Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

291 resultaten

Motie van het lid Tellegen c.s. over sanctioneren van organisaties die haatpredikers uitnodigen en/of een podium bieden (Dossier 34359)
Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Motie; Motie van het lid Tellegen c.s. over sanctioneren van organisaties die haatpredikers uitnodigen en/of een podium bieden Kamerstuk openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 22 MOTIE VAN HET LID TELLEGEN C.S. ...

Motie van het lid Tellegen c.s. over het opstellen van een lijst van haatpredikers van binnen de EU (Dossier 34359)
Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Motie; Motie van het lid Tellegen c.s. over het opstellen van een lijst van haatpredikers van binnen de EU Kamerstuk openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 21 MOTIE VAN HET LID TELLEGEN C.S. ...

Motie van het lid Bontes over het invoeren van minimumstraffen voor financieel-economische criminaliteit (Dossier 33685)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit); Motie; Motie van het lid Bontes over het invoeren van minimumstraffen voor financieel-economische criminaliteit Kamerstuk financieel toezicht financiën recht strafrecht Nr. 13 MOTIE VAN HET LID BONTES Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat door een combinatie van een lage pakkans, hoge winsten en relatief lage straffen het tot nu toe buitengewoon aantrekkelijk is voor criminelen om zich met financieel-economische criminaliteit bezig te houden; overwegende dat minimumstraffen een afschrikwekkend effect hebben; verzoekt de regering, minimumstraffen voor financieel-economische criminaliteit in te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

De veel te hoge prijs die Nederland betaalt voor kankergeneesmiddelen
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de veel te hoge prijs die Nederland betaalt voor kankergeneesmiddelen (ingezonden 10 december 2015). ...

De Europese oproep extra maatregelen te treffen tegen chemische of biologische terreuraanvallen
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over de Europese oproep extra maatregelen te treffen tegen chemische of biologische terreuraanvallen (ingezonden 15 december 2015). ...

Visumvrij reizen voor staatsburgers Oekraïne
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over visumvrij reizen voor staatsburgers Oekraïne (ingezonden 18 december 2015). ...

Nederlandse zelfmoordterroristen
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Nederlandse zelfmoordterroristen (ingezonden 24 april 2014). ...

Turkse rellen in Rotterdam
Vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Turkse rellen in Rotterdam (ingezonden 29 april 2014). ...

De zware en zinloze mishandeling van een voorbijganger
Vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de zware en zinloze mishandeling van een voorbijganger. ...

De onmogelijkheid tot herinvoering van grenscontroles
Vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de onmogelijkheid tot herinvoering van grenscontroles (ingezonden 21 mei 2014). ...

Het bericht dat Duitse agenten asielzoekers weigeren aan de grens
Vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Duitse agenten asielzoekers weigeren aan de grens (ingezonden 26 mei 2014). ...

De dreiging na een antisemitische aanslag in Brussel
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken over de dreiging na een antisemitische aanslag in Brussel (ingezonden 27 mei 2014). ...

Mensenhandel
Vragen van de leden Berndsen-Jansen (D66), Segers (ChristenUnie), Kooiman (SP), Van der Steur (VVD), Van Oosten (VVD), Oskam (CDA), Rebel (PvdA), Van Laar (PvdA), Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) en Jadnanansing (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over mensenhandel (ingezonden 28 mei 2014). ...

Het niet vervolgen van vluchtelingen met valse papieren
Vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het niet vervolgen van vluchtelingen met valse papieren (ingezonden 16 juni 2014). ...

Het bericht dat de grootste pensioenbeheerder van Nederland niet gaat beleggen in windmolenparken op zee
Vragen van het lid Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat de grootste pensioenbeheerder van Nederland niet gaat beleggen in windmolenparken op zee (ingezonden 17 juni 2014). ...

De relatie tussen de bekostiging van de jihad en de georganiseerde criminaliteit
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de relatie tussen de bekostiging van de jihad en de georganiseerde criminaliteit (ingezonden 19 juni 2014). ...

Een veroordeelde pedofiel
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een veroordeelde pedofiel (ingezonden 24 juni 2014). ...

Een verboden vlag tijdens Veteranendag
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Defensie over een verboden vlag tijdens Veteranendag (ingezonden 25 juni 2014). ...

Het verbod op de Morgenstervlag op Veteranendag
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Defensie over het verbod op de Morgenstervlag op Veteranendag (ingezonden 1 juli 2014). ...

Het bericht “VS willen meer veiligheid luchthavens Europa”
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu over het bericht «VS willen meer veiligheid luchthavens Europa» (ingezonden 4 juli 2014). ...