Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

83 resultaten

Maatregelen n.a.v. het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake ‘Mortierongeval Mali’ (#:-)
Maatregelen n.a.v. het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake ‘Mortierongeval Mali’ Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2017 Met het oog op de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over de tragische gebeurtenis in Kidal op 6 juli vorig jaar, heb ik vanmorgen per direct een operationele pauze gelast en worden in alle missiegebieden extra veiligheidscontroles uitgevoerd op het gebied van munitie en medische opvang. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het defect blusleidingsysteem patrouilleschepen (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over het defect blusleidingsysteem patrouilleschepen Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 78 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 februari 2018 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Defensie over de brief van 27 november 2017 inzake defect blusleidingsysteem patrouilleschepen (Kamerstuk 34 775 X, nr. 59). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het onderhandelingsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het onderhandelingsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 28 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 november 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Defensie over de brief van 13 oktober 2017 inzake het onderhandelingsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Mishandeling militairen in Schaarsbergen (#:-)
Mishandeling militairen in Schaarsbergen Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2017 Allereerst wil ik benadrukken dat voor ongewenst gedrag geen plek is binnen de krijgsmacht. ...

Verduidelijking reactie op verzoek commissie inzake het mandaat voor CAO-onderhandelingen (#:-)
Verduidelijking reactie op verzoek commissie inzake het mandaat voor CAO-onderhandelingen Brief regering begroting financiën Nr. 118 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Op 9 mei jl. stuurde ik u een reactie (Kamerstuk 34 775 X, nr. 103) op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 20 april 2018 om in te gaan op de volledigheid van het mandaat voor CAO-onderhandelingen, alsmede te laten weten hoe ik tijdig een onderhandelingsresultaat denk te bereiken. ...

Motie van het lid Belhaj c.s. over verruimen van de aanstellingsleeftijden (#:-)
Motie van het lid Belhaj c.s. over verruimen van de aanstellingsleeftijden Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Jaarverslag Integriteit Defensie 2017 (#:-)
Jaarverslag Integriteit Defensie 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2018 Hierbij verwijs ik u naar de publicatie van het Jaarverslag Integriteit Defensie 20171 op onze website2. ...

Stand van zaken Marine Kazerne Erfprins (#:-)
Stand van zaken Marine Kazerne Erfprins Brief regering begroting financiën Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 mei 2018 Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 5 april jl., om te worden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de staat van de Marine Kazerne Erfprins (MKERF) in Den Helder, doe ik u hierbij een update van de situatie toekomen. ...

Onderhandelingsresultaat nieuwe arbeidsvoorwaarden defensiepersoneel (#:-)
Onderhandelingsresultaat nieuwe arbeidsvoorwaarden defensiepersoneel Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 oktober 2017 Tot mijn genoegen kan ik u melden dat Defensie en de centrales van overheidspersoneel op 12 oktober jl. een onderhandelingsresultaat hebben bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 september 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 17 mei 2017 inzake het Jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 34 550 X, nr. ...

Tussenrapportage van commissie-Giebels over de misstanden op de Oranjekazerne Schaarsbergen in 2013 (#:-)
Tussenrapportage van commissie-Giebels over de misstanden op de Oranjekazerne Schaarsbergen in 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2018 Hierbij bied ik u de tussenrapportage aan van de commissie-Giebels1. ...

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over meer bevoegdheden voor commandanten (#:-)
Motie van het lid Bruins Slot c.s. over meer bevoegdheden voor commandanten Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...

Beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie (#:-)
Beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 126 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juni 2018 Inleiding In de loop van 2014 was sprake van een toenemend aantal meldingen van gezondheidsklachten bij (oud-)medewerkers van Defensie die op de Prepositioned Organisational Material Storages (POMS) locaties hebben gewerkt. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2017, over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018, onderdeel personeel (#:-)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2017, over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018, onderdeel personeel Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 32 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 23 november 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft op 13 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Visser, Staatssecretaris van Defensie, over: − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34 775 X); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 23 oktober 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 19 september 2017 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (#:-)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 19 september 2017 Op 11 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2017, over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018, onderdeel materieel (#:-)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2017, over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018, onderdeel materieel Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 33 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 23 november 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft op 13 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Visser, Staatssecretaris van Defensie, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34 775 X); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 23 oktober 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 34 775 X, nr. 15); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 19 september 2017 ter aanbieding van het Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2017 (Kamerstuk 27 830, nr. 206); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 23 oktober 2017 met de beantwoording van vragen van de commissie over het Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2017 (Kamerstuk 27 830, nr. 207); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 19 september 2017 inzake de inzetbaarheidsrapportage 2017 (Kamerstuk 33 763, nr. 133); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 23 oktober 2017 met de beantwoording van vragen van de commissie over de inzetbaarheidsrapportage 2017 (Kamerstuk 33 763, nr. 135); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 29 augustus 2017 inzake samenwerking met Duitsland op het gebied van grondgebonden lucht- en raketverdediging (Kamerstuk 33 279, nr. 22); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 5 juli 2017 inzake de stand van zaken baliewerkplekken van de Koninklijke Marechaussee op Eindhoven Airport (Kamerstuk 30 176, nr. 35); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 29 juni 2017 inzake het MRTT-samenwerkingsprogramma (Kamerstuk 27 830, nr. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL 2       B BEGROTINGSTOELICHTING 3       1 Leeswijzer 3       2 Het beleid 5 2.1 De beleidsagenda 2018 5 2.2 De beleidsartikelen 22 2.3 De niet-beleidsartikelen 69       3 Begroting agentschappen 78 3.1 Defensie Telematica Organisatie 78 3.2 Paresto 84       4 Bijlagen 88 4.1 ZBO’s en RWT’s 88 4.2 Verdiepingshoofdstuk 90 4.3 Moties en toezeggingen 100 4.4 Overzicht Subsidies 109 4.5 Overzicht Evaluaties- en overig onderzoek 111 4.6 Financieel overzicht Wapensystemen 112 4.7 Overzicht uitgaven veteranen en uitgaven zorg en nazorg 120 4.8 Overzicht uitgaven IT 125 4.9 Overzicht Cyber 126 4.10 Lijst van afkortingen 127 A. ...

Commissie sociaal veilige werkomgeving (#:-)
Commissie sociaal veilige werkomgeving Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december 2017 In mijn brief van 22 november jl. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (#:-)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 september 2017, over Kustwacht Caribisch gebied Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 12 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 oktober 2017 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties hebben op 21 september 2017 overleg gevoerd met mevrouw Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie, en de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Defensie d.d. 20 december 2016 ter aanbieding van jaarplan 2017 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 34 550 X, nr. 61); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 23 februari 2017 met de beantwoording van vragen van de commissie over het Jaarplan 2017 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 34 550 X, nr. 77); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 17 mei 2017 over het jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 34 550 X, nr. 87); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 15 september 2017 met de beantwoording van vragen van de commissie over het Jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 34 550 X, nr. 87) (Kamerstuk 34 775 X, nr. 5). ...