake van het bij herhaling rijden onder invloed (Dossier 34397)
Amendement van het lid Visser waarmee het promillage verlaagd wordt voor het van rechtswege ongeldig verklaren van het rijbewijs ter zake van het bij herhaling rijden onder invloed Amendement verkeer weg Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VISSER Ontvangen 27 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt toegevoegd: alsmede in verband met het verlagen van de wettelijke ondergrens voor het van rechtswege ongeldig verklaren van het rijbewijs bij het bij herhaling begaan van ernstige verkeersdelicten. ...

Amendement van het lid Van Helvert waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h van de kentekenplicht uitgezonderd worden (Dossier 34397)
Amendement van het lid Van Helvert waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h van de kentekenplicht uitgezonderd worden Amendement verkeer weg Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HELVERT Ontvangen 22 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, komt in het eerste onderdeel, onder b, subonderdeel 2° te luiden: 2°. landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, alsmede bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- en bosbouwtrekkers met een hogere maximumsnelheid, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en. ...

Gewijzigd amendement van het lid Visser ter vervanging van nr. 9 waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 km/h alsmede de aanhangers die door deze trekkers worden voortbewogen van de kentekenplicht uitgezonderd worden (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Visser ter vervanging van nr. 9 waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 km/h alsmede de aanhangers die door deze trekkers worden voortbewogen van de kentekenplicht uitgezonderd worden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VISSER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 24 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, komt in het eerste onderdeel, onder b, subonderdeel 2° te luiden: 2°. landbouw- of bosbouwtrekkers met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, alsmede bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en. ...

Amendement van het lid Hoogland waarmee een getrapte recidiveregeling wordt geïntroduceerd voor rijontzeggingen wegens rijden onder invloed (Dossier 34397)
Amendement van het lid Hoogland waarmee een getrapte recidiveregeling wordt geïntroduceerd voor rijontzeggingen wegens rijden onder invloed Amendement verkeer weg Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID HOOGLAND Ontvangen 24 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt na «Wegenverkeerswet 1994» ingevoegd «en het Wetboek van Strafvordering» en wordt toegevoegd: en het invoeren van een getrapte recidiveregeling voor rijontzeggingen wegens rijden onder invloed. ...

Gewijzigd amendement van het lid Visser ter vervanging van nr. 14 waarmee het promillage verlaagd wordt voor het van rechtswege ongeldig worden van het rijbewijs ter zake van het bij herhaling rijden onder invloed (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Visser ter vervanging van nr. 14 waarmee het promillage verlaagd wordt voor het van rechtswege ongeldig worden van het rijbewijs ter zake van het bij herhaling rijden onder invloed Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VISSER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 21 over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 21 over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Bisschop waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht (Dossier 34397)
Amendement van het lid Bisschop waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht Amendement verkeer weg Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 27 mei 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, komt in het eerste onderdeel, onder b, subonderdeel 2° als volgt te luiden: 2°. landbouw- en bosbouwtrekkers die met inbegrip van een of meer verwisselbare uitrustingsstukken niet breder zijn dan 1,3 meter, alsmede bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- en bosbouwtrekkers die breder zijn dan 1,3 meter, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 7 waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 7 waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Hoogland ter vervanging van nr. 11 over een verzwaarde regeling voor rijontzeggingen wegens rijden onder invloed (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Hoogland ter vervanging van nr. 11 over een verzwaarde regeling voor rijontzeggingen wegens rijden onder invloed Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HOOGLAND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 8 waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 km/h van de kentekenplicht uitgezonderd worden (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 8 waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 km/h van de kentekenplicht uitgezonderd worden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 24 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, komt in het eerste onderdeel, onder b, subonderdeel 2° te luiden: 2°. landbouw- of bosbouwtrekkers met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, alsmede bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en. ...