Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

626 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 34013)
Nota van wijziging Nota van wijziging openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 februari 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Enig onderdeel Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel Ia In artikel 55, derde lid, onderdeel b, van de Wet wapens en munitie wordt «een luchthaven, aangewezen krachtens artikel 52, vierde lid» vervangen door: een luchthaven, aangewezen krachtens artikel 52, vijfde lid. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34013)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Politiewet 2012 (onderzoek in lichaam). ...

Voorstel van wet (Dossier 34013)
Voorstel van wet Voorstel van wet openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34013)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 februari 2015 I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34126)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken). ...

Voorstel van wet (Dossier 34126)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht strafrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34126)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I Algemeen 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34138)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht rechtspraak Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34138)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht rechtspraak Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34138)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht rechtspraak Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Voorstel van Wet (herdruk) (Dossier 34157)
Voorstel van Wet (herdruk) Voorstel van wet ...

Koninklijke boodschap (herdruk) (Dossier 34157)
Koninklijke boodschap (herdruk) Koninklijke boodschap ...

Brief houdende intrekking het wetsvoorstel (Dossier 32003)
Brief houdende intrekking het wetsvoorstel Brief regering ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 32044)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht strafrecht Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 29 juni 2011 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het nader verslag dat de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie in verband met de tweede nota van wijziging hebben uitgebracht. 1. ...

Jaarverslag van de De Rechtspraak 2012 (Dossier 33400-VI)
Jaarverslag van de De Rechtspraak 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 mei 2013 Hierbij bied ik u, conform het bepaalde in artikel 104 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie, het jaarverslag Rechtspraak 2012 aan1. ...

Berichtgeving over de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Dossier 33400-VI)
Berichtgeving over de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2012 Ik hecht eraan uw Kamer te informeren naar aanleiding van de berichtgeving in de media over de secretaris-generaal van mijn ministerie. ...

Informatie naar aanleiding van het Algemeen Overleg monitorrapportage voormalige Commissie Deetman (seksueel misbruik binnen Rooms Katholieke Kerk) (Dossier 33400-VI)
Informatie naar aanleiding van het Algemeen Overleg monitorrapportage voormalige Commissie Deetman (seksueel misbruik binnen Rooms Katholieke Kerk) Brief regering begroting financiën Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2013 Op 3 april 2013 zal een Algemeen Overleg plaatsvinden met de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, waarvoor is geagendeerd de eerste monitorrapportage van de (voormalige) Commissie onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk. ...

Onderzoek naar wettelijk decryptiebevel (Dossier 33400-VI)
Onderzoek naar wettelijk decryptiebevel Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2012 Bij de bestrijding van kinderpornografie wordt de politie geconfronteerd met de effecten van het (toenemend) gebruik van encryptie/versleuteling van bestanden door computergebruikers. ...

Jaarbericht 2012 Inspectie Veiligheid en Justitie (Dossier 33400-VI)
Jaarbericht 2012 Inspectie Veiligheid en Justitie Brief regering begroting financiën Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2013 Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het Jaarbericht 2012 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) aan1. ...

Informatieverzoek van leden van het Amerikaanse congres in verband met aantijgingen jegens de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Dossier 33400-VI)
Informatieverzoek van leden van het Amerikaanse congres in verband met aantijgingen jegens de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie Brief regering begroting financiën Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2012 Met deze brief informeer ik u over het feit dat in de Verenigde Staten (VS) door enkele leden van het congres informatie is gevraagd in verband met de aantijgingen jegens de secretaris-generaal van mijn ministerie. ...